Vervolg vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op vrijdag 22-1-2016

Op de voorlopige agenda staat onder meer het volgende onderwerp:
- Statenvoorstel Subsidie t.b.v. onderzoeksprogramma Healthy Eating and Food Innovation (HEFI) van de Universiteit Maastricht in Venlo.

De voortzetting van de commissievergadering van 21-1-2016 start op vrijdag 22-1-2016 om 09:00 uur.
Locatie: VeldekezaalGouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken