Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 3-12-2016

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg
- Provinciale subsidies Cultuur (Bonnefantenmuseum en Kunstdagen Wittem)

Deze Commissievergadering start om 14:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via de politieke kalender.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken