Programma

Het programma kent een aantal doelen of speerpunten. Zonder dit zwaar op te tuigen willen we hier wel kort bij stilstaan om onze missie inzichtelijk te maken. Het hoofddoel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een netwerk tussen jonge ambtenaren.

Speerpunten

 • Strategische provinciale agenda onder de aandacht brengen
  We willen jongeren betrekken bij de strategische agenda van de Provincie en ze uitdagen om hier kritisch naar te kijken.
 • Breedteontwikkeling van de jonge medewerker
  De Provincie voorziet heel goed in een ontwikkelingsinstrumentarium dat past bij je functie, maar de jonge medewerker van de Provincie wil meer en zich in de breedte ontwikkelen.
 • Signaleren
  De jongeren in de provincie zijn hoogopgeleid en hebben de toekomst, hun stem mag gehoord worden. Wij proberen hierbij vanuit een positief-kritische houding om ons heen te kijken in onze organisatie en daarbuiten, en laten ons horen. We hopen hiermee een signalerende en een voorbeeldfunctie te hebben v.w.b. onze houding.
 • Gezelligheid
  Al onze activiteiten kennen een luchtig einde en voor een speciale gelegenheid mag de gezelligheid ook voorop staan.

 

Sinds enkele jaren werken wij in toenemende mate samen met enkele Limburgse gemeenten. Een voorbeeld hiervan is het jongerennetwerk van de gemeente Heerlen, genaamd CHALLENGE. Waar mogelijk zullen activiteiten samen worden georganiseerd.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken