De Limburgse vlag

Provinciale Staten van Limburg hebben op 28 juli 1953 een provinciale vlag vastgesteld. Deze is als volgt: "twee horizontale banen van gelijke hoogte: boven zilver (wit), beneden goud (goudgeel), van elkaar gescheiden door een smallere baan van blauw; over alles heen, geplaatst aan de broekzijde (stokzijde) en daarnaar gewend, een gekroonde, rode leeuw met dubbele staart".

vlag

De kleuren in de Limburgse vlag zijn ontleend aan de kleuren in het wapen van de provincie Limburg:

  • het rood van het Valkenburgse, Hornse en Limburgse wapen (PMS 032 C);
  • het blauw van het Gelderse wapen (PMS 072 C);
  • het goud van het Hornse, Gelderse en Gulickse wapen (PMS 130 C).

Er zijn geen voorschriften voor de afmeting, maar de lengte moet zich verhouden tot de breedte als 3:2.

In tegenstelling tot het gebruik van het  provinciewapen (voorbehouden aan de Provincie) mag de Limburgse vlag gevoerd worden door al diegenen, die een band voelen met de provincie Limburg. Uiteraard moet de vlag wel op correcte wijze worden gebruikt.

Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen.

Als er meerdere vlaggen worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte worden gehesen. Bij het uithangen van 2 vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij 3 vlaggen, Nederlandse-gemeente-provincie-moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken