Het Limburgse volkslied

Banner 3 groot

Het Limburgse volkslied wordt niet alleen in het Limburg van Nederland gezongen. Want er is nóg een provincie Limburg. Maar niet in Nederland maar in België! En we grenzen aan elkaar. Lang geleden waren we zelfs 1 provincie.

We hebben bijna hetzelfde volkslied. Alleen het vierde couplet wordt in België niet gezongen.

We doen veel samen met onze Belgische buren. Bijvoorbeeld het Oud Limburgs Schuttersfeest. En fiets je lekker langs de Maas, dan houdt een fietspad echt niet op aan de grens! Veel Limburgse kinderen zitten zelfs in het andere Limburg op school.

Limba fiets

Limburg mijn Vaderland

Tekstdichter:
Gerard Krekelberg
(1864-1937)
Componist:
Henri Tijssen
(1862-1926)
Ontstaan op
31 januari 1909


Waar in 't bronsgroen eikenhout
't nachtegaaltje zingt;
Over 't malse korenveld
't lied des leeuweriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt
langs der beekjes boord:

refrein:

Daar is mijn Vaderland
Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn Vaderland
Limburgs dierbaar oord!
Waar de brede stroom der Maas
statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas
kost'lijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bos
overheerlijk gloort:

- refrein -

Waar der vaad'ren schone taal
klinkt met held're kracht;
Waar men kloek en fier van aard
vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon
't hart des volks bekoort:

- refrein -

Waar aan 't oud Oranjehuis
't volk blijft hou en trouw;
Met ons roemrijk Nederland
één in vreugd en rouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God
heerst van Zuid tot Noord:

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken