Maart 2014

 • GS: Maastricht Aachen Airport overnemen

  28 maart 2014

  Vanuit de overtuiging dat Limburg niet zonder Maastricht Aachen Airport (MAA) kan, stellen Gedeputeerde Staten aan het Limburgs Parlement voor om de luchthaven van de huidige eigenaren over te nemen. Het Limburgs Parlement bespreekt het voorstel op 16 mei.

 • Geen onteigening nodig voor gronden Peelvenen-Mariapeel

  08 april 2014

  Alle gronden die nodig zijn voor het project Peelvenen-Mariapeel zijn inmiddels op basis van vrijwilligheid door de Provincie aangekocht. Dat betekent dat onteigening niet meer nodig is. Het ging om circa 75 hectare.

 • Limburg wil overleg met rijk over herverdeling Jeugdzorggeld

  26 maart 2014

  Gedeputeerde Peter van Dijk van Jeugdzorg wil snel overleg met de staatssecretarissen Martin van Rijn en Fred Teeven om de risico’s bij de herverdeling van geld in de Jeugdzorg te beperken. Uit onderzoek blijkt dat het herverdelen mogelijk zeer slecht uitpakt voor Limburg, met name voor de grote gemeenten in deze provincie.

 • Nieuwe impuls voor Onderbanken, Vaals en Voerendaal door motie Stimulering Bouw

  25 maart 2014

  Een multifunctioneel complex waar de hele Merkelbeekse gemeenschap terecht kan, een forse isolatieslag bij twee beeldbepalende rijksmonumenten in Vaals en een aantrekkelijk parkgebied in Klimmen voor jong en oud. Voor deze drie projecten die passen binnen de provinciale visie op het gebied Leefbaarheid en Wonen heeft het College van Gedeputeerde Staten een totale financiële bijdrage van maximaal € 982.227,-- uit de 3e tranche van de motie Stimulering Bouw gereserveerd.

 • Provincie Limburg viert 70 jaar bevrijding samen met Limburgse gemeenten

  25 maart 2014

  Dit jaar is het inmiddels al 70 jaar geleden dat de provincie Limburg bevrijd werd. De bevrijding begon op 12 september 1944, toen geallieerde troepen het dorpje Mesch binnentrokken. Het is dan ook in Mesch, dat de festiviteiten rond de herinnering aan onze bevrijding beginnen. De Provincie organiseert zelf een aantal activiteiten en werkt daarnaast samen met de Limburgse gemeenten om uitgebreid bij onze bevrijding stil te staan.

 • Limburg helpt MKB met fonds van € 55 miljoen

  25 maart 2014

  De Provincie Limburg wil ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), die werkzaam zijn in de topsectoren, financieel helpen met een fonds van in totaal bijna € 55 miljoen. Een plan hiervoor wordt door het Limburgs Parlement besproken tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in juni.

 • Campagne Hou je aan de snelheidslimiet van start

  24 maart 2014

  Maandag 24 maart 2014 gaat wederom de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start. Deze, vorig jaar zeer succesvol verlopen, campagne richt zich op de bewustwording van automobilisten die in principe van goede wil zijn maar toch harder rijden dan toegestaan.

 • Belastingdruk in Limburg daalt

  21 maart 2014

  Limburgse burgers dragen dit jaar iets minder af aan de gemeente en het waterschap dan vorig jaar. Dit komt vooral door een forse daling van de afvalstoffenheffing, want de ozb-aanslag en rioolheffing stijgen juist. Voor bedrijven is de belastingdruk van gemeenten hoger. Dit blijkt uit het belastingoverzicht 2014 van de Provincie Limburg.

 • Rapport Commissie Van Geel gepresenteerd

  20 maart 2014

  Betrokken, dichtbij en niet alleen’. Dat is de titel van het rapport dat de Commissie Van Geel in opdracht van de Provincie Limburg heeft opgesteld en donderdag is gepresenteerd. De commissie heeft onderzocht hoe ver de 33 Limburgse gemeenten zijn met de decentralisaties binnen het sociaal domein (WMO, Jeugdzorg en Participatiewet werk en inkomen). Gouverneur Theo Bovens kreeg het rapport donderdag aangeboden tijdens een bijeenkomst in kasteel Groot Buggenum, waar de gemeenten zijn geïnformeerd over deze tussentijdse evaluatie.

 • Samenwerken aan de energietransitie in de sociale woningvoorraad

  18 maart 2014

  Op vrijdag 14 maart ondertekenden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Provincie Limburg, Parkstad Limburg en de woningcorporaties Wonen Zuid, Wonen Limburg, Woonpunt, HEEMwonen en Weller Wonen een samenwerkingsovereenkomst om een instrumentarium te ontwikkelen dat moet leiden tot een optimale combinatie van energiebesparing en duurzame energieopwekking bij duurzame renovaties in de woonomgeving. Uit dit instrumentarium wordt gestart met minstens vijf pilots, gericht op duurzame renovatie van de woonomgeving.

 • Maastricht krijgt belangrijk Europees archeologisch congres

  18 maart 2014

  Maastricht wordt in 2017 de locatie voor de Annual Meeting van The European Association of Archaeologists (EAA). Deze vereniging houdt sinds 1994 jaarlijks haar ledencongres in een steeds wisselende Europese stad. Doel van het congres is het uitwisselen van kennis en de integratie van de archeologie in Europa. Voor het grote publiek wordt, door de Provincie Limburg, een randprogramma georganiseerd. De details daarover worden de komende jaren bekend. Er zullen in 2017 naar verwachting 1500 deelnemers uit meer dan 45 landen in het MECC aanwezig zijn. Het congres is hét toonaangevende archeologisch congres in Europa.

 • Leegstaand voormalig zorgcomplex Grubbenvorst huisvest arbeidsmigranten

  18 maart 2014

  Leegstaande panden als antwoord op de urgente woonbehoefte van woningzoekenden. Dat willen woningcorporatie Wonen Limburg, gemeente Horst a/d Maas en Provincie Limburg bereiken met de groeiende markt van leegstaand vastgoed. Als proef staan zowel de Provincie als de gemeente Horst aan de Maas in het project Kuileveld in Grubbenvorst garant voor € 15.000,- voor het afdekken van het financiële risico van huurleegstand. De Provincie doet dit vanuit het transitiefonds Limburgse woningmarkt.

 • Continium tijdelijk in vier steden als opmaat voor Creative City

  18 maart 2014

  Naast Kerkrade zullen in aanloop van de komst van Creative City in Kerkrade ook de centra van Sittard-Geleen, Maastricht en Aken van september 2014 tot oktober 2015 de thuisbasis vormen van Continium ‘het meest kidsproof museum van Nederland’. Voor deze tijdelijke huisvesting van de educatieve en publieksacitiviteiten van Continium tijdens de bouwfase van Creative City, stelt de Provincie Limburg een extra financiële bijdrage van € 450.000,00 ter beschikking.

 • Matige smog (fijnstof) verwacht op vrijdag 14 maart

  13 maart 2014

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht voor morgen (14 maart 2014) een situatie van matige smog in Limburg met concentraties fijnstof van 50-75 en in delen van Limburg 75 tot 125 microgram per m3. De verwachting is dat de luchtkwaliteit overmorgen (zaterdag 15 maart) in de loop van de ochtend sterk zal verbeteren.

 • Limburg zet schouders onder een Veilige Publieke Taak

  13 maart 2014

  Op dinsdag 11 en woensdag 12 maart ondertekenden burgemeesters en wethouders van Limburgse gemeenten, P&O-hoofden, bestuurders van ziekenhuizen, woningcorporaties, vervoerders en andere betrokken werkgevers de intentieverklaring ‘Handen af van onze helpers’, waarmee ze aangeven agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak niet langer zomaar te accepteren. In aansluiting op de ondertekening van de intentieverklaring start burgemeester Sjraar Cox van de gemeente Sittard-Geleen een pilot voor de Westelijke Mijnstreek. Hij wil meer doen om agressie en geweld aan te pakken en gaat onderzoeken hoe we kunnen komen tot een stevige en uniforme aanpak voor alle deelnemende organisaties.

 • Drie nieuwe projecten stimulering bouw Echt-Susteren Nederweert en Peel en Maas

  26 september 2017

  Een vernieuwd zwembad met regionale zwemfaciliteiten in Echt-Susteren, een goed bereikbaar voorzieningencentrum in Nederweert dat gericht is op de toekomst en een levendig en aantrekkelijk centrum dat past bij het Peeldorp Meijel. Voor deze drie projecten die passen binnen de provinciale visie op het gebied van Wonen en Leefbaarheid is een totale financiële bijdrage gereserveerd van maximaal € 3.755.006,50 via de motie Stimulering Bouw.

 • Rijk, Limburg en Brabant stellen 32 miljoen beschikbaar voor innovatie MKB

  12 maart 2014

  Er komt dit jaar €32 miljoen beschikbaar om samenwerking en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Dat is ruim 50% meer dan vorig jaar. Dit maakte minister Kamp van Economische Zaken woensdag 12 maart 2014 bekend bij de publicatie van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 2014. Nieuw dit jaar is bovendien dat de provincies Noord-Brabant en Limburg ieder €1 miljoen beschikbaar stellen om MKB’ers in hun provincies te ondersteunen.

 • Provincie stelt onderkomen beschermde vleermuis veilig

  11 maart 2014

  Met het behoud van Abdij Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop als zomerverblijfplaats van de zeer zeldzame ‘Ingekorven vleermuis’, zet de Provincie Limburg een concrete stap om de natuurdoelstellingen uit de Natuurbeschermingswet (1998) en de landelijke Habitatrichtlijn (2004) te verwezenlijken.

 • Limburgse bestuurders naar Azerbeidzjan

  11 maart 2014

  De Limburgse gedeputeerden Twan Beurskens (Economie) en Bert Kersten (Arbeidsmarkt) brengen eind april een werkbezoek aan Azerbeidzjan in de Kaukasus.

 • Provincie Limburg partner van het Prinsjesfestival 2014 in Den Haag

  10 maart 2014

  De Provincie Limburg is trotse partner van het Prinsjesfestival 2014, een meerdaags nationaal evenement rond Prinsjesdag dat het feest van de democratie viert. De provincie krijgt daarmee een uniek podium om Limburg, Limburgers en wat Limburg nu en in de toekomst allemaal kan betekenen voor de rest van Nederland en over de grenzen heen te presenteren. Het Prinsjesfestival wordt gehouden in Den Haag van 11 tot en met 17 september.

 • Koninklijke onderscheiding voor Jos Michels, voormalig president van de Oud Limburgse Schuttersfederatie

  08 maart 2014

  Gouverneur drs. Theo Bovens overhandigt de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding aan Jos Michels bij gelegenheid van diens officiële afscheid als President van de Oud Limburgse Schutters (OLS) Federatie. Jos Michels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn belangrijke bijdragen aan de grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Nederland, in het bijzonder ten behoeve van het schutterswezen.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken