Voorgenomen installatie Statenlid mevrouw H.C. Eijssen (SP) op 16 mei 2014

Mevrouw H.C. (Leny) Eijssen wordt tijdens de Statenvergadering van 16 mei a.s. geinstalleerd als opvolger van dhr. Rewinkel.

Mevrouw H.C. (Leny) Eijssen heeft te kennen gegeven haar benoeming tot Statenlid te aanvaarden. Zij is de opvolger van dhr. Rewinkel die in verband met zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Landgraaf te kennen heeft gegeven zijn zetel in PS op te geven.
De heer Rewinkel was Statenlid voor de SP-fractie sinds de Statenverkiezingen van 2011.

De installatie van mw. Eijssen vindt plaats tijdens de Statenvergadering van 16 mei  a.s., onder voorbehoud van de bevindingen en positieve advies van de Commissie van onderzoek van de geloofsbrieven.

Mw. Eijssen is 59 jaar en woonachtig in Maastricht.
Al in de Statenperiodes 2003-2007 en 2007-2011 was mw. Eijssen lid van Provinciale Staten voor de SP-fractie.

De Statenvergadering op 25 april 2014 start om 10:00 uur.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken