Ligging

Limburg grenst over een lengte van 212 kilometer aan Duitsland. De westgrens en een deel van de zuidgrens van de provincie is over een lengte van 130 kilometer tevens de grens met Vlaanderen. In het zuiden grenst Limburg ook aan Wallonië. In het noorden grenst Limburg aan de provincies Brabant en voor een klein deel aan Gelderland.

Op het smalste punt, bij Roosteren, vormt Limburg een slechts 6 kilometer brede wig tussen de beide buurlanden waarmee door de eeuwen heen nauwe maatschappelijke en economische betrekkingen hebben bestaan.

Op het Drielandenpunt bij Vaals raken de grenzen van Nederland, België en Duitsland elkaar. Limburg ligt van zuid tot noord langs de rivier de Maas, over een lengte van 160 kilometer. De rivier die een directe verbinding vormt met het havengebied van Rotterdam, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de economische geschiedenis van Limburg. In Midden- en Noord-Limburg loopt de westgrens van de provincie gedeeltelijk door de Peel, ooit een hoogveengebied van 6.000 km2 dat een natuurlijke barrière vormde met westelijk Nederland. De Peel is nu grotendeels in cultuur gebracht.

Meer dan andere provincies in Nederland is Limburg tegenwoordig een kruispunt van Europese hoofdverbindingen. Snelwegen als de A2, de A67, de A73 en de A77 en de drukke spoorlijnen tussen West-Nederland, het Rijn/Ruhr-gebied en Centraal Europa lopen door Limburg. Via de Maas en het Julianakanaal heeft de binnenscheepvaart toegang tot de grote Europese vaarwegen.
Van groot belang voor de economische infrastructuur van Limburg is ook Maastricht-Aachen Airport, de euregionale luchthaven die een belangrijke schakel vormt in het reguliere passagiersvervoer, het toeristisch charterverkeer en het internationale goederenvervoer.

Voor kaartmateriaal zie ook: http://www.applicatieserverlimburg.nl/flash/limburgkaart01012010/HoofdMovieKaarten.html

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken