Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 9-9-2016

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel Project Zuidoost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC);
- Statenvoorstel Overname grondexploitatie Industriepark Swentibold (IPS) en Yard van LIOF door Provincie.

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken