Provinciale Staten

Banner 6 groot

In Limburg mogen meer dan 800.000 inwoners stemmen voor het bestuur van de Provincie. Deze volksvertegenwoordiging heet Provinciale Staten. 'Staten' is een oud woord voor 'vertegenwoordigers'. In Limburg noemen Provinciale Staten zich ook wel 'Limburgs Parlement'.

Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Zij staan aan het hoofd van het bestuur van de Provincie.

Het aantal mensen dat gekozen kan worden in Provinciale Staten hangt samen met het aantal inwoners in de provincie. In Limburg zijn in maart 2015, 47 mensen gekozen voor Provinciale Staten. Deze gekozen volksvertegenwoordigers worden Statenleden (lid van Provinciale Staten) genoemd.

Statenleden horen bij politieke partijen. De partijen die de meeste stemmen krijgen bij de verkiezingen hebben ook de meeste leden in Provinciale Staten.

De verdeling tot maart 2019 is als volgt: 

http://www.limburg.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Statenleden/Zetelverdeling_en_zitplaatsen_Statenzaal

Provinciale Staten vergaderen ongeveer één keer per maand allemaal samen in de Statenzaal van het provinciehuis in Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat je mag komen kijken. Er is een grote publieke tribune waar je kunt gaan zitten.

Daarnaast zijn de Statenleden ook vaak in het provinciehuis voor andere vergaderingen; de commissievergaderingen. In die commissievergaderingen bereiden ze de Statenvergadering voor. Statenleden doen dit werk naast hun gewone baan.

De Statengriffie

De Statengriffie (Griffie) is het secretariaat van Provinciale Staten. Als er een Statenvergadering of een andere vergadering van Provinciale Staten plaatsvindt dan wordt deze door de  mensen geregeld die bij de Statengriffie werken. Zij organiseren bijvoorbeeld alles rondom vergaderingen en werkbezoeken. En zij zorgen ervoor dat alle vergaderstukken en besluiten voor iedereen beschikbaar zijn. Aan het hoofd van de Statengriffie staat de Statengriffier.

Eerste Kamer

De leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt ook de leden van de Eerste Kamer. Zij doen dit nét nadat ze zelf gekozen zijn. In het hele land op dezelfde dag.  De Eerste Kamer der Staten-Generaal vormt, samen met de Tweede Kamer, de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. De Tweede Kamer heeft 75 zetels.

De Eerste Kamer is er om nog eens goed naar wetten en ideeën van de regering te kijken voordat ze echt worden aangenomen. De Tweede Kamer heeft ze dan al behandeld. Ze mogen ja of nee zeggen tegen wetten. Ze mogen wetten niet veranderen.

Dus zo hebben de vertegenwoordigers van je eigen provincie ook invloed op de regering van het land!

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken