Woordvoerders pers

Hier vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Provincie Limburg voor de pers.

Zij zijn op genoemde nummers te bereiken tijdens kantoortijden. ’s Avonds en in het weekend kan pers voor dringende vragen terecht op +31 (0)6 55 87 13 19.
Het algemene nummer van het Cluster Communicatie is:+31 (0)43 389 7180.

Communicatieadviseur/woordvoerder van Provinciale Staten is Christie Dreezen, tel. +31 (0)43 389 7264, mobiel. 06 15031276, email. ccm.dassen@prvlimburg.nl

Bestuurder

Portefeuille

Woordvoerder

Bereikbaar

Commissaris van de Koning Theo Bovens

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
 • Coördinatie Internationalisering
 • Public Affairs/Branding
 • Strategie

Cècely Loontjens

 ace.loontjens@prvlimburg.nl 
+31 (0)43 389 7334

Gedeputeerde Ger Koopmans

 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed
 • IBA
 • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie
 • Personeel, organisatie en bedrijfsvoering
 • Sport
   

Mikos Pieters


Sport: Vincent van der Stouwe 

 jhm.pieters@prvlimburg.nl
+31 (0)6 - 21552950

vd.stouwe@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 8806

Gedeputeerde Twan Beurskens

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF, MKB fonds, acquisitie
 • Campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport

Egbert Hanssen

 eg.hanssen@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 8874

Gedeputeerde Daan Prevoo

 • Mijnschade en Mijnwater
 • Waterveiligheid
 • Waterketenbeleid/Waterschappen
 • Handhaving Ontgrondingen
 • Handhaving WABO
 • Energie / Milieu
  - Asbestsanering
  - Duurzaamheid
 • Volkshuisvesting / Wonen
  - Arbeidsmigranten
  - Toezicht gemeenten: huisvesting statushouders
 • - Demografie

Bas Albersen

 

 

 

 b.albersen@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 7514

 


 

Gedeputeerde Hans Teunissen

 • Mediabeleid
 • Subsidies
 • Aanbestedingsbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Euregiobestuur (EMR / RMN)
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet / WABO
 • Ontgrondingen (excl. Handhaving)
 • Handhaving / RUD’s (excl. handhaving WABO)
 • Buitengoed Geul en Maas
 • Archeologie
 • Onderwijs

WABO, ontgrondingen, Handhaving, IPO bestuur en subsidies:
Bas Albersen

Onderwijs en Ruimtelijke Ordening: Renée Koumans

Archeologie: Mandy Rouwet

b.albersen@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 7514

r.koumans@prvlimburg.nl
+31 (0)6 - 25634724mjm.rouwet@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 7067
 

Gedeputeerde Eric Geurts

 • Toerisme en recreatie
 • Tweede vertegenwoordiger AVA IBA
 • Maasplassen
 • Nature Wonder World 
 • Provinciale wegen
 • Fietsinfrastructuur
 • Schutterijwezen
 • Verkeersveiligheid
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Ruimte voor Ruimte

Mandy Rouwet

Persvragen aan ROVL: secretaris Marc Schrijen 0652555013

mjm.rouwet@prvlimburg.nl
+31 (0)43 389 7067

Gedeputeerde Hubert Mackus

 • Rijksinfrastructuur
 • Openbaar vervoer
 • Landbouw
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuurbeleid / NB-wet
 • Ooijen-Wanssum
 • Monumenten
 • Nationaal Landschap
 • Gebiedsontwikkeling Weert-West (incl. Kazerneterrein en omgeving)

Vincent van der Stouwe

 vd.stouwe@prvlimburg.nl

+31 (0)43 389 8806

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen

 • Sociale agenda Limburg 2025
 • Arbeidsmarkt
 • Burgerparticipatie
 • Leefbaarheid & sociale veiligheid
 • Monitoring 3 decentralisaties
 • Financieel toezicht gemeenten

Mikos Pieters
 

Financieel toezicht gemeenten: Mandy Rouwet

 jhm.pieters@prvlimburg.nl
+31 (0)6 - 21552950

mjm.rouwet@prvlimburg.nl
+31 (0)43 - 389 7067

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Woordvoerders pers

Hier vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van de Provincie Limburg voor de pers.

Lees verder

Limburgs Parlement

Nieuws uit het Limburgs Parlement

Limburgs Parlement

Twitter

Volg de Provincie Limburg ook op Twitter...

Twitter

Zoeken