Statenzaal en Feestzaal

Een van de meest in het oog springende ruimten die het Gouvernement herbergt, is de Statenzaal. Een zuiver meetkundige samenstelling van lijnen en vormen, ontleend aan Arabische en Islamitische motieven, geeft hier een perfekt harmonisch ritme en lijnenspel te zien. In de Statenzaal komen de leden van de Provinciale Staten van Limburg gemiddeld een keer per maand in openbare vergadering bijeen.

StatenzaalDe onder de Statenzaal liggende Feestzaal is qua vormgeving vrijwel identiek aan de Statenzaal. Het lijnenspel is ook hier consequent volgehouden en loopt zelfs door in de bestrating van het terras aan de Maaszijde van de zaal. De plafonds van beide zalen zijn niet verankerd in de wanden. De wapening van het plafond loopt constructief door alle ribben, waardoor deze als het ware zelfdragend wordt. Dit geheel rust los op de wanden. Al spoedig na de ingebruikneming van het Gouvernement bleek dit gebouw ook vele andere functies te kunnen vervullen dan die van vergader- en werkplek. Tal van ontmoetingen en activiteiten waarbij de Provincie op enigerlei wijze is betrokken, vinden er plaats: het uitreiken van prijzen op het gebeid van cultuur, sport, literatuur en economie, symposia, congressen, academische zittingen en ontvangsten van gezelschappen uit de eigen provincie en daarbuiten, in toenemende mate internationaal samengesteld.

Onbetwist hoogtepunt is stellig de vergadering van de Europese Raad op 9 en 10 december 1991 in de Feestzaal. Ten tijde van het Nederlands voorzitterschap van deze Raad, ontvingen premier Lubbers en de ministers Van den Broek (Buitenlandsche Zaken) en Kok (Financiën) er toen hun collega's van de overige elf lidstaten van de EG voor het halfjaarlijks topoverleg. De Europese leiders bereikten hier overeenstemming over een Europese Politieke en een Europese Monetaire Unie. Het MECC fungeerde toen als perscentrum voor 2500 journalisten. De afspraken werden vastgelegd in het 'Verdrag van Maastricht'. De ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën tekenden dat verdrag op 7 februari 1992 in de Statenzaal van het Gouvernement.

Het Gouvernement aan de Maas, de daar aanwezige kunst en de vele activiteiten en exposities die er plaatsvinden, hebben grote aantrekkingskracht op bezoekers. Aldus brengen jaarlijks zo'n 15.000 mensen een bezoek aan het enige Nederlandse provinciehuis dat niet alleen in de volksmond maar ook officieel wordt aangeduid als het 'Gouvernement'. De brug over het Papenwater is symbolisch: dit huis in Limburg slaat ook een brug tussen vele kiezers en gekozenen.

 

Feestzaal

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken