Vormgeving

Vanwege de situering van het Gouvernement in de uiterwaarden van de Maas, moest er een geul worden gegraven om een verantwoorde waterafvoer bij hoogwater te waarborgen. Als gevolg daarvan is een gedeelte van het complex op een eiland gebouwd; het 'St. Pieterseyland'.

Wie het gebouwencomplex bekijkt zal het opvallen dat het statengedeelte, in tegenstelling tot de rest van de gebouwen, rond van vorm is. Het Statengebouw is uiteraard het belangrijkste deel van het complex. Het belang dat daaraan wordt toegekend, komt ook visueel tot uitdrukking. De situering en de afwijkende ronde vorm geven dat aan. Bovendien komt men door de werkwijze in een vergaderzaal zoals de statenzaal, al gauw op het idee van deze vormen. Democratisch besturen gebeurt immers al van oudsher door een volksvertegenwoordiging en een dagelijks bestuur, die in forumopstelling vergaderen.

Ook de noordzijde van het gebouwencomplex heeft een afwijkende -vierkante- vorm. Hierin zijn vergaderzalen ondergebracht. Die afwijkende vorm, die ook hier voortvloeit uit de organisatorische voorwaarden, geeft een visuele begrenzing van het complex aan de noordzijde.
Het Gouvernementsgebouw bestaat voorts uit 17 kantoorgebouwen die door de architecten kruisgewijs gegroepeerd zijn rond vier lift- en trappenhuizen. De kantoorgebouwen hebben maximaal vijf bouwlagen. Niet alleen aan het exterieur, maar ook aan het interieur van het gebouw is veel zorg besteed.

Luchtfoto Gouvernement

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken