Informatie voor Derden (Iv3)

Hier treft u de begrote en werkelijke uitgaven en inkomsten van de Provincie Limburg aan gerubriceerd naar de Iv3 categorieën zoals deze per kwartaal worden aangeleverd aan het CBS.
Toelichting op de betreffende bestanden: 0 betreft de begrotingcijfers, 1 t/m 4 zijn de kwartaalaangiften en 5 zijn de jaarrekeningcijfers.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken