Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op vrijdag 24-2-2017

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
- Plan van aanpak winkelleegstand Limburg;
- Statenvoorstel Wijziging Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 nav de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1-1-2017.

Deze vergadering start om 14:00 uur en vindt plaats in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten en de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken