Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op woensdag 23 en vrijdag 25 september 2015

In verband met de volle agenda is besloten de vergadering op te splitsen in 2 delen:
woensdag 23 september, aanvang 18:00 uur met het blok Financiën; op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2015;
- evaluatie Regeling Grote Projecten.
Het vervolg vindt plaats vrijdag 25 september om 09:00 uur met o.a. de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel ontwikkeling Maastricht Aachen Airport;
- bespreking rapportage snel internet.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de agenda en vergaderstukken van 23-9-2015 en hier voor agenda en stukken van 25-9-2015.

Agenda's zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken