Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 19-1-2017

Deze commissievergadering start om 18:00 uur en wordt voortgezet op vrijdag 20-1-2017 om 09:00 uur

Op de agenda van 19-1-2017 staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Vergunning/uitbreiding bedrijf De Heus Diervoeders Maasbracht.
Aanleiding/doel gesprek:
In PS van 16-12-2016 is toegezegd dat in FEB gesproken wordt over de casus stankoverlast De Heus Diervoeders in de gemeente Maasgouw, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van gemeente Maasgouw, De Heus Diervoeders en omwonenden.
- Plan van aanpak winkelleegstand Limburg.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via de politieke kalender.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken