Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 26-6-2015

Op de voorlopige agenda staan onder meer:
- Treasuryrapportage 2e halfjaar 2014;
- Wet Werk en Zekerheid in het Primair Onderwijs.

Deze Commissievergadering start om 09:30 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken