Mei 2014

 • Structurele aanpak met een krachtige samenwerking

  28 mei 2014

  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben vandaag de Voorjaarsnota 2014 aan Provinciale Staten aangeboden. Centraal daarin staan de toekomstbestendige investeringen, die ertoe leiden dat het lange termijnperspectief voor Limburg verstevigd en uitgebouwd wordt. De finale besluitvorming over de ambities en plannen vindt plaats tijdens de Statenvergadering van 20 juni.

 • Predicaat 'Hofleverancier' voor 150-jarige firma H.J. Bischoff te Kerkrade

  27 mei 2014

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” te verlenen aan firma H.J. Bischoff VOF bij gelegenheid van de viering van het 150-jarig bestaan van dit bedrijf. Gouverneur Theo Bovens heeft vandaag de oorkonde die bij dit Predicaat hoort overhandigd aan de directie van dit familiebedrijf.

 • Een sterkere Euregionale cultuur en economie door themagerichte samenwerking

  24 februari 2017

  Met de Euregionale gemeenschap voor kultuur en samenleving (EGKS) willen de Euregionale partners de samenwerking - die is ontstaan bij de kandidatuur Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018- met kracht voortzetten en de grensoverschrijdende cultuur en economie versterken. Vrijdag 23 mei zijn hiervoor de eerste handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.

 • Rijnlandlezing pater Anselm Grün, 15 mei 2014

  16 juli 2014

  De Rijnlandlezingen, die met regelmaat door de Provincie Limburg georganiseerd worden, staan in het teken van het Rijnlands model, een visie op de samenleving en economie, waarbij 'menselijk kapitaal' centraal staat.

 • Pater Anselm Grün verkent spirituele basis van Rijnlands model tijdens tweede Rijnlandlezing

  16 mei 2014

  De tweede Rijnlandlezing was een groot succes. De Beierse pater Anselm Grün, Benedictijn, sprak de lezing gisteren (op donderdag 15 mei) uit in het Gouvernement aan de Maas te Maastricht. Grün onderzocht in zijn uitgebreide betoog onder andere het belang van warm en verstandig taalgebruik. Ook besprak hij het handelen naar je eigen kernwaarden in plaats van het handelen naar waarden van anderen. Ten slotte onderstreepte hij het belang van rituelen in organisaties. Zo vertaalde hij de universele boodschap van geloof, hoop en liefde naar een pragmatische invulling die past bij de huidige tijdgeest én in het Rijnlands model.

 • Afwerking en inrichting groeve Cijnsberg in Beek gereed

  14 mei 2014

  Na ongeveer 70 jaar ontgronding is de Cijnsberg-groeve in de gemeente Beek conform de vastgelegde afspraken aangevuld, afgewerkt en opnieuw ingericht. Op de plek van de groeve, met een oppervlakte van bijna 6 hectare, is nu plaats voor grasland, boomgaarden en bebossing.

 • Limburgse basisscholen bouwen aan bijenhotels

  14 mei 2014

  Hoe maak je mensen bewust van de noodzaak van bijen voor onze natuur en landbouw? Door al op de basisschool kinderen te leren over het nut van deze nijvere werkbeestjes. Als het aan de Provincie Limburg en IVN Limburg ligt, plaatsen alle Limburgse basisscholen komend jaar ‘bijenhotels’ op het schoolplein of bij de schooltuin. Deze wilde bijen zijn ongevaarlijk en steken niet. De bijenhotels moeten bij de leerlingen de noodzaak voor de bescherming van wilde bijen en andere insecten breed onder de aandacht brengen. De bijenstand gaat wereldwijd al jaren achteruit.

 • Motie Stimulering Bouw verhoogt leefkwaliteit in Beek, Horst, Roerdalen, Sittard-Geleen, Voerendaal en Weert

  14 mei 2014

  Een centrumplan in Beek, de uitbreiding en renovatie van museumcomplex de Locht in Melderslo, de opwaardering van de Hoofdstraat in Posterholt, de ontwikkeling van de voormalige Don Bosco locatie in Geleen, een dorpsplein in Ubachsberg en de uitbreiding van de wijk Leuken in Weert. Deze zes projecten passen geheel binnen de provinciale visie op het gebied van Wonen en Leefbaarheid en ontvangen een totale financiële bijdrage van maximaal € 2.146.567,-- uit de 3e tranche van de provinciale motie Stimulering Bouw.

 • ‘Jongeren in het verkeer’ centraal bij Groove Garden en Maastrichtse kermis

  14 mei 2014

  Limburgse evenementen staan dit weekeinde deels in het teken van jongeren in het verkeer. Er zijn activiteiten rond onderwerpen als alcohol in het verkeer en afleiding op de weg. De projecten maken jonge verkeersdeelnemers meer bewust van de hun eigen verantwoordelijkheid. De activiteiten worden in kader van het ‘jaar van de jonge bestuurder’ georganiseerd in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

 • Limburg krijgt meer ruimte

  12 mei 2014

  Ondernemers en overheden in Limburg krijgen veel meer vrijheid hun eigen omgeving in te richten. Dit blijkt uit het nieuwe zogeheten Provinciaal Omgevingsplan (POL), dat niet meer uitgaat van wat niet kan en mag, maar juist handvaten biedt voor nieuwe dynamische en duurzame ontwikkelingen.

 • Samenwerking Limburg en West-Vlaanderen werpt vruchten af

  09 mei 2014

  West-Vlaanderen en Limburg hebben elkaar gevonden. De reeds vier jaar bestaande economische en logistieke samenwerking tussen beide provincies werpt vruchten af. Reden om de samenwerking te intensiveren. Vandaag tekent gedeputeerde Twan Beurskens daartoe een overeenkomst in Roeselare (B).

 • Fusie Limburgse waterschappen

  09 mei 2014

  Per 1 januari 2017 heeft Limburg één waterschap. Het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei gaan dan samen verder. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het ontwerpbesluit tot fusie van de Limburgse waterschappen vastgesteld. Dit besluit, waarin als nieuwe naam ‘Waterschap Limburg’ wordt voorgesteld, zal ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten.

 • Nieuwe subsidie voor geluidmetingen AWACS

  08 mei 2014

  De Provincie Limburg verstrekt aan drie Limburgse gemeenten opnieuw een subsidie voor het meten van AWACS-geluid. Het gaat om de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Schinnen. De gemeenten dragen zelf ook hun steentje bij aan de in totaal 10 geluidmeetinstallaties. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu doet een duit in het zakje. De geluidmetingen worden al sinds eind 2007 permanent uitgevoerd.

 • Subsidie om Europees congres hart- en vaatziekten groter te maken

  10 augustus 2016

  De Provincie Limburg steunt het jaarlijks Europees congres over hart- en vaatziekten in het Mecc te Maastricht drie jaar lang met een financiële bijdrage van € 210.000,-. Doel van de bijdrage is om de groei van het congres te ondersteunen en om bedrijven op dit gebieden te interesseren zich in Limburg te vestigen.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken