Vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op vrijdag 23-10-2015

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Tram Vlaanderen Maastricht
- Ontwerp Provinciaal Waterplan Limburg

Deze Commissievergadering start om 09:30 uur.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken