Juni 2014

 • Eerste stap naar een smart services campus

  01 juli 2014

  Pensioenuitvoerder APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg hebben vandaag met de ondertekening van een intentieverklaring een eerste stap gezet voor de realisatie van een smart services campus in Heerlen om hiermee innovatie en talent in de regio te versterken.

 • Eerste IBA Open Oproep om projecten gestart

  30 juni 2014

  Parkstad werkt aan haar toekomst op een bijzondere manier: door het organiseren van een Internationale Bau Ausstellung. Het is voor het eerst dat een volwaardige IBA – een van oorsprong Duits concept - in Nederland georganiseerd wordt. Het startsein van de eerste IBA Open Oproep voor projecten is op 27 juni gegeven door de kersverse directeur/curator van IBA Parkstad: architect Jo Coenen. Minister Timmermans en ruim 400 geïnteresseerden beleefden de start mee in Kerk Heilust in Kerkrade. Iedereen die wil helpen de toekomst van Parkstad vorm te geven kan tot 1 november 2014 kleine of grote projectvoorstellen of projectideeën indienen. De IBA is een initiatief van de provincie Limburg en de 8 Parkstadgemeenten.

 • Aanpak fileknelpunt Knooppunt Zaarderheiken

  27 juni 2014

  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Provincie Limburg pakken de files op knooppunt Zaarderheiken aan. Zij trekken samen € 4,7 miljoen uit om maatregelen te nemen waardoor het verkeer beter doorstroomt. Op dit knooppunt bij Venlo kruisen de belangrijke snelwegen A67 en de A73 elkaar, en het verkeer staat er regelmatig vast.

 • Limburg start inschrijving Europese aanbesteding openbaar vervoer

  26 juni 2014

  Vanaf vandaag kunnen openbaar vervoersbedrijven zich inschrijven voor de nieuwe Limburgse openbaar vervoer concessie. Dit maakte het college van Gedeputeerde Staten bekend door de totale OV-vraag op de aanbestedingskalender te publiceren. De reiziger heeft vanaf 2016 en de daaropvolgende 15 jaar nog maar met één vervoersbedrijf te maken. Zowel stoptreinen, bussen als openbaar vervoer op maat zitten straks bij dezelfde vervoerder.

 • Op weg naar de decentralisaties 2015 reactie en vervolgstappen rapport commissie Van Geel

  26 juni 2014

  Eind maart 2014 concludeerde de commissie Van Geel dat alle Limburgse gemeenten bijzonder geëngageerd bezig zijn met de aanstaande decentralisaties in het sociaal domein, maar dat ze nog niet klaar zijn voor de nieuwe taken die in 2015 op ze af komen. Samenwerking is daarbij een sleutelbegrip. De Limburgse gemeenten hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Ze herkennen zich in het rapport en de zorgpunten en hebben de resultaten en aanbevelingen in hun collegeprogramma’s verwerkt. Volgens gouverneur Theo Bovens geven de Limburgse gemeenten blijk van een groot verantwoordelijkheidsbesef: “Er moet nog veel werk verzet worden, maar de wijze waarop de gemeenten dit oppakken geeft vertrouwen. Sommige regio’s vragen daarbij een extra zetje in de rug. Zij kunnen rekenen op onze steun”. Als vervolg gaat de Provincie Limburg in overleg met de Vereniging van Limburgse Gemeenten verkenners benoemen die de gemeenten op een aantal onderdelen ondersteunen op weg naar de decentralisaties in 2015.

 • Provincie steunt Kinjer OLS

  26 juni 2014

  Het Kinjer OLS, dat vandaag plaatsvindt in Papenhoven-Grevenbicht, krijgt een subsidie van € 10.000,- van de Provincie Limburg. Dat hebben Gedeputeerde Staten deze week besloten.

 • Noord- en Midden-Limburg zetten provinciale strategie arbeidsmigranten voort

  26 juni 2014

  Om uitbuiting van arbeidsmigranten, oneerlijke concurrentie tussen werkgevers en verdringing van Limburgse medewerkers op de arbeidsmarkt te voorkomen, gaan vijf gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk toezien op goede huisvesting en arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigranten. Vanuit het Landelijke Stuurgroep Interventieteam (LSI) is samenwerking mogelijk met instanties als de Belastingdienst, Inspectie SZW, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Geheel in lijn met haar strategische koersbepaling, neemt de Provincie Limburg op verzoek de projectcoördinatie voor haar rekening.

 • Holmel verdubbelt opwek duurzame energie dankzij Limburgs Energie Fonds

  30 juni 2014

  Met dank aan een financiering van het Limburgs Energie Fonds (LEF) kan de firma Holmel in Heythuysen – gemeente Leudal – voortaan ruim twee keer zo veel duurzame energie opwekken als voorheen. Dankzij financiële steun van het LEF kon Holmel investeren in een warmte-krachtkoppeling motor van 1,2 megawatt. Nu de bestaande biovergister is uitgebreid met deze nieuwe motor wekt de Holmel jaarlijks voor ruim 4.000 huishoudens groene stroom op.

 • Vertrouwen in aanpak financiën gemeenten Midden-Limburg

  25 juni 2014

  De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert behouden de komende jaren jaar de meest lichte vorm van toezicht op de financiën door de Provincie. Het financieel toezicht is een wettelijke taak van de provincies. De zeven genoemde gemeenten werden dit jaar beoordeeld met een verdiepingsonderzoek. Dat gebeurt eens in de vier jaar.

 • Steeds meer buitenlandse gasten in Limburg

  24 juni 2014

  Steeds meer buitenlanders, vooral Duitsers en Vlamingen, verblijven in Limburg. Ze komen vooral wandelen en fietsen, of gaan stadten om cultuur te snuiven en te winkelen. De buitenlandse daggasten blijven bovendien steeds langer en laten ook steeds meer geld achter: circa € 1,4 miljard in 2013.

 • Limburg investeert 8 miljoen in goudgroene natuur

  24 juni 2014

  Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Natuurrijk Limburg en Coöperatie Bosgroep Zuid-Nederland ontvangen samen ruim € 8 miljoen van de Provincie Limburg. De natuurorganisaties gaan met het bedrag ongeveer 150 hectare (vooral goudgroene) natuur realiseren op verschillende plekken in de provincie. Dit doen ze door bijvoorbeeld landbouwgrond om te zetten naar natuurgebied. Ook worden specifieke maatregelen genomen die gericht zijn op het beschermen van door uitsterven bedreigde diersoorten.

 • Reactie Provincie op voorstel minister Kamp over mijnschadevergoeding Limburg

  20 juni 2014

  Vrijdag 20 juni heeft Minister Kamp de Provincie Limburg en de gemeenten in de voormalige mijnstreek erover geïnformeerd dat hij de Tweede Kamer wil voorstellen om een noodfonds van € 2 miljoen voor schrijnende gevallen van mijnschade in te stellen. De helft daarvan (1 miljoen) zal door de regio moeten worden opgebracht. De minister vraagt de Provincie hierin een coördinerende rol te vervullen.

 • Voorstel garantstelling Mediagroep Limburg en kaders Provinciaal Mediabeleid

  20 juni 2014

  Gedeputeerde Staten hebben vandaag een aangepast voorstel ‘Garantstelling ten behoeve van Mediagroep Limburg’ naar Provinciale Staten gestuurd. Gekoppeld aan dat voorstel zijn een aantal beleidsuitgangspunten voor het provinciaal mediabeleid geformuleerd, op basis waarvan een provinciaal mediafonds gevormd kan worden.

 • Schutterijen in portefeuille gedeputeerde Peter van Dijk

  19 juni 2014

  Limburgs PvdA-gedeputeerde Peter van Dijk krijgt schutterswezen in zijn portefeuille. Dat is door Gedeputeerde Staten besloten naar aanleiding van de benoeming van Ger Koopmans begin juni tot gedeputeerde.

 • Webportaal bedrijventerreinen in euregio succesvol

  18 augustus 2016

  De viertalige website www.the-locator.eu met informatie over bedrijventerreinen in de driehoek Eindhoven, Leuven, Aken en Luik met Limburg als middelpunt blijkt een succes. Reden waarom de provincie de beurs trekt om dit webportaal in de lucht te houden.

 • Provinciaal MKB-loket in Roermond

  16 juni 2014

  De Provincie gaat in het Ondernemershuis te Roermond een MKB-loket inrichten. Hier kunnen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf terecht met vragen op het gebied van bijvoorbeeld financieringen of export, en voor hulp bij subsidie-aanvragen.

 • Ook op zomerse feestjes: wie is de BOB?

  16 juni 2014

  Vandaag gaat de Bob-zomercampagne weer van start. Deze richt zich op het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol. Automobilisten en hun passagiers worden gestimuleerd om samen een BOB-afspraak te maken en die consequent na te leven. BOB is daarbij degene die geen alcohol drinkt en de anderen veilig thuis brengt.

 • Rijk betaalt mee aan elektrificatie Maaslijn

  16 juni 2014

  Staatssecretaris Wilma Mansveld trekt € 30,25 miljoen uit voor de elektrificatie van de Maaslijn, de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Ook neemt het Rijk de extra kosten (€ 31,2 miljoen) voor beheer en onderhoud van het gehele spoor voor haar rekening.

 • Opnieuw Chinese delegaties in Limburg

  16 juni 2014

  Limburg heeft deze week opnieuw twee delegaties Chinese ondernemers op bezoek. Zij komen in het kielzog van partijsecretaris Wang Dongming van de West-Chinese provincie Sichuan, die begin juni in het Gouvernement te Maastricht een Vriendschapsverdrag met Limburg sloot.

 • De heer drs. E.A.J. Sprokkel waarnemend burgemeester van de gemeente Voerendaal

  13 juni 2014

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer drs. E.A.J. Sprokkel met ingang van 1 juli 2014 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Voerendaal. De heer Sprokkel is tot 1 juli aanstaande de door de Kroon benoemde burgemeester van de gemeente Voerendaal.

 • Visie Landgoederenzone in centrale hal Gouvernement

  24 augustus 2016

  Wilt u meer weten over het project Landgoederenzone Maastricht-Meerssen-Valkenburg aan de Geul, dan kunt u in onze centrale hal de panelen bekijken waarop een samenvatting van de visie staat. De tentoonstelling is te zien tot donderdag 19 juni.

 • Groen licht voor hulpdiensten

  13 juni 2014

  De Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, de beide Limburgse Veiligheidsregio’s, gemeenten en hulpdiensten ondertekenden op vrijdag 13 juni een overeenkomst voor de verdere uitrol van het Korte Afstand Radio (KAR) systeem in Limburg. Met dit systeem krijgen de hulpdiensten bij spoedeisende ritten via een GPS-systeem automatisch groen licht bij verkeerslichten. Nu rijden hulpdiensten in dergelijke gevallen door rood licht. Dit kan tot gevaarlijke situaties in het verkeer leiden.

 • Ook Limburg markeert bevrijdingsroute Geallieerden

  30 september 2016

  Limburg sluit zich aan bij de herdenking van de bevrijdingsroute van de Geallieerden uit het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om de herinnering aan deze oorlog levend te houden wordt de route die, de geallieerden 70 jaar geleden maakten om Noord- en Midden-Limburg te bevrijden, gemarkeerd in het landschap.

 • Provincie steunt grondige opknapbeurt Valkenburgse mergelsteilwanden

  06 juni 2014

  Ingrijpende maatregelen op het gebied van inrichting en beheer van de mergelsteilwanden bij gemeente Valkenburg a/d Geul moeten de historische kernidentiteit en de recreatieve belevingswaarde van het gebied versterken. De Provincie Limburg ondersteunt dit project als onderdeel van de zogenoemde Landgoederenzone Maastricht – Valkenburg met een financiële bijdrage van maximaal € 249.000,00 vanuit de Impulsmiddelen (EHS) Natuur-Landschap-Stedelijk Groen.

 • Einde aan Landinrichtingscommissie Mergelland-Oost

  13 juni 2014

  Op donderdag 5 juni 2014 heeft een afsluitende bijeenkomst voor de herinrichting ‘Mergelland-Oost’ plaatsgevonden. Hiermee is het project tot een einde gekomen, bijna 17 jaar nadat het in uitvoering is genomen door de Provincie Limburg. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is de landinrichtingscommissie Mergelland Oost tezamen met haar adviserende leden door gedeputeerde Patrick van der Broeck van haar functie ontheven.

 • FEE Academy: van fashiondesigner tot succesvol ondernemer

  08 augustus 2016

  Talentvolle fashiondesigners laten ontwikkelen tot succesvolle jonge ondernemers. Dat is in een notendop wat FEE Academy met haar platform wil bereiken. Dat dit de zichtbaarheid van de creatieve industrie – in het bijzonder de sector fashion design – vergroot, lijkt de Provincie Limburg evident en honoreert dit initiatief dan ook met een bijdrage van € 16.950,00.

 • Zonder techniek alleen Pinkpop unplugged

  06 juni 2014

  Hoe blijven die enorme tenten staan in weer en wind, hoe kan het toch dat er koud bier uit al die tapinstallaties komt en hoe wordt het geluid van de Rolling Stones zó versterkt dat Megaland en omstreken kunnen genieten van Satisfaction, Angie en Paint it Black? Goed opgeleide technici zijn voor een giga-evenement als Pinkpop onmisbaar. Daarom is de festivalweide dit Pinksterweekeinde de perfecte achtergrond voor een campagne waarin aandacht gevraagd wordt voor het belang van technische beroepen.

 • Prinsjesfestival 2014: Provincie Limburg dit jaar partner met eigen ambassade

  18 juni 2014

  Na de eerste editie van Prinsjesfestival in 2013 viert Nederland dit jaar opnieuw het Feest van de Democratie: van donderdag 11 tot en met dinsdag 16 september omlijst Prinsjesfestival voor de tweede maal Prinsjesdag.

 • Provinciale erepenning voor scheidend gedeputeerde Noël Lebens

  05 juni 2014

  Gouverneur Theo Bovens heeft vandaag de Provinciale Erepenning overhandigd aan de heer Noël Lebens in verband met zijn afscheid als lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.

 • Vriendschapsverdrag Limburg met Chinese provincie Sichuan

  05 juni 2014

  De Provincie Limburg heeft vandaag een vriendschapsverdrag getekend met de provincie Sichuan in China. Dit verdrag op overheidsniveau opent de deuren voor bedrijven in beide provincies.

 • Uitspraak Raad van State Provincie Limburg mag 700 meter lang tracédeel van Buitenring Parkstad Limburg aanleggen

  03 juni 2014

  De Raad van State heeft dinsdag 3 juni 2014 toestemming gegeven om ook het wegdeel van de Buitenring Parkstad Limburg tussen de rotonde Avantis en de Hamstraat in Kerkrade aan te leggen. Tijdige realisatie van dit wegdeel is vooral van belang voor het verkrijgen van EFRO-subsidie.

 • De heer drs. A.M.J. Cremers waarnemend burgemeester van de gemeente Meerssen

  03 juni 2014

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer drs. A.M.J. Cremers met ingang van 10 juni 2014 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Meerssen. De heer Cremers was burgemeester van de gemeente Beek.

 • Provincie biedt jongeren kamers met kansen

  03 juni 2014

  De Provincie Limburg steunt het initiatief ‘kamers met kansen’ waarin jongeren uit de jeugdzorg ook na hun achttiende hulp wordt geboden.

 • Boek over rol beide Limburgen in Eerste Wereldoorlog

  03 juni 2014

  De codebriefjes over het Duits treinverkeer die vanuit Belgisch-Limburg via Nederlands- Limburg naar Engeland werden gesmokkeld waren vaak belangrijker voor het verloop van de Eerste Wereldoorlog dan menig veldslag. Dat zegt de Maastrichtse historicus Geert Verbeet (86), die vandaag in het Gouvernement het eerste exemplaar van zijn boek ‘1914-1918 Moeilijke jaren voor de beide Limburgen’ overhandigde aan de gouverneurs van de Limburgen, Herman Reynders en Theo Bovens.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken