Juli 2014

 • Nieuwe SMOG-website Provincie live

  24 juli 2014

  De nieuwe SMOG-website van de Provincie Limburg is in de lucht. Op www.luchtmeetnet-limburg.nl is per Limburgs luchtmeetstation te zien wat de luchtkwaliteit op en rond die plek is. Op de website kan iedereen zich aanmelden voor een SMOG-alert: een seintje via de mail wanneer er SMOG dreigt te ontstaan in de directe leefomgeving. Ook is op de website achtergrondinformatie over SMOG te vinden. De website wordt de komende tijd geëvalueerd. Op termijn wordt de website ook aangesloten op een app voor smartphone of tablet.

 • Dag van nationale rouw

  23 juli 2014

  Op alle overheidsgebouwen in Limburg hangt woensdag de Nederlandse vlag halfstok. Minister-president Mark Rutte heeft vandaag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Vanmiddag om 16.00 uur komen de eerste slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 aan in Eindhoven, in aanwezigheid van de nabestaanden, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Mark Rutte. Dan wordt in het hele land, dus ook in de provincie Limburg, een minuut stilte gehouden. Gouverneur Theo Bovens roept alle Limburgers op om daaraan deel te nemen.

 • Limburg en Sichuan delen elkaars culturele ervaringen

  22 juli 2014

  Vandaag kreeg gedeputeerde Twan Beurskens uit handen van de heer Jacques Smeets uit Elsloo een aantal exemplaren van het nieuwe boek van Lulu Wang, ’Nederland, wo ai ni’ overhandigd. Beurskens mocht de boeken in ontvangst nemen namens de initiatiefnemers van de vriendschapsband tussen de Provincie Limburg en de Chinese Provincie Sichuan. De gedeputeerde: “Dit is weer een prachtige stap in de delen van elkaars culturele ervaringen”.

 • Vier staatshoofden aanwezig bij viering 200 jaar Koninkrijk in Maastricht

  18 juli 2014

  Zijne Majesteit Koning Filip en Hare Majesteit Koningin Mathilde van België alsook Hunne Koninklijke Hoogheden Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg zullen zaterdag 30 augustus de viering van 200 jaar Koninkrijk in Maastricht bijwonen. Eerder werd al bekendgemaakt dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima en Bondspresident Joachim Gauck van Duitsland en zijn partner Daniela Schadt aanwezig zullen zijn.

 • Provincie koopt aandelen luchthaven Maastricht Aachen Airport

  16 juli 2014

  De Provincie Limburg heeft vandaag voor 1 euro de aandelen van Maastricht Aachen Airport (MAA) gekocht. Wiel Dohmen uit Vijlen is benoemd tot interim-manager van de luchthaven. Daarnaast is Ype de Haan benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Dit heeft gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken vandaag bekend gemaakt.

 • Geld voor opknapbeurt muurschilderingen Wahlwillerse kerk

  11 juli 2014

  Om het zaalkerkje van de Wahlwillerse kerk ook voor de toekomst toegankelijk te houden voor publiek, is een opknapbeurt van dit rijksmonument noodzakelijk. Gelet op het bijzonder karakter van de St. Cunibertuskerk, de toeristische waarde van het object en de inzet van de Wahlwillerse bevolking verleent de Provincie Limburg hiervoor een incidentele subsidie van 15.000 euro.

 • Provincie Limburg geeft Continium opdracht voor nieuwbouw Museumplein

  11 juli 2014

  Deze week zijn in Discovery Center Continium te Kerkrade de overeenkomsten ondertekend, waarmee de ontwikkeling van het plein voor het Continium formeel van start gaat. Op woensdag 9 juli heeft de heer Ger Koopmans, gedeputeerde voor Cultuur, het Continium namens de Provincie Limburg officieel de opdracht gegeven over te gaan tot de bouw van twee nieuwe instellingen op het Museumplein. Op donderdag 10 juli heeft het Continium, dat het project in eigen beheer gaat uitvoeren, deze opdracht doorgegeven aan de ondernemingen die de nieuwe instellingen gaan bouwen, te weten Mertens Bouwbedrijf en SPIE Nederland.

 • Limburgse bonbons na eerste vlucht Londen-Maastricht

  10 juli 2014

  Vliegtuigpassagiers van de eerste vlucht van Flybe van London Southen Airport op Maastricht Aachen Airport (MAA) werden vanmorgen bij aankomst getrakteerd op Limburgse bonbons door gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken.

 • Limburgs Duurzaam Sloopprotocol aanscherping voor slopen en hergebruik

  23 juli 2014

  Re-Use Materials B.V. (RUM BV) / Resource Limburg en de Provincie Limburg hebben samen het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol ontwikkeld. Door het toepassen van dit nieuwe sloopprotocol worden het duurzaam slopen en het hergebruik van secundaire bouwmaterialen verder aangescherpt en doorontwikkeld. Het is op onderdelen een nieuwe manier van werken die uiteindelijk leidt tot een nieuwe economische stroom.

 • Schapen duurzaam in het landschap

  10 juli 2014

  Een herder die met zijn kudde door het landschap trekt spreekt veel mensen aan. Het is een veel toegepaste en waardevolle beheermaatregel in natuurgebieden. Intussen behoort de rondtrekkende schaapskudde tot het cultureel erfgoed, ook in Limburg. De Provincie Limburg gaat, samen met andere partijen, een onderzoek doen naar de inzet van schapen in het landschap.

 • Limburgse bovengrondse opslagtanks voldoen aan voorschriften

  09 juli 2014

  Als onderdeel van een breed onderzoeksproject over tankopslag is bij 13 Limburgse industriële bedrijven gecontroleerd of hun bovengrondse opslagtanks voldeden aan de gestelde normen. Bij 7 van deze bedrijven werden overtredingen geconstateerd, die inmiddels allemaal ongedaan zijn gemaakt. Daarmee zijn de Limburgse opslagtanks weer veilig. De inspecties hadden betrekking op verschillende aspecten van de tanks: betrouwbaarheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid en blus- en koelinstallaties.

 • Vanaf 2017 één waterschap in Limburg: Waterschap Limburg

  04 juli 2014

  Op vrijdag 4 juli hebben de Provinciale Staten van Limburg unaniem besloten tot fusie van de Waterschappen in Limburg. Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas worden per 1 januari 2017 samen Waterschap Limburg.

 • Stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Limburg’ langer en ruimer

  01 juli 2014

  De huidige Stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Limburg’ is verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen. Vanaf 1 juli kunnen naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling.

 • Jongeren in het verkeer centraal bij Limburgse evenementen

  01 juli 2014

  Limburgse evenementen staan komend weekeinde deels in het teken van jongeren in het verkeer. Er zijn activiteiten rond onderwerpen als alcohol in het verkeer en afleiding op de weg. De projecten maken jonge verkeersdeelnemers meer bewust van de hun eigen verantwoordelijkheid. De activiteiten worden in kader van het ‘jaar van de jonge bestuurder’ georganiseerd in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

 • Inzichten en prognoses Limburgse arbeidsmarkt in kaart gebracht

  01 juli 2014

  In de provincie Limburg wordt de komende jaren een tekort verwacht aan hoger technisch personeel, terwijl er in de welzijnsrichtingen nog steeds te weinig werk is. En: samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid is onontbeerlijk om de moderne arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden. Limburg staat in Europa op plek 17 (van de 262 regio’s) als het gaat om de concurrentiepositie.
  Dat zijn slechts een aantal van de conclusies die staan in RAIL 2014: een uitgave waarin de Limburgse arbeidsmarkt centraal staat. RAIL 2014 staat voor Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken