Planning

Het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen wordt binnen uiterlijk twee weken door beide gemeenten ter inzage gelegd en gepubliceerd. Vanaf dan heeft iedereen de mogelijkheid om binnen 8 weken een zienswijze bij de Provincie in te dienen. De zienswijzeperiode voor de beide gemeenteraden begint 22 maart 2017 en duurt maximaal drie maanden.

Het College van Gedeputeerde Staten zal zelf tijdens deze gehele periode actief het gesprek aangaan met de bewoners en betrokkenen. Op 27 juni 2017 worden door Gedeputeerde Staten alle zienswijzen van een reactie voorzien en eventueel in het herindelingsadvies voor Provinciale Staten verwerkt. Indien Provinciale Staten 7 juli 2017 hiermee instemmen, wordt het vastgestelde herindelingsadvies inclusief Reactienota zienswijzen verzonden naar de Minister van Binnenlandse Zaken als start voor het formele wetgevingsproces.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken