Solliciteren

De Provincie Limburg voert tot en met april 2017 een proef uit met anoniem solliciteren.

Provinciale Staten hebben een motie aangenomen om een proef anoniem solliciteren te starten binnen de eigen provinciale organisatie. Doel van deze proef is het actief bevorderen van het diversiteitsbeleid. We streven immers naar een organisatie waarin het medewerkersbestand een afspiegeling is van de samenleving.

We verwachten dat anoniem solliciteren arbeidsmarktdiscriminatie kan voorkomen, kan zorgen dat iedereen tijdens de (brieven)selectie gelijke kansen heeft en dat onbewuste uitsluiting wordt voorkomen. Door deze proef hopen we te ontdekken welke effecten anoniem solliciteren daadwerkelijk heeft op onder meer arbeidsmarktdiscriminatie. We voeren de proef uit van 30 januari tot 1 mei 2017.

Het uitvoeren van deze proef betekent dat er op een andere manier wordt omgegaan met persoonsgegevens van sollicitanten die reageren op een van onze vacatures. We schetsen hieronder de nieuwe route.

 

Proces bij externe publicatie van vacatures

  • In de vacaturetekst wordt verwezen naar deze pagina. Onderstaand kunt u het formulier voor anoniem solliciteren downloaden. Dit formulier wordt - samen met uw motivatiebrief en reguliere CV - verzonden  naar de postbus 'solliciteren'.
  • Na de sluitingsdatum worden alleen de anonieme sollicitatieformulieren doorgezonden naar de selectiecommissie.
  • De commissie voert de eerste selectie uit aan de hand van het anonieme formulier en nodigt geselecteerde kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek.
  • Als de sollicitatiegesprekken gepland zijn, ontvangt de commissie de brieven en CV’s van de geselecteerde kandidaten. Dus alleen van de geselecteerde kandidaten wordt de anonimiteit opgeheven.

 

Sollicitatieformulier

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken