Melding of klacht over gemeente of waterschap

De Provincie is de toezichthouder bij gemeenten en waterschappen voor: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, huisvesting, archief, monumenten en constructieve veiligheid van bouwwerken. De Provincie kan, na ontvangst van een melding/klacht, ingrijpen wanneer een gemeenten of een waterschap een besluit neemt dat in strijd is met het recht of het algemeen belang of wanneer een gemeente of waterschap een wettelijke taak niet voldoende uitvoert.
Hierbij gaat het niet om op individuele gevallen gerichte besluiten van gemeenten en waterschappen.

Melding of klacht over gemeente of waterschap

Als u een melding/klacht over een gemeente of een waterschap bij de Provincie wilt indienen kan dat alleen wanneer een gemeente of een waterschap een besluit neemt dat in strijd is met het recht of het algemeen belang óf wanneer een gemeente of waterschap een wettelijke taak niet voldoende uitvoert. De Provincie zal terughoudend met haar bevoegdheid tot ingrijpen omgaan. Dit zal uitsluitend aan de orde zijn indien op basis van een zorgvuldige belangenafweging wordt geconcludeerd dat zodanig ingrijpen in verhouding staat tot de zwaarte van de strijd met het recht of het algemeen belang.De Provincie neemt iedere melding/klacht serieus en handelt deze zorgvuldig af. De Provincie adviseert u om eerst ofwel bezwaar in te dienen bij of tenminste contact op te nemen met de betreffende gemeente of waterschap over de melding/klacht alvorens u deze indient bij de provincie.

De melding/klacht moet betrekking hebben op één van de volgende gebieden: ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, huisvesting verblijfsgerechtigden, archief.

Wie kunnen een melding of klacht indienen?

Iedereen kan bij de Provincie een melding of klacht indienen over een gemeente of waterschap. U hoeft geen inwoner te zijn van de provincie Limburg. De behandeling van de melding/klacht kost u niets.

Hoe kunt u een melding of klacht indienen?

Een melding of klacht indienen kan bij de servicedesk van de Provincie Limburg. U kunt bellen, mailen of een brief sturen. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging. U weet dan dat uw melding/klacht in behandeling is en u wordt geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure.

Een schriftelijke melding/klacht kunt u sturen naar:

Servicedesk Provincie Limburg

Antwoordnummer 1100

6200 AB Maastricht

Houd u er bij schriftelijke indiening rekening mee uw naam, adres en de datum te vermelden.

Het telefoonnummer van de servicedesk Provincie Limburg is (043) 389 77 77, bereikbaar tijdens werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Hoe wordt uw melding/klacht afgehandeld?

Na ontvangst van uw melding/klacht wordt gekeken of het een geval/situatie is waarop de Provincie bestuurlijk toezicht houdt bij waterschappen en gemeenten. Als uw melding/klacht niet in behandeling wordt genomen ontvangt u hiervan bericht. Hoe lang de afhandeling van uw melding/klacht duurt, is afhankelijk van de tijd die het onderzoek omtrent de melding/klacht inneemt. De Provincie volgt hierbij een vaststaand bestuurlijke traject. U wordt in ieder geval op de hoogte gehouden van de afhandeling.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken