Oktober 2014

 • Eerste vlucht Wizzair op Maastricht Aachen Airport

  28 oktober 2014

  De Hongaarse vliegmaatschappij Wizz Air start vandaag een lijndienst tussen Maastricht Aachen Airport (MAA) en Katowice in de Zuid-Poolse provincie Silezië. De maatschappij verwacht jaarlijks 30.000 passagiers te gaan vervoeren op dit traject. In de zomer van 2015 gaat Wizz Air vanaf MAA vier keer per week op de Hongaarse hoofdstad Boedapest vliegen.

 • Meer zitplaatsen op de Maaslijn

  28 oktober 2014

  Op maandag 27 oktober werd voor de eerste keer extra treinstellen ingezet tijdens de ochtend- en avondspits. Met de extra treinen op de Maaslijn moet er een einde komen aan overvolle treinen tussen Roermond en Nijmegen.

 • Nieuw innovatieprogramma voor Zuid-Nederland

  15 augustus 2016

  In het bijzijn van toonaangevende vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, wordt op 29 oktober in het provinciehuis van Limburg het startschot gegeven voor een nieuw innovatieprogramma voor Zuid-Nederland. Het programma is opgesteld door de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in samenwerking met het Rijk en bedoeld om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven. Een groot deel van de financiering van het programma is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 • Trendrapport Limburg ter inspiratie politieke partijen voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015

  29 oktober 2014

  Op 18 maart 2015 kiest de Limburger een nieuw Limburgs Parlement. Traditiegetrouw verschijnt ruim voorafgaand aan de verkiezingen een provinciaal trendrapport. Dit is bedoeld om politieke partijen te inspireren bij het uitwerken van hun verkiezingsprogramma’s.
  In het rapport worden de maatschappelijke trends en ontwikkelingen in relatie tot het Limburgs vestigingsklimaat geschetst. Het trendrapport is ambtelijk samengesteld ter inspiratie voor de partijprogramma’s en het politieke debat.

 • Uitkijkpunt Buitenring langs N274 aangekleed met kindertekeningen

  28 oktober 2014

  Vandaag heeft gedeputeerde Erik Koppe drie kindertekeningen onthuld aan het uitkijkpunt langs de N274 ter hoogte van het tracé van de Buitenring. Deze tekeningen zijn gemaakt door leerlingen van Basisschool Schinveld om het uitkijkpunt langs de N274 aan te kleden. Hiervoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder de leerlingen. Uit de 69 inzendingen heeft de jury, bestaande uit burgemeester Mirjam Clermonts van de gemeente Onderbanken, directeur Marion Kleinen van Basisschool Schinveld en de voorzitter Leo Peters van het bedrijvenplatform KIDB, drie winnende ontwerpen geselecteerd.

 • N274 Schinveld-Brunssum tijdelijk dicht

  23 oktober 2014

  De provinciale weg N274, tussen Schinveld en Brunssum, wordt vanaf vrijdag 31 oktober vanaf 19:00 uur tot maandagochtend 3 november 07.00 uur in zuidelijke richting afgesloten. De weg is afgesloten vanaf de rotonde Brunssummerstraat (nabij de Schinvelderhoeve) in Schinveld tot aan de rotonde Haefland in Brunssum. De afsluiting geldt alleen voor doorgaand autoverkeer in de richting van Brunssum. Voor autoverkeer in de richting van Schinveld blijft de N274 open. Voor (brom)fietsers blijft de weg open vanuit beide kanten. Ter plaatse van de afsluiting wordt een omleidingsroute aangegeven.

 • Limburg op handelsbeurs in China

  23 oktober 2014

  De Provincie Limburg is deze week onder de merknaam Brightlands present op de grootste internationale handelsbeurs van West-China in Chengdu, de hoofdstad van de vriendschapsprovincie Sichuan.

 • Predicaat ‘Koninklijk’ voor Natuurhistorisch Genootschap Limburg

  20 oktober 2014

  Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het recht tot het voeren van het predicaat ‘Koninklijk’ te verlenen aan het Natuurhistorisch Genootschap Limburg (NHGL).

 • Woonmonitor Limburg 2013 en Progneff 2014: Groei gewenst in vervangende nieuwbouw

  20 oktober 2014

  Jaarlijks laat de Provincie Limburg de Woonmonitor Limburg opstellen en een bevolkingsprognose maken van de te verwachten ontwikkeling van de bevolking en huishoudens. De netto woningvoorraadontwikkeling lag in 2013 hoger dan het streefgemiddeld per jaar voor de lange termijn. “Ook in 2013 werd, net als in voorgaande jaren, te weinig vervangende nieuwbouw gepleegd”, aldus Erik Koppe (Gedeputeerde Volkshuisvesting). “Er moet juist meer levensloopbestendig en doelgroepgericht worden gebouwd. Daarmee kunnen woningen waar geen behoefte aan is, uit de markt genomen worden.”

 • Natuur voor iedereen dankzij nieuwe ‘ommetjes’

  20 oktober 2014

  Stukjes nieuwe natuur die de afgelopen jaren in Limburg zijn gerealiseerd, worden beter ontsloten voor het grote publiek.

 • Limburg wint kort geding Veolia

  16 oktober 2014

  Gedeputeerde Patrick van der Broeck is opgetogen met de uitspraak van de rechter die de klacht van Veolia heeft verworpen. "Een bevestiging dat we het aanbestedingstraject zorgvuldig hebben doorlopen. Een overwinning voor de reiziger", aldus Van der Broeck.

 • Maastricht herdenkt de Franse vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog

  14 oktober 2014

  De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg herdenken op woensdag 15 oktober 2014 de Franse vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij het nationale monument aan de Nieuwenhofstraat zullen burgemeester Hoes, gouverneur Bovens en de Franse ambassadeur Pic op woensdag 15 oktober 16.30 uur een krans leggen. Franse leerlingen van het United World College Maastricht zullen hen daarbij assisteren. Ook zal door de vereniging Veldeke Maastricht nabij het monument een plaquette worden geplaatst met uitleg over dit bijzondere monument. De kranslegging zal muzikaal worden opgeluisterd door de Koninklijke Zangvereniging de Mastreechter Staar. De “Staar” was er ook bij toen het monument in 1926 werd onthuld.

 • Natuurwandelroute Buitenring Parkstad Limburg

  14 oktober 2014

  Vandaag heeft gedeputeerde Erik Koppe officieel het startsein gegeven voor de natuurwandeling langs reeds gerealiseerde natuurcompensatiegebieden voor de Buitenring. Dit gebeurde door het overhandigen van een goed gevulde picknickmand aan de wethouders van de gemeenten Schinnen en Nuth. De wandelroute is uitgezet tussen Vaesrade en Schinnen. In dit gebied is al zo’n 7 ha aan nieuwe natuur gerealiseerd als compensatie voor natuur die door de Buitenring Parkstad Limburg verloren of achteruit gaat. In totaal wordt voor de Buitenring zo’n 170 ha nieuwe natuur gerealiseerd waarvan nu al ruim 80 ha is ingericht.

 • Zonnekaart Limburg

  09 oktober 2014

  Op initiatief van de Provinciale Staten heeft de Provincie Limburg de Zonnekaart ontwikkeld: een instrument waarmee huurders en eigenaren van woningen in heel Limburg op een laagdrempelige manier inzicht krijgen in de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie.

 • Limburgse schoolgebouwen energiezuiniger door nieuw rekenmodel

  09 oktober 2014

  Aan de hand van een nieuw rekenmodel kunnen scholen zelf snel en eenvoudig uitrekenen hoeveel ze kunnen besparen op de stroom- en gasrekening door het gebouw te isoleren of door zelf stroom op te wekken met zonnepanelen.

 • Budget duurzaamheidsleningen particulieren verhoogd

  01 februari 2017

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met verhoging van € 5 miljoen van het beschikbare budget voor duurzaamheidsleningen voor particuliere woningbezitters. Sinds de start van deze regeling zijn vanaf november 2012 tot september 2014 ruim vierhonderdzestig leningen verstrekt. Het oorspronkelijk beschikbare budget van € 3,9 miljoen is daarmee bijna uitgeput. Om de continuïteit te kunnen waarborgen voor (in ieder geval) het komend jaar hebben Gedeputeerde Staten besloten tot verhoging in twee tranches van € 2,5 miljoen. Het beschikbare budget is afkomstig van het structuurversterkende project ‘Transitiefonds Limburgse Woningmarkt’.

 • Leukerbeek opgeleverd

  09 oktober 2014

  Op woensdag 8 oktober vond het officiële oplevermoment van de beekherstelwerkzaamheden aan de Leukerbeek in Weert plaats. Natuurmonumenten kan nu van start met het venherstel in het gebied.

 • Reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren

  15 augustus 2016

  Limburgse minderjarige scholieren die een voltijds beroepsopleiding volgen kunnen ook dit schooljaar weer in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten.

 • Bestrijding zwarte rat

  08 oktober 2014

  De Provincie Limburg trekt € 67.700 uit voor de bestrijding van de zwarte rat in Noord- en Midden-Limburg. Met het geld worden ook nieuwe vangtechnieken getest waarbij geen gebruik gemaakt wordt van vergif of chemische middelen.

 • Website Limburg Bereikbaar gelanceerd

  03 oktober 2014

  De website Limburg Bereikbaar is een verzamelpunt van informatie voor de reiziger. De website biedt een plek om alle informatie over wegwerkzaamheden, die overheden onderling al langer met elkaar delen, ook beschikbaar te stellen voor alle reizigers. Daarnaast vindt men er informatie over parkeerlocaties, files en alternatieve reiswijzen zoals het openbaar vervoer en de fiets. Er zijn ook apps beschikbaar.

 • Nieuw onderzoekscentrum op Brightlands Greenport Campus Venlo

  02 oktober 2014

  De Provincie Limburg, Philips Horticulture LED Solutions, HAS Hogeschool en Botany tekenen op 2 oktober op het voormalige Floriadeterrein in Venlo een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van teelt onder volledig gecontroleerde omstandigheden. Deze vorm van high tech tuinbouw maakt het mogelijk om in klimaatcellen, onafhankelijk van natuurlijke factoren, op grote schaal planten te telen.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken