September 2014

 • Lokale omroepen zenden documentaire Ruimte voor de Maas uit

  29 september 2014

  Documentairemaker Marijn Poels (Meerlo, 1975) heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een documentaire over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. In de documentaire volgt Poels het projectbureau dat de realisatie van de gebiedsontwikkeling voorbereid en in de zomermaanden enkele complexe ontwerpvraagstukken moest oplossen. De documentaire brengt op een prachtige manier de zoektocht in beeld naar een optimale balans tussen de doelstellingen van het project en de belangen van bewoners en bedrijven in het gebied. Peel en Maas TV en Omroep Reindonk zenden de documentaire in oktober uit.

 • Gouverneur Bovens overhandigt minister Plasterk update 2014 van de grenseffectentoets uit 2013

  30 september 2014

  Maandag 29 september 2014 heeft gouverneur Bovens mede namens de Commissarissen van de Koning van de zeven Nederlandse grensprovincies, een update van de grenseffectentoets aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Gouverneur Bovens: “Deze update laat zien dat de economische effecten van regeringsbeleid op grensregio’s zelfs groter zijn dan voorspeld in de eerdere grenseffectentoets uit 2013. Als we de grenseffecten van beleidswijzigingen, nieuwe wetsvoorstellen en uitvoeringsregelingen niet scherp in beeld hebben en houden, doen we daarmee niet alleen de grensregio’s zelf, maar vooral ook de BV Nederland tekort”.

 • DriveXperience komt naar Limburg

  29 september 2014

  Afgelopen zaterdag heeft in Maastricht de eerste DriveXperience plaatsgevonden. Jonge autorijders van 18 t/m 24 jaar uit de regio die pas (3mnd >2 jaar) hun rijbewijs hebben, kunnen in september en oktober gratis hieraan meedoen. Dit is een praktische, leerzame en ook leuke praktijkdag voor jonge autorijders die al zelfstandig rijervaring hebben opgedaan.

 • Huishoudboekje Provincie 2015 in het teken van toekomstbestendig investeren

  26 september 2014

  De provincie Limburg besteedt in 2015 voor ruim een half miljard euro, om precies te zijn € 534 miljoen. Dat staat in de begroting voor 2015 die Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben aangeboden aan Provinciale Staten.
  Gedeputeerde Financiën Erik Koppe: “De laatste begroting van dit college is duurzaam en degelijk.” De focus is gericht op de uitvoering van het coalitieakkoord en het - samen met onze partners - ten uitvoer brengen van de structuurversterkende projecten zoals in februari en juni 2014 besloten door Provinciale Staten.

 • Voorstel tot oprichting grensinstituut voor internationale en euregionale vraagstukken

  26 september 2014

  Om adequaat in te kunnen springen op de kansen die Limburg als grensregio heeft, heeft het College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een voorstel gestuurd voor het oprichten van ITEM expertisecentrum voor internationale en euregionale vraagstukken. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de Statenmotie om tot een ‘Europaplein’ te komen. In het voorstel is verdere samenwerking met het European Institute of Public Administration (EIPA) voorzien. ITEM is een project van Kennis/As Limburg en wordt getrokken door Maastricht University en Zuyd Hogeschool in samenwerking met de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg. Vrijdag 31 oktober 2014 beslissen Provinciale Staten over het voorstel.

 • Provincie neemt regie in Greenport Venlo

  30 september 2014

  De Provincie Limburg neemt de regie om Greenport Venlo uit te bouwen tot een absolute Europese topper op het gebied van land- en tuinbouw, voeding, maakindustrie en logistiek. Daartoe wordt tussen 2016 en 2025 flink geïnvesteerd, met name in onderwijs en innovatieprogramma’s evenals in het oprichten van een campusorganisatie. De focus op ‘cross-over’ thema’s als gezonde en veilige voeding en biobased economy zorgt tegelijk voor een directe verbinding met en versterking van het campusnetwerk Brightlands in Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen.

 • Campus Heerlen krijgt vliegende start

  30 september 2014

  Heerlen wordt het hart van een nieuwe campus met internationale uitstraling om slimme diensten te ontwikkelen, zogeheten smart services. Er wordt de komende jaren bijna € 40 miljoen geïnvesteerd in de campus met een totale exploitatie over 10 jaar van € 100 miljoen euro. Het doel is 2.000 à 2.500 nieuwe banen te realiseren met tientallen start ups, spin offs en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Het internationale bedrijf Accenture en de zakelijke dienstverlener Conclusion hebben reeds de intentie uitgesproken met hun komst naar Limburg de Smart Services Campus een vliegende start te geven.

 • Joop Atsma sportadviseur Provincie Limburg

  24 september 2014

  Joop Atsma is tijdelijk benoemd tot adviseur sportbeleid van de Provincie Limburg. De oud-staatssecretaris gaat gedeputeerde Ger Koopmans adviseren over de algemene rol van de provincie en meer specifiek de onderdelen topsport, sportzone en wielersport.

 • Van Rooij wil vaart achter actieplan Limburgse tuinbouw

  18 september 2014

  Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas neemt op verzoek van de Provincie Limburg en de LLTB de leiding op zich van de Versnellingsagenda Limburgse Tuinbouw. Vandaag hebben de betrokken partijen dat bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Kern daarvan is, dat expertteams van binnen en buiten de provincie Limburgse telers gaan ondersteunen in hun streven naar een meer marktgerichte productie en het versterken van hun ondernemerschap.

 • Tenderregeling Midden-Limburg Transitiefonds Limburgse Woningmarkt

  18 september 2014

  De Provincie Limburg heeft een tenderregeling voor projecten in Midden-Limburg opgesteld om de uitvoering van de regionale structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving te stimuleren. “We willen met de tender de beste projecten bereiken.”, aldus gedeputeerde Koppe. “Een woningmarkt, waarbij het aanbod aansluit op de (toekomstige) vraag, is een opgave die alleen regionaal kan worden opgepakt. Het gaat er niet om of in elke gemeente projecten gestimuleerd worden, maar om de projecten die daadwerkelijk bijdragen aan de aanpak van de woonopgave die de gemeenten gezamenlijk hebben geformuleerd”.

 • Limburgse reactie Miljoenennota

  18 september 2014

  ‘Wat goed is voor Limburg, is goed voor Nederland en dus voor Europa. De benoeming van Frans Timmermans als Europese Commissaris is hier het meest recente voorbeeld van’. Zo begint de Limburgse reactie op de Miljoenennota.

 • Brightlands merknaam Limburgse campussen

  15 september 2014

  De Limburgse campussen gaan voortaan verder onder de vlag van Brightlands. Deze merknaam heeft gedeputeerdeTwan Beurskens van economische zaken vandaag in Den Haag samen met de Limburgse campussen bekend gemaakt tijdens het zogeheten Prinsjesfestival aan de vooravond van Prinsjesdag.

 • Fietsverlichtingcampagne van start

  08 augustus 2016

  Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Met goede fietsverlichting neemt het risico om in het donker te worden aangereden met 20% af. Daarom gaat op maandag 15 september de fietsverlichtingcampagne van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) weer van start.

 • Reactie op afschieten geredde wilde zwijnen in Weert

  15 september 2014

  Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg, de Regionale Brandweer Veiligheidsregio Limburg Noord en de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.

 • Dag van de Dijk in Arcen op zondag 21 september

  15 september 2014

  Zondag 21 september 2014 organiseert Waterschap Peel en Maasvallei voor de tweede keer de Dag van de Dijk. Het waterschap vraagt deze dag aandacht voor de Noord-Limburgse hoogwaterbescherming. Bezoekers kunnen zien en beleven wat er zo bijzonder is aan de Limburgse dijken. Een leuk dagje uit van 10.00 tot 16.00 uur rond de Burgemeester Linderspromenade in Arcen. Kom ook en beleef ons water.

 • Reactie op afschieten wilde zwijnen in Weert

  14 september 2014

  Gedeputeerde Van der Broeck: "Ik kan de publieke verontwaardiging heel goed begrijpen. We hebben in Limburg een 0-stand beleid voor wilde zwijnen, met uitzondering van het Meinweg natuurgebied. Dat neemt echter niet weg dat in dit specifieke geval het beleid wel erg naar de letter is uitgevoerd en niet naar de geest. Daarover ga ik maandag met de betrokkenen aan tafel."

 • Brom Effe Normaal in Parkstad

  12 september 2014

  Jongeren op de bromfiets of scooter bewustmaken van hun eigen gedrag in het verkeer. Om dat te bereiken, zijn stichting Halt, Poltie, Adelante en Het Openbaar Ministerie afgelopen week in de regio Parkstad met het project ‘Brom Effe Normaal’ (BEN) gestart. Bega je als jongere één of meerdere strafbare verkeersovertredingen op de brommer of scooter? Dan heb je de keuze: een boete betalen of meedoen aan Brom Effe Normaal (BEN).

 • Reactie Provincie Limburg op dagvaarding Veolia over Concessie Openbaar vervoer

  12 september 2014

  De Provincie Limburg is - evenals de Stadregio Arnhem Nijmegen, als medeconcessieverlener voor het noordelijk deel van de Maaslijn - door Veolia gedagvaard in kort geding. Dat gaat op 2 oktober 2014 plaatsvinden, bij de Rechtbank Maastricht. Het kort geding gaat over de gunning van de concessie Openbaar Vervoer die in 2016 gaat starten en eindigt in 2031. Veolia vindt dat NS en haar dochterondernemingen het speelveld in die aanbesteding verstoren. NS moet volgens Veolia worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding.

 • Woonconferentie Limburg in teken van samenwerking

  11 september 2014

  Ruim 175 bezoekers kwamen naar het provinciehuis in Maastricht om de conferentie ‘regionale transformatie van de woningmarkt’ te bezoeken. Dit werd georganiseerd door een samenwerking tussen de provincie, Parkstad Limburg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam werd een programma doorlopen waarbij onderwerpen als plancapaciteit, extramuralisering van de zorg, financiële arrangementen en huurwoningvoorraad de revue passeerden.

 • Limburg haalt vrijheidsvuur in Caen op

  11 september 2014

  Ter gelegenheid van de viering van zeventig jaar bevrijding komt op vrijdag 12 september het vrijheidsvuur uit Caen (Frankrijk) naar Limburg. Het vrijheidsvuur werd woensdagavond 10 september door vertegenwoordigers van de Provincie Limburg en Atletiek Maastricht in Caen opgehaald. De estafettelopers van Atletiek Maastricht zijn ingezet om het vuur te verspreiden.

 • Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Roermond

  11 september 2014

  Voor de vacature burgemeester van de gemeente Roermond hebben bij de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 18 kandidaten gesolliciteerd, waaronder drie vrouwelijke.

 • Nationale bevrijdingsestafette Limburg in Mesch

  10 september 2014

  Vanaf vrijdag 12 september vieren we onze bevrijding. Het is dan precies zeventig jaar geleden dat in de ochtend van 12 september 1944 de geallieerde soldaten de grens bij Mesch over staken. Dit maakt het Limburgse dorpje het eerst bevrijd grondgebied van Nederland. De Provincie Limburg en de gemeente Eijsden-Margraten herdenken deze dag op een unieke wijze. Uniek, omdat de laatste getuigen bij deze viering zijn betrokken.

 • Overname MGL rond dankzij garantstelling Provincie

  10 september 2014

  Het Belgisch Limburgse mediabedrijf Concentra NV en het Britse Mecom Group plc hebben definitief overeenstemming bereikt over de overname van Limburg Media Groep, met als belangrijkste activiteit Media Groep Limburg (MGL), uitgever van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. Een en ander dankzij een financiële garantstelling van de Provincie Limburg

 • Prijsuitreiking prijsvraag ‘Oorlogsgeheimen’: bijna 300 inzendingen

  09 september 2014

  Gouverneur Theo Bovens maakt op woensdag 10 september op feestelijke wijze de prijswinnaars van de wedstrijd ‘Oorlogsgeheimen’ bekend. De wedstrijd heeft bijna driehonderd inzendingen opgeleverd

 • Meer werk en betere natuur

  10 september 2014

  Gedeputeerde Patrick van der Broeck en Ronald Buiting, directeur van Boswerkt hebben vandaag een overeenkomst ondertekend voor het beheer van bospercelen van de Provincie Limburg. De Provincie gaat daarmee de samenwerking aan met Boswerk.

 • Talent gaat RichtingZuid

  09 september 2014

  Tien talenten krijgen de kans om voor twee jaar aan de slag te gaan als trainee binnen het programma RichtingZuid, een initiatief van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen.

 • Woonwensen? Verhuisplannen? Vertel het ons!

  09 september 2014

  Hoe woont u nu? Woont u prettig of heeft u nog wensen? Wilt u verhuizen? Wat voor woning wilt u dan en waar wilt u naartoe verhuizen? De Provincie Limburg wil graag van haar inwoners weten welke woonwensen zij hebben, waar ze tevreden over zijn en wat men toch liever anders ziet.

 • Website verknoopt maatschappelijke organisaties

  09 september 2014

  Maatschappelijke organisaties in Limburg kunnen sinds kort gebruik maken van een digitaal platform. Daar kunnen ze zich presenteren aan de doelgroep én elkaar snel zoeken en vinden, kennis en ervaringen delen, problematiek onderling bespreken, hun netwerk vergroten en nog veel meer. Het platform is te vinden op www.maatschappelijknetwerklimburg.nl

 • Den Haag kleurt Limburgs tijdens Prinsjesfestival

  08 september 2014

  Het Prinsjesfestival in Den Haag rond de presentatie van de Rijksbegroting voor 2015 heeft dit jaar een sterk Limburgs accent. Vanaf donderdag 11 september presenteert de Provincie Limburg zich een volle week in zijn eigen, tijdelijke ambassade aan de Kneuterdijk met een keur aan evenementen, presentaties en bijeenkomsten.

 • BobSport campagne van start in Limburg

  08 september 2014

  Zaterdag 6 september vond in Horst de kick-off plaats van de BobSport campagne. De campagne heeft als doel bewustwording creëren en aandacht vragen voor de preventie van rijden onder invloed vanuit (amateur)sportclubs en –verenigingen met als slogan Scoor eerst een Bob, 100% BOB 0% op!’. Deze nieuwe bewustwordingscampagne van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, die in Limburg als pilot start in Noord-Limburg met tal van activiteiten, vond plaats tijdens de rust van de voetbalderby RKSV Wittenhorst – SV Venray. Hierbij ontvingen de eerste 2 verenigingen die deelnemen aan de campagne het campagnepakket uit handen van gedeputeerde Koppe en de wethouders Peeters(Venray) en Driessen (Horst a/d Maas).

 • Eerste geldlening vanuit Transitiefonds Limburgse woningmarkt

  05 september 2014

  De Provincie Limburg heeft aan Heerlen Exploitatie B.V. een geldlening van
  € 320.000,00 verstrekt ter ondersteuning van de verbouwing van het Koopmanshuys te Heerlen van kantoorpand naar (mini)studentencampus. Het betreft de eerste geldlening in het kader van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken