Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op vrijdag 7-10-2016

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende punten:
- Statenvoorstel Natuurvisie Limburg 2016;
- Statenvoorstel Wijziging Omgevingsverordening in verband met de borging van de bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014.

Deze Commissievergadering start om 13:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

KlikĀ hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken