Voordracht van de heer H. Sietsma als bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer (ZRK)

De heer drs. H.H. (Herman) Sietsma MPA wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK). De benoeming en beëdiging van de heer Sietsma vindt plaats in de vergadering van Provinciale Staten van Limburg op vrijdag 5 februari a.s., nadat Provinciale Staten van Noord-Brabant hierover op 22 januari 2016 ook al een besluit hebben genomen.
De heer Sietsma is de opvolger van de heer L. Markensteyn die vanwege gezondheidsredenen per 1-5-2015 zijn functie had neergelegd. De heer Markensteyn overleed op 5 januari jl.

Zuidelijke Rekenkamer 

In 2004 hebben Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant een gezamenlijke rekenkamer in het leven geroepen: de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK). De Zuidelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan en heeft een collegiaal bestuur dat bestaat uit drie leden. De bestuursleden worden benoemd door een gelijkluidend besluit door Provinciale Staten van beide provincies.
De Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Limburg en Noord-Brabant. 

Selectiecommissie

Voor de werving van een nieuw bestuurslid voor de ZRK werd zoals gebruikelijk een Selectiecommissie in het leven geroepen. Van de zijde van Provinciale Staten Limburg namen hierin zitting de Statenleden Bus en Housmans (voorzitter); van de zijde van Provinciale Staten van Noord-Brabant waren dit de Statenleden Kouthoofd en Steenbakkers.
De huidige bestuursleden van de ZRK (mevrouw Verbugt en de heer Vermeulen), de directeur-secretaris ZRK (de heer Kerseboom) en de Griffier van Provinciale Staten van Limburg (mevrouw Braam) traden op als adviseur van de Selectiecommissie.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken