Commissaris van de Koning

Gouverneur Theo Bovens

 

Elke provincie heeft een Commissaris van de Koning. De Commissaris is zes jaar lang de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Provincie; de gedeputeerden.

De Commissaris van de Koning is voorzitter van Gedeputeerde Staten én van Provinciale Staten. Maar hij heeft alleen stemrecht in Gedeputeerde Staten. De Commissaris komt op voor de belangen van de provincie. Dit doet hij bijvoorbeeld tijdens overleggen met de regering in Den Haag. Als er in Limburg een ramp plaatsvindt, dan zal de Commissaris van de Koning ook de plek van de ramp bezoeken. De Commissaris van de Koning is vaak het ‘gezicht’ van de provincie, maar hij is niet de baas.

Een Commissaris van de Koning verdient ongeveer evenveel als een minister of een burgemeester van een grote stad. Dat is ongeveer 140.000 euro bruto per jaar.

Een paar vragen aan de Commissaris van de Koning in Limburg, drs. Th. Bovens.

Hoe komt het dat u ook wel Gouverneur wordt genoemd?

In Limburg noemt meer dan 90% van de mensen mij Gouverneur. Dat is een historische aanspreektitel, die ontstaan is omdat de bevolking het verband legde tussen het gebouw Gouvernement (sinds de 17e eeuw in Maastricht) en de functionaris die daar woonde.

Dat was eerst de militaire gouverneur van Maastricht en vanaf 1816 de baas van de provincie Limburg. Ook toen in 1850 de titel ‘Commissaris’ werd, bleef men hem hier Gouverneur noemen, omdat hij in het Gouvernement woonde en werkte. Sinds 1986 woont de Gouverneur in een eigen privéwoning, maar de traditie is gebleven.

Wat doet een Commissaris van de Koning?

Als Commissaris van de Koning heb ik drie hoofdtaken:

  • Ik ben de vertegenwoordiger van het Rijk in de Provincie. Dit betekent dat ik onder andere toezicht moet houden op de veiligheid, maar ook de voorselectie doe van nieuwe burgemeesters, koninklijke onderscheidingen mag uitreiken enzovoorts.
  • Ik ben voorzitter van Provinciale Staten. Ik zorg dat de politieke besluitvorming goed verloopt. Ik leid de vergaderingen en moet in de gaten houden of iedereen integer is in zijn werk.
  • Ik ben voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van de Provincie: Gedeputeerde Staten.

Alle drie taken vragen veel representatie, communicatie, vergaderingen en ontmoetingen met heel veel personen en instellingen.

Hoe bent u Commissaris geworden?

Ik heb gewoon een sollicitatiebrief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Na zijn voorselectie volgden gesprekken met de vertrouwenscommissie. Dat waren alle fractievoorzitters van Provinciale Staten. Toen zij akkoord waren, werd ik voorgedragen en heeft het kabinet mij benoemd. Beatrix was toen nog koningin. Zij heeft mij beëdigd als Commissaris van de Koning.

Wat is er leuk aan uw werk?

De grote variatie in activiteiten en de ontmoetingen met vele verschillende Limburgers. Limburg zelf is rijk en mooi. Ik vind het een leuke uitdaging om het voor de mensen in Limburg beter te maken.

Meer weten over wat onze Commissaris van de Koning doet? Kijk dan hier:

http://www.limburg.nl/Bestuur/Commissaris_van_de_Koning_Gouverneur

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken