Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op vrijdag 15-1-2016

Op de voorlopige agenda staanonder meer de volgende onderwerpen
- Statenvoorstel Sociale Agenda van Limburg 2025
- Ecorys-rapport Evaluatie Sociaal Beleid Parkstad

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken