December 2014

 • Limburg investeert grondig in plattelandsontwikkeling

  05 januari 2015

  Om de kwalitatieve ontwikkeling van het platteland verder te steunen stelt de Provincie in 2015 zo’n 5 miljoen beschikbaar voor meer innovatiekracht bij boeren en tuinders.

 • Bewoners Weertse wijken bouwen samen aan gemeenschapscentrum

  24 december 2014

  Vanaf 2016 is er een multifunctionele accommodatie (MFA) voor de Weertse wijken Laar en Laarveld. Het basisonderwijs is daarvan de spilfunctie, maar er is ook ruimte voor kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en diverse maatschappelijke functies zoals het verenigingsleven en sport. Hiertoe hebben de bewoners van de wijken zelf het initiatief genomen en dat wordt door de Provincie Limburg gehonoreerd met een financiële bijdrage van 225.000 euro uit de provinciale regeling Leefbaarheid en Groen.

 • Provincie zet belangeloos materieel in voor Equipe Mont Ventoux 2015-2019

  23 december 2014

  Na het succes van afgelopen jaar gaat de Provincie Limburg ook de komende vijf jaren het project Equipe Mont Ventoux met vrijwillige menskracht en materieel (beschikbaar stellen dienstauto’s) ondersteunen. Hiermee krijgen jongeren met leer- en gedragsstoornissen de kans om zich verder te ontwikkelen door een sportieve uitdaging aan te gaan, namelijk de fietsbeklimming van de legendarische Franse berg Mont Ventoux.

 • Provincie tevreden met uitspraak over zaken Edelchemie

  22 december 2014

  Op 22 december heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in een aantal zaken over het voormalige afvalverwerkingsbedrijf Edelchemie en haar zusterbedrijf Phoenica B.V. in Panheel. De omvangrijkste zaak ging over het afvoeren van op het terrein aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen en chemicaliën, en gevaarlijk afvalwater (in totaal 12.500 ton). De rechtbank besliste dat de kosten verhaald kunnen worden op de bedrijven Edelchemie en Phoenica en hun bestuurders, alsook gedeeltelijk op de zonen en Edelchemie Benelux BVBA. Het gaat hierbij om een bedrag van € 991.185.

 • Ironman naar Limburgse hoofdstad Maastricht

  22 december 2014

  Eén van de grootste duursportevenementen ter wereld – de Ironman - komt naar Limburg. De Provincie en de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Valkenburg hebben de handen ineen geslagen om deze wereldberoemde triatlonwedstrijd mogelijk te maken. Het is de eerste keer dat het sportevenement in Nederland wordt gehouden. Als datum voor de eerste editie in 2015 is 2 augustus geprikt.

 • Koninklijke onderscheiding voor John Halmans, scheidend directeur van de Gulpener bierbrouwerij

  19 december 2014

  Gouverneur Theo Bovens heeft vrijdag 19 december de versierselen die horen bij een Koninklijke onderscheiding aan John Halmans, directeur van de B.V. Gulpener Bierbrouwerij overhandigd. De heer Halmans is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn persoonlijke bijzondere verdiensten als directeur en in nevenfuncties in het verlengde hiervan.

 • Limburg eerste provincie met eigen begrotingsapp

  18 december 2014

  Vanaf vandaag is de Begroting 2015 van de Provincie Limburg te raadplegen via de Begrotingsapp. De ‘Begrotingsapp Provincie Limburg’ kan worden opgehaald in de Appstore voor Apple en Android. Deze app zorgt voor een eenvoudige en inzichtelijke presentatie van de begroting 2015. Iedereen kan gebruik maken van deze app, die het papierloos werken bevordert.

 • Plan Mariapeel wordt aangepast

  17 december 2014

  De Provincie Limburg onderschrijft het advies van de Commissie Life+ Mariapeel onder voorzitterschap van Servaas Huys voor een grondige aanpassing van de natuurontwikkelingsplannen voor de Mariapeel bij Griendtsveen en Helenaveen. In het gebied worden beduidend minder bomen gekapt dan aanvankelijk voorzien, er wordt zorgvuldig met de cultuurhistorie en met de aanwezige natuurwaarden rekening gehouden en er komt een onderzoek naar de gevreesde overlast van muggen in het gebied.

 • Start innovatieve proef met zonnepanelen op geluidsschermen

  17 december 2014

  Milieuwinst plus opwekken van hernieuwbare energie verenigen met wegaanleg en –beheer. Deze innovatieve combinatie start de Provincie Limburg voor de eerste keer in Limburg aan de provinciale weg N281. De opgewekte energie kan tot wel 30 huishoudens jaarlijks van elektriciteit voorzien. “Met dit initiatief komen we bovendien tegemoet aan de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030, waarin sprake moet zijn van minimaal 27 procent opwekking van hernieuwbare energie op EU-niveau. We verwachten dat duurzame energieopwekking in combinatie met onze infrastructuur in de toekomst steeds vaker wordt toegepast,” stelt gedeputeerde Erik Koppe.

 • Samen de schouders onder de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg

  18 december 2014

  De Petrus en Pauluskerk in de gemeente Landgraaf wordt komend jaar flink onder handen genomen. De kerk ligt in de kern Schaesberg. Behalve een kerkelijke functie dient het gebouw, dat werd gebouwd in de 17e eeuw en sinds 1967 een rijksmonument is, ook een cultureel en maatschappelijk doel voor de lokale gemeenschappen. De Provincie Limburg, het kerkbestuur, het bisdom Roermond en de gemeente Landgraaf dragen bij aan de restauratie van de kerk.

 • Tom Dumoulin en Sabrina Stultiens Limburgse sporters van het jaar

  16 december 2014

  In het Munttheater in Weert werd tijdens een feestelijke bijeenkomst op maandag 15 december de Provinciale Sportprijs Limburg 2014 uitgereikt.

 • Limburgse luchtkwaliteit nu ook in app en website

  15 december 2014

  Hoe het is gesteld met de kwaliteit van de lucht in Limburg kan voortaan iedereen zien via de landelijke website www.luchtmeetnet.nl en via de app ‘luchtkwaliteit’, op te roepen via smartphone en tablet.

 • Actief burgerschap resulteert in dorpsdagvoorziening Meers

  15 december 2014

  De inwoners van het dorp Meers, gelegen in de gemeente Stein, hebben samen met de gemeente de krachten gebundeld om een zogeheten dorpsdagvoorziening van de grond te krijgen: een centrale ontmoetingsplek in het hart van Meers, dicht in de buurt van seniorenwoningen de winkelvoorzieningen. De Provincie Limburg ondersteunt dit initiatief, dat breed draagvlak heeft in de gemeenschap, van harte en draagt daarom bij in de kosten.

 • Gemeenten houden financieel heft in eigen hand

  12 december 2014

  Uit onderzoek van de Provincie Limburg naar de gemeentebegrotingen 2015-2018 van de Limburgse gemeenten blijkt dat ze alle 33 aan de wettelijke eisen voldoen. Sommige gemeenten hebben alle vier jaren financieel een structureel en reëel evenwicht. De meeste gemeenten hebben één of enkele jaren zo’n evenwicht. Dat leidde ertoe dat alle gemeenten van de Provincie het reguliere, repressieve toezicht voor hun begroting 2015 hebben gekregen.

 • Samenwerkingsfonds Limburg opgericht door Provincie Limburg en Oranje Fonds

  12 december 2014

  De Provincie Limburg en het Oranje Fonds tekenden donderdag 11 december een overeenkomst voor het Samenwerkingsfonds Limburg. De provincie levert in 2014, 2015 en 2016 een bijdrage van in totaal € 250.000,= voor sociale initiatieven in de provincie. Het Oranje Fonds besteedt minimaal ditzelfde bedrag en is verantwoordelijk voor de selectie van de projecten en administratieve verantwoording. Met het Samenwerkingsfonds Limburg zal de komende jaren een groot aantal kleine en grote maatschappelijke initiatieven in de provincie Limburg kunnen starten of uitbreiden.

 • Limburgse campus sluit overeenkomst met ziekenhuizen China

  11 december 2014

  De Brightlands Maastricht Health Campus gaat samenwerken met vier Chinese ziekenhuizen: het West China Hospital, het Sichuan Provincial People’s Hospital, het Affiliated Hospital of Luzhou Medical College en het Affiliated Hospital of Chengdu University. Hiertoe is een overeenkomst getekend.

 • Ysselsteyn aan de vooravond van een metamorfose

  11 december 2014

  De metamorfose van het centrum van Ysselsteyn kan beginnen. Woensdag 10 december zetten gedeputeerde Erik Koppe van de provincie, de wethouders Ike Busser en Lucien Peeters en de dorpsraad Ysselsteyn hun handtekening onder een aantal overeenkomsten. De handtekeningen bekrachtigen de start van de werkzaamheden aan de Ysselsteynse Kern en Toegangswegen.
  Begin volgend jaar gaat de schop daadwerkelijk de grond in.

 • Brunssummerweg, fiets-/voetgangersviaduct Allee en Hommerterweg (weer) open

  11 december 2014

  Op vrijdag 12 december gaat de Brunssummerweg (gemeente Brunssum) weer open voor (brom-) fiets en voetgangersverkeer. Op diezelfde dag wordt ook het nieuwe fiets-/voetgangersviaduct Allee (gemeente Schinnen) in gebruik genomen. De heropening van de Hommerterweg (gemeente Heerlen) volgt op vrijdag 19 december. Al deze wegen gaan uiterlijk om 19:00 uur weer open. Na een bouwperiode van ongeveer negen maanden zijn dit de eerste kruisende lokale wegen over het toekomstige tracé van de Buitenring Parkstad Limburg die weer worden opengesteld voor doorgaand verkeer.

 • Miljoen euro voor zes leisure projecten

  11 december 2014

  De Provincie Limburg draagt voor ruim een miljoen euro bij aan zes leisure projecten in Midden-Limburg. Daardoor kunnen voor meer dan drie miljoen euro aan investeringen worden gedaan ten behoeve van recreatie en toerisme in deze regio.

 • Bouw ‘CCGS’ in Innovatoren goed op schema

  11 december 2014

  De Provincie Limburg, Philips Horticulture LED Solutions, HAS Hogeschool en Botany werken op het voormalig Floriadeterrein in Venlo samen aan de bouw van een CCGS: Completely Controlled Growing System. Deze vorm van high tech tuinbouw maakt het mogelijk om in klimaatcellen, onafhankelijk van natuurlijke factoren, op grote schaal planten te telen. De samenwerkingspartners brachten op donderdag 11 december een bezoek aan de bouwplaats om met eigen ogen de voortgang te bekijken.

 • Topsporters leren dorpsjeugd beter eten en bewegen

  12 december 2014

  Oud profvoetballer Maurice Graef van Roda en VVV gaat met zijn bedrijf Sport Company in Panningen kinderen van Limburgse basisscholen leren hoe ze op een plezierige manier gezonder kunnen bewegen en eten. De Provincie steunt zijn plan.

 • Brief aan gemeenteraad van Maastricht over burgemeester

  10 december 2014

  Dinsdag 9 december 2014 heeft burgemeester Onno Hoes bij Theo Bovens, commissaris van de Koning in de provincie Limburg, mondeling aangekondigd dat hij aan Zijne Majesteit de Koning, door tussenkomst van hem, zal laten weten dat hij met ingang van de dag waarop bij Koninklijk Besluit een nieuwe burgemeester van Maastricht is benoemd, terug zal treden als burgemeester van Maastricht. Deze aankondiging is vandaag gevolgd door een brief met inhoud van gelijke strekking.

 • Gulpen ontvangt financiële impuls voor versterking leefbaarheid

  10 december 2014

  Gedeputeerde Staten hebben besloten om gemeente Gulpen-Wittem een projectsubsidie toe te kennen van € 528.168,- Deze is bedoeld om een aantal deelprojecten op gebied van natuur, landschap en stedelijk groen binnen de gemeente vlot te trekken. Versterking van de leefbaarheid, het groen en de sociale cohesie vormen de sterkste argumenten voor toekenning van deze substantiële subsidie.

 • Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Meerssen

  05 december 2014

  Voor de vacature burgemeester van de gemeente Meerssen hebben bij de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 30 kandidaten gesolliciteerd, waaronder zes vrouwelijke.

 • Limburg eerste provincie met online regionale WoW community

  04 december 2014

  Op donderdag 4 december trapte het kernteam WOW Limburg, bestaande uit afgevaardigden van de gemeenten Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat, het eerste WOW Limburg event af. WOW staat voor Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en is een landelijke organisatie van én voor wegbeheerders die zich inzetten voor samenwerking in het wegbeheer.

 • Start nieuwbouw Inalfa in Venray

  04 december 2014

  In Venray werd vanmiddag het startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van autodakenfabrikant Inalfa.

 • Dikke zeven voor openbaar vervoer Limburg

  08 augustus 2016

  Het openbaar vervoer in Limburg is door de reiziger voor de afgelopen periode gewaardeerd met een dikke zeven. Dit blijkt uit de prestatiegegevens tot en met 2013 die de Provincie Limburg vanaf de start van de huidige concessies in 2006 inwint.

 • Lening vanuit Transitiefonds Limburgse woningmarkt voor bouw van goedkope huurwoningen

  02 december 2014

  De Provincie Limburg verstrekt aan Claassen Holding B.V. een geldlening van € 855.000,- onder borgstelling door de gemeente Venray voor 50%. Dit bedrag is bedoeld ter ondersteuning van de bouw van acht huurwoningen in Castenray.

 • Chinese onderscheiding voor Limburg

  01 december 2014

  Limburg heeft afgelopen weekeinde in de Zuid-Chinese stad Guangzhou de China Friendship Award ontvangen. Die eer viel de Provincie te beurt vanwege haar bijdrage aan de vriendschapsrelatie met de Chinese provincie Sichuan. Limburg sloot begin juni jl. een vriendschapsverdrag met Sichuan vanwege de wederzijdse handelsmogelijkheden.

 • ‘Kop van het Zouwdal’ bijt spits af van Nederland-Belgische Albertknoop

  01 december 2014

  Met zowel bedrijvigheid als natuur, landschap en recreatie in het vizier wordt als eerste project binnen het grensoverschrijdend project Albertknoop de inrichting van de ‘kop van het Zouwdal’ aangepakt.

 • China Friendship Award voor de Provincie Limburg

  China Friendship Award voor de Provincie Limburg

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken