Aan de Maas

Bij de situering van het Gouvernement aan en gedeeltelijk zelfs in de Maas, is de bijzondere betekenis van dit gebouw voor de gehele provincie tot uitdrukking gebracht. Immers, de Maas stroomt door Limburg van Eijsden tot Mook. Het is bekend dat deze rivier landschap en historie van de provincie in sterke mate heeft bepaald.

Gouvernement maaszijdeDe relatie met de stad Maastricht is ook in de architectuur van het Gouvernement tot uitdrukking gebracht. In dak- en raampartijen is het silhouet van Maastricht duidelijk te herkennen. De architecten hebben op deze wijze als het ware een hommage gebracht aan het profiel van de oude stad. Ook het nadrukkelijke gebruik van baksteen hoort bij Maastricht en Limburg.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken