Onderzoeksrapporten

Voor de Provincie Limburg is het van essentieel belang dat de strategische uitdagingen en maatschappelijke ontwikkelingen in Limburg vertaald worden naar concreet beleid en uitvoering. Ook is het belangrijk om te volgen of het beleid en de uitvoering op de juiste koers liggen en te kijken of het beleid en de uitvoering hebben opgeleverd wat ervan verwacht werd. Hierbij spelen vragen als "Zijn onze doelen nog de juiste doelen?", "Spelen we genoeg in op de wensen en ontwikkelingen in de Limburgse samenleving?", "Op welke manier gaan we om met onze partners?", "Welke regionale en (inter)nationale uitdagingen moeten we oppakken" en “Bereiken we met ons beleid, programma’s, projecten wat we willen bereiken?”
Voor de beantwoording van deze vragen is onder andere een permanente strategische oriëntatie noodzakelijk, ondersteund en aangevuld met een goede kennishuishouding. Vaak worden deze vragen beantwoord in onderzoeksrapporten.

Strategische oriƫntatie

Strategische producten worden ingezet om taken en doelen te formuleren, om belangrijke strategische vraagstukken te herkennen en om geld en menskracht op de juiste manier in te zetten. Door het benutten van onder andere beleidssignalementen en trendonderzoek kan de strategische oriƫntatie verscherpt worden.

Kennishuishouding

Kennishuishouding gaat over weten waar informatie, gegevens, data aanwezig zijn en hoe deze ingezet kunnen worden. Voor het maken van de juiste beslissingen is het hebben van actuele informatie en databestanden cruciaal. De Provincie Limburg maakt gebruik van diverse beschikbare kennis- en informatiebronnen, maar verzamelt ook actief zelf informatie o.a. via monitoring en evaluatie.

Rapporten

Onze producten bestaan uit beleidssignalementen, bevolkingsonderzoeken, evaluaties, verkennend onderzoek, monitorrapportages.

In de Onderzoeksbank Limburg vindt u de rapporten van de afgelopen jaren.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken