De regering van Limburg

Kidz banner bestuursgebouw

In Nederland hebben we drie soorten van regering: het Rijk, de Provincie en de gemeente. 

 • het Rijk, de regering in Den Haag, neemt beslissingen voor het hele land
 • de gemeente gaat over zaken binnen de eigen gemeente
 • de Provincie staat daar tussenin en gaat over zaken waar de gemeente te klein voor is het het Rijk te groot

Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat kiesgerechtigde Nederlanders elke vier jaar kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement (het Rijk), Provinciale Staten (de Provincie) en de Gemeenteraad (de Gemeente) . De verkiezingen zijn dan ook de basis van de democratie.

Kiesgerechtigd? Even uitleggen.

Als iemand die in Nederland kiesgerechtigd is, wil dat zeggen dat die persoon in het Koninkrijk der Nederlanden (dus inclusief Aruba en de Nederlandse Antillen) mag stemmen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar mag stellen (passief kiesrecht). Kiesgerechtigd zijn mensen die ouder zijn dan 18 jaar, in Nederland zijn geboren (staatsburger) of een permanente verblijfsvergunning langer dan 5 jaar hebben.

Verkiesbaar stellen kan voor:

 • de Gemeenteraad
 • Provinciale Staten,
 • Eerste Kamer (niet direct door bevolking gekozen maar door Provinciale Staten)
 • Tweede Kamer (= Parlement).

Ook mensen die buiten Nederland wonen maar wel de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen stemmen bij de parlementsverkiezingen (bij de ambassade of via de post, maar dat moet wel aangevraagd worden bij de ambassade van Nederland in het betreffende land). In 2006 was er voor het eerst de mogelijkheid voor Nederlanders in het buitenland om via internet te stemmen. Wie dat wilde, moest wel over een wachtwoord beschikken.

Mensen die door de rechter als straf hun actief en passief stemrecht is ontnomen (alleen bij heel zware misdrijven) en mensen die door de rechter handelingsonbekwaam zijn beoordeeld (bijvoorbeeld mensen met een geestelijke handicap) mogen niet stemmen en zijn dus niet kiesgerechtigd.

Het provinciebestuur (de provincie-regering) bestaat uit Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning.

 • Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Zij zijn het belangrijkste van de provincie. De leden van Provinciale Staten worden één keer in de vier jaar gekozen door de burgers van de provincie.
 • Gedeputeerde Staten worden gekozen door Provinciale Staten. Zij zijn te vergelijken met het kabinet (ministers en staatssecretarissen) en met het College van Burgemeester en Wethouders in een gemeente.
 • De Commissaris van de Koning wordt, net als een burgemeester, niet gekozen maar benoemd door de Kroon (Koning en ministers).

Wat de Provincie precies doet, is best lastig te begrijpen. Dat komt doordat de Provincie vooral met bedrijven, organisaties en andere overheden zoals het Rijk ('Den Haag') en gemeenten samenwerkt. Niet echt met 'gewone' mensen.

De Provincie is vaak bezig met plannen voor de toekomst. Wat de Provincie precies doet, zie je dus niet altijd direct.

De Provincie heeft een aantal verplichte taken. Dit noemen we kerntaken.

 • de Provincie houdt in de gaten of gemeenten goed met hun geld omgaan.
 • Ook zorgt de Provincie ervoor dat mensen zich aan milieuwetten houden.
 • Verder regelt de Provincie zaken die met meerdere gemeenten te maken hebben. Ze zorgt bijvoorbeeld voor provinciale wegen, die door meerdere gemeenten gaan.
 • Of ze moet een besluit nemen over een gebied dat in verschillende gemeenten ligt. Met die gemeenten samen bepaalt de Provincie dan of er in dat gebied huizen of bedrijven worden gebouwd of dat het een natuurgebied wordt.
 • De Provincie moet ook voor goed openbaar vervoer zorgen.
 • En heel belangrijk is natuurlijk ook de werkgelegenheid en veiligheid!

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken