Februari 2014

 • Wensbus in Kronenberg en Evertsoord

  28 februari 2014

  De dorpen Kronenberg en Evertsoord hebben sinds vandaag een ‘wensbus’ op proef. De wensbus is een experiment en voornamelijk bedoeld om de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden.

 • Provinciale bijdrage voor natuur en biodiversiteit toekomstig Landgoed Kloosterbosch

  27 februari 2014

  Het project Landgoedontwikkeling Kloosterbosch in Valkenburg aan de Geul kan rekenen op een provinciale bijdrage van 50.000 euro uit het budget Impulsgelden EHS. Tot voor kort was Kloosterbosch in gebruik als agrarisch gebied (kweken van blauwe bessen) en natuurlocatie. Als landgoed wordt het gebied, zo’n 24 hectare, bijna geheel ingezet voor bos- en natuurbeheer. In totaal zal bijna 13 hectare natuur worden gerealiseerd en wordt in combinatie hiermee circa 18 hectare natuur en landschap versterkt.

 • Provincie, gemeente en missiehuis maken herbestemming drukkerij kloosterdorp Steyl mogelijk

  15 augustus 2016

  Met de komst van het wereldpaviljoen in de drukkerij van Kloosterdorp Steyl, is de eerste herbestemming binnen het rijksbeschermde drukkerijcomplex een feit. Doorslaggevend is de bijdrage van de Provincie Limburg van ruim € 40.000,00 om het plan haalbaar te maken. Ook de gemeente Venlo en Missiehuis St. Michael leveren een bijdrage van respectievelijk € 15.000,00 en € 25.000,00. Het Wereldpaviljoen zelf zorgt voor de inrichting.

 • Brede Maatschappelijke Voorziening Schinveld kan rekenen op bijdrage uit Stimulering Bouw

  26 februari 2014

  Een gefuseerde basisschool, een vergrote gymzaal annex evenementenzaal, een bibliotheek en voorzieningen voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en jongerenwerk. Dat is in een notendop de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening die in de zomer van 2015 in de kern van Schinveld moet herrijzen. Een initiatief waar grote behoefte aan is, zo blijkt uit de laatste maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en huidige versnippering van voorzieningen. Daarom draagt de Provincie Limburg € 636.005,50 bij aan de realisatie vanuit de motie Stimulering Bouw.

 • Chemelot Campus wordt groen

  25 februari 2014

  Chemelot Campus in Sittard-Geleen heeft nu nog een zeer industriële uitstraling maar wordt steeds meer een groene oase. Er wordt op dit moment voor miljoenen euro’s groen aangelegd opdat onderzoekers en studenten kunnen recreëren en sporten in een parkachtige omgeving.

 • Eisenpakket Limburgs openbaar vervoer vastgesteld

  27 februari 2014

  De realisatie van de nieuwe openbaar vervoer concessie is een stap dichterbij met de vaststelling van het concept Programma van Eisen (PvE) door het college van Gedeputeerde Staten. De Provincie Limburg nodigt reizigers en andere betrokkenen nu uit te reageren en mee te denken in de verdere vervolmaking van het eisenpakket.

 • Provincie steunt broedplaats nieuwe diensten

  25 februari 2014

  De Provincie Limburg steunt het project Document Services Incubator (DSI) in Venlo voor twee jaar met een bedrag van € 1,2 miljoen. DSI is een broedplaats voor nieuwe diensten.

 • Landbouwverkeer mag over randweg Roermond

  20 februari 2014

  Landbouwvoertuigen mogen sinds gisteren gebruik maken van de provinciale weg N293 en N570 in Roermond. Een en ander helpt om deze grote en vaak zware voertuigen uit het centrum en woonwijken van de bisschopsstad te weren.

 • Drie nieuwe projecten stimulering bouw in Brunssum, Voerendaal en Baarlo

  26 september 2017

  Met een provinciale bijdrage van € 949.500,00 uit de 3e tranche ‘Stimulering bouw in crisistijd’ moet nieuwbouw op de plek van het Brunssumse gemeenschapshuis de BrikkeOave antwoord geven op de eisen van deze tijd. Ook het Baarloos project ‘Rond de Engelbewaarder’ speelt in op huidige maatschappelijke ontwikkelingen, door nu voorrang te geven aan realisatie van gemeenschapsvoorzieningen en huur- en zorgwoningen. De Provincie heeft besloten aan dit project € 217.000,00 te willen bijdragen vanuit de stimulering bouw. De gemeente Voerendaal sluit daarbij aan door het park in de kern in te richten als ideale ontmoetingsplek voor alle – dus ook de zorgbehoevende en de oudere – bewoners. De Provincie stelt voor dit project een bijdrage uit de stimuleringsgelden bouw beschikbaar van € 100.000,00.

 • Voorraad posters Vastelaovend in Limburg 2014 aangevuld met extra oplage

  19 februari 2014

  De 75.000 posters 'Vastelaovend in Limburg 2014’ gemaakt door de kunstenaar Guy Olivier uit Maastricht zijn binnen één week nagenoeg vergeven. De afgelopen dagen is een ware run op de posters ontstaan. Daarom is besloten met spoed eenmalig 25.000 extra posters te drukken. Gedeputeerde Noël Lebens: “Alle zeilen worden op dit moment bijgezet om vanaf zaterdag 22 februari de voorraad weer aangevuld te hebben. 100.000 carnavalsposters is een gigantische hoeveelheid; een teken aan de wand dat deze kunstposter een echte Limburgse carnavalstraditie is geworden”, aldus gedeputeerde Noël Lebens.

 • Elly Gubbels uitgeroepen tot ambassadeur #mvd01.

  19 februari 2014

  Gedeputeerde Erik Koppe heeft vandaag Elly Gubbels van seniorenorganisatie KBO Limburg uitgeroepen tot ambassadeur #mvd01, wat staat voor ‘Maak van de nul een punt’. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) organiseerde de verkiezing en gaat voor nul verkeersslachtoffers.

 • Provincie steunt duurzame herbestemming monumentale boerderij Genoenhof Swalmen

  18 februari 2014

  Met een provinciale bijdrage van 500.000 euro krijgt de carréboerderij Genoenhof in Swalmen na een grondige restauratie een nieuwe bestemming als woon-, werk- en verkoopruimte waarin de stichting Emmaus Perspectief mensen met een sociale problematiek opvangt.

 • Provinciale bijdrage voor leefbaarheidsprojecten in kernen Sittard-Geleen

  18 februari 2014

  Van de realisatie van een skatebaan voor de jeugd tot de aanleg van een landschapspark en een voetgangersverbinding, met deze en meer projecten wil de gemeente Sittard-Geleen werk maken van de leefbaarheid in haar kernen. De Provincie Limburg ondersteunt deze projecten met een bijdrage van € 342.675,00 uit de leefbaarheidsgelden.

 • Deelprojecten ‘Gebiedsontwikkeling Swalmen’ in uitvoering

  13 februari 2014

  Op woensdag 12 februari vond in de Beatrixhoeve de mijlpaalbijeenkomst plaats inzake ‘Gebiedsontwikkeling Swalmen’. Daar werd de stand van zaken toegelicht en de bereikte resultaten gepresenteerd. De aanwezigen, waaronder gedeputeerde Patrick van der Broeck en wethouder Gerard IJff, konden met eigen ogen de resultaten aanschouwen.

 • Regeling stimulering bouw in crisistijd helpt Panningen en Valkenburg verder vooruit

  26 september 2017

  Een provinciale bijdrage van € 400.000,- in het kader van de 3e tranche ‘Stimulering bouw in crisistijd’ geeft de aanpak van het gebied Ringovenpark en omgeving in Panningen een doorslaggevende impuls. Bovendien wordt de realisatie van het project ‘Vestingstad van de gemeente Valkenburg’ uit de 1e tranche door de Provincie Limburg zeker gesteld met een aanvullende bijdrage van € 658.000,-. “Met deze projecten komt de totaalteller van de ‘Stimulering bouw in crisistijd’ nu op 2.370,4 mensjaren werk. Daar is de bouwsector en de vele mensen die er werkzaam zijn mee geholpen,” aldus gedeputeerde Lebens.

 • Wensbus in Merselo en Vredepeel

  12 februari 2014

  De dorpen Merselo en Vredepeel hebben sinds vandaag een ‘wensbus’ op proef. De wensbus is een experiment en voornamelijk bedoeld om de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden.

 • Vastelaovendsposter 2014 gemaakt door Guy Olivier

  12 februari 2014

  In het Museum aan het Vrijthof in Maastricht onthulden gedeputeerde Noël Lebens, Jo Gulikers van de Sjeng Kraft Kompenei en No Wolfs van de Media Groep Limburg dinsdag 11 februari samen met kunstenaar Guy Olivier de nieuwe kunstposter ‘Vastelaovend in Limburg’.

 • Waalse minister Marcourt bezoekt Limburgse Campussen

  11 februari 2014

  Wallonië wil meer zakendoen met Limburg. Dat blijkt uit het bezoek van de Waalse vice-president en minister Jean-Claude Marcourt van Economie, Midden- en Kleinbedrijf, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën vandaag aan Limburg. Hij was onder meer op de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus. Ook ging hij op bezoek bij de Waalse handelspost in het Gouvernement te Maastricht.

 • Grensoverschrijdende woningmarkt gebaat bij Euregionale woonmonitor

  10 februari 2014

  Wat is de bevolkingssamenstelling per regio?, wat zijn de specifieke woonwensen per leeftijdsgroep?, uit welke woningvoorraad bestaat elke regio?, zijn er meer koophuizen dan huurwoningen?, is er een sloopbeleid?, wat staat er op de planning van nieuw te bouwen woningen?. Deze en andere vragen komen aan de orde in de Euregionale woonmonitor van de drielandenregio België-Duitsland-Nederland. Met deze monitor wil de Euregio een nuttig handvat bieden aan betrokken overheidsinstanties om uiteindelijk te komen tot beter woonbeleid.

 • Duitse minister spreekt Limburgs Parlement toe

  11 februari 2014

  De Duitse minister dr. Angelica Schwall-Düren van de deelstraat Noordrijn-Westfalen (NRW) heeft vandaag het Limburgs Parlement toegesproken. Zij heeft daarin onder meer de Beneluxstrategie van NRW uit de doeken gedaan waarin de banden op economisch, kennis en cultureel gebied met België, Nederland en Luxemburg worden aangehaald.

 • Provincie stimuleert scholing werkzoekenden

  05 februari 2014

  De provincie Limburg gaat flink investeren in kennis en kunde van werkeloze werkzoekenden. Om voorop te kunnen blijven lopen op het gebied van slimme innovatie, ontwikkeling van kennis en concurrentiekracht wordt, als onderdeel van het ‘scholingsfonds’, een bedrag van 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de (bij)scholing van werkzoekenden.

 • Limburgs MKB pakt innovatiesubsidies

  06 februari 2014

  Elf Limburgse hightech bedrijven krijgen een financiële bijdrage voor het uitwerken van innovaties. Dat maakte Gedeputeerde Twan Beurskens vandaag bekend in Reuver. Het gaat om bijdragen van maximaal € 70.000 per bedrijf.

 • Minder incidenten in openbaar vervoer Limburg

  04 februari 2014

  De veiligheid voor passagiers en personeel in Limburgse Veolia-bussen en -treinen en op perrons en in bushaltes is vorig jaar verbeterd. Het aantal incidenten is met 20% afgenomen, zo blijkt uit registratie bij Veolia.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken