Augustus 2015

 • Rolstoel 2-daagse Roermond ook dit jaar ‘op rolletjes’

  01 september 2015

  Afgelopen weekeinde waren de stad Roermond en contreien het decor voor de jaarlijks terugkerende Rolstoel 2-daagse: een uitje in de buitenlucht voor mensen die slecht ter been zijn, hun begeleiders en vrijwilligers. De organisatoren kijken terug op een zeer geslaagd weekeinde met een prima opkomst, een heerlijk nazomer-zonnetje en gezellige muziek van de twee huisbands van de 2-daagse.

 • De heer mr. drs. F.H.H. Weekers waarnemend burgemeester van de gemeente Beek

  31 augustus 2015

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer mr. drs. F.H.H. Weekers met ingang van 7 september 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Beek. De heer Weekers was onder meer Staatssecretaris van Financiën en waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen.

 • Afsluiting inhaalstrook Windrakerberg is succes

  31 augustus 2015

  Het gehucht Windraak bij Sittard is verkeersveiliger geworden. De tijdelijke verkeersmaatregel van de Provincie op de Windrakerberg (N276), waarbij de inhaalstrook van Sittard richting Brunssum is afgesloten, blijkt een succes en wordt voortgezet. Uit metingen is gebleken dat het verkeer zich nu beter aan de snelheid houdt wat de verkeerveiligheid en de verkeersafwikkeling ten goede komt.

 • Nederland 'app' de fiets!

  28 augustus 2015

  In september wordt het grootste fiets-onderzoek ooit uitgevoerd tijdens de Fiets Telweek. De Provincie Limburg doet hier in samenwerking met Limburgse gemeenten en Maastricht Bereikbaar aan mee. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de fietsstromen. Voorwaarde is dat in de week van 14 tot 20 september zo veel mogelijk fietsgebruikers de speciaal ontwikkelde app gebruiken en zo laten zien welke routes worden gefietst.

 • Provincie vraagt DSM om plan voor nieuwe banen getroffen medewerkers

  26 augustus 2015

  De Provincie Limburg vraagt aan DSM een plan te maken voor medewerkers, die hun baan verliezen. Deze mensen zouden zoveel als mogelijk in de Limburgse economie nieuw werk moeten vinden.

 • In memoriam Lau van Bilsen

  25 augustus 2015

  Vrijdagmiddag 21 augustus is Lau van Bilsen, lid en oud-plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten van Limburg, midden in zijn strijd tegen de ziekte kanker overleden. Limburg verliest in Lau van Bilsen (VVD), naast een actief gemeenschaps- en verenigingsman, een gedreven Statenlid en bestuurder.

 • Eerste stap betere spoorverbinding Maastricht - Aken

  21 augustus 2015

  Aken en Maastricht; hemelsbreed liggen deze steden niet ver bij elkaar vandaan. Toch is het met de trein nog een hele onderneming om er te komen. Dat kan en moet anders, vinden het Rijk en de provincie Limburg. In opdracht van deze partijen zet ProRail nu de eerste stappen om de doorstroming en het comfort op deze grensoverschrijdende verbinding te verbeteren.

 • Welke Limburgers vieren op 24 augustus 2015 hun eerste verjaardag?

  20 augustus 2015

  Dat willen we graag weten om al die Limburgse peuters -en hun ouders- te feliciteren. Waarom? Omdat Limburg die dag ook jarig is!

 • Uitvoering van provinciaal cultuurbeleid vastgelegd in ‘Limburg Culturele Werkplaats’

  11 augustus 2015

  Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2015-2017 (getiteld Limburg Culturele Werkplaats) aan Provinciale Staten voorgelegd. In het programma staat hoe de Provincie de intensiveringsmiddelen de komende jaren gaat inzetten. Door deze extra middelen uit het coalitieakkoord hoeft er niet bezuinigd te worden. Cultuurbeoefenaars en de verschillende instellingen kunnen zo volop aan de slag. Wel gaat het provinciebestuur kritisch kijken naar de efficiënte inzet van het beschikbare geld. Zo kan er meer gebeuren en krijgen de Limburgers waar voor het geld. De ‘gestapelde’ subsidies gaan zo bijvoorbeeld tot het verleden behoren. Ook is in het programma te lezen dat een deel van de middelen, die oorspronkelijk opzij waren gezet voor Maastricht Culturele Hoofdstad, worden ingezet voor Limburg-brede cultuurinvestering: de uitvoering van de Limburg Culturele Werkplaats.

 • Provinciale impuls voor dorpsontwikkelingsplan Posterholt

  06 augustus 2015

  De Provincie Limburg heeft een projectsubsidie van € 100.000,- verleend aan de gemeente Roerdalen voor de bouw van negen levensloopbestendige woningen in Posterholt. Het betreft de laatste subsidiebeschikking via het subsidiekader ‘stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt’. Dat was in het leven geroepen om projecten vlot te trekken en zodoende de Limburgse bouwsector te ondersteunen toen deze door de crisis hard werd getroffen.

 • Tweede oproep Interreg VA programma Vlaanderen- Nederland is gestart

  05 augustus 2015

  Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees programma waarmee grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De ambitie van het huidige College van Gedeputeerde Staten is om meer Europese middelen naar Limburg te halen. Op die manier wil het College goede gezamenlijke projecten met partners in de provincie en over de grens realiseren en provinciale ambities verbinden aan doelstellingen op EU-niveau.

 • Sanering bodem voormalige gasfabriek kan beginnen

  03 augustus 2015

  De bodem onder de voormalige gasfabriek in de Gasstraat te Venray wordt waarschijnlijk nog dit jaar gesaneerd. Dat gebeurt met een subsidie van de Provincie Limburg. Gedeputeerde Staten hebben vorige week ingestemd met een bijdrage van € 211.000,-. De sanering maakt de weg vrij voor woningbouw op het perceel.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken