Februari 2015

 • Samenwerkingsovereenkomst Groene Brigade getekend

  27 februari 2015

  Op vrijdag 27 februari is als aftrap van de expertmeeting ‘Samen sterk tegen dumpen’ door Erik Koppe, gedeputeerde Handhaving van de Provincie Limburg, Wim van Amerongen van de Politie Limburg en Frans Gelissen van het Functioneel Parket, de samenwerkings-overeenkomst ‘Unit Opsporing Milieu getekend. Doel hiervan is de samenwerking tussen deze partijen permanent voort te zetten om het Limburgse buitengebied te beschermen en milieucriminaliteit aan te pakken.

 • Limburgse gemeenten ondersteunen fonds voor opruimkosten drugsafval

  27 februari 2015

  Het dumpen van drugsafval in natuurgebieden neemt steeds meer toe. Het opruimen hiervan kost gemeenten handen vol geld. De burgemeesters in Limburg ondersteunen de provinciale inspanningen om hiervoor een waarborgfonds te vormen. Tijdens een expertmeeting over dit onderwerp op vrijdag in Maastricht werd een manifest namens alle Limburgse burgemeesters aangeboden aan gedeputeerde Erik Koppe van de Provincie Limburg.

 • Succesvolle opening BrightBox Venlo; een high tech tuinbouwfaciliteit met internationale allure

  26 februari 2015

  In de Innovatoren in Venlo is het onderzoeks- en onderwijscentrum BrightBox officieel geopend. In deze hypermoderne tuinbouwfaciliteit kunnen alle factoren die de groei van een plant bepalen (licht, lucht, temperatuur, voeding, water en grond) gestuurd worden. Het is het eerste Europese project waar op bedrijfsmatige schaal in meerlagenteelt-onderzoek naar al deze factoren plaatsvindt. BrightBox is bovendien de eerste stap in de transformatie van het voormalig Floriadeterrein naar het Kennislandschap van de Brightlands Campus Greenport Venlo.

 • Lening voor 55-plussers om woningen levensloopbestendig te maken

  27 februari 2015

  Particuliere woningeigenaren kunnen per 15 maart 2015 een lening krijgen voor het treffen van maatregelen om hun woning levensloopbestendig te maken. Zoals het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar de begane grond of het realiseren van een inloopdouche. Voorwaarde is dat één van de woningeigenaren minimaal 55 jaar is.

 • Provincie Limburg en gemeente Maastricht investeren in Euregio-onderwijs

  26 februari 2015

  Limburgse scholieren en studenten moeten beter voorbereid worden op werken in een Euregionale arbeidsmarkt. Daarbij is het essentieel dat je je goed verstaanbaar kunt maken in de taal van je buurlanden, maar ook dat je de juiste competenties hebt voor de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens. Om dit belang te onderstrepen hebben gedeputeerde Bert Kersten en wethouder Mieke Damsma vandaag de basisschool Sint-Pieter bezocht. Zij deelden croissants uit aan de leerlingen die vandaag voor het eerst Franse les kregen.

 • Tram Vlaanderen Maastricht: Onderzoek naar eindhalte in Maastricht West

  26 februari 2015

  De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg gaan twee alternatieve eindhaltes, Boschstraat en Mosae Forum, onderzoeken voor de aanleg van het tramtracé Vlaanderen-Maastricht. Tot dit besluit zijn de beide projectpartners aan Nederlandse zijde gekomen, na overleg met de Vlaamse partners, op basis van een actualisatie (‘review’) van de kosten, het risicodossier en techniek.

 • Start reconstructie (brom)fietspaden N271 Bergen - Heijen

  10 augustus 2016

  De Provincie Limburg start vanaf maandag 2 maart met de reconstructie van de (brom)fietspaden langs de N271 tussen Bergen en Heijen. Hiermee wil de Provincie de veiligheid en oversteekbaarheid voor met name (brom)fietsverkeer langs de N271 verbeteren. De fietspaden langs de N271 voldoen niet meer aan de huidige richtlijnen en zijn bovendien aan onderhoud toe. Ook de oversteekbaarheid van de weg laat te wensen over en levert verkeersonveilige situaties op. Daarnaast wordt de hoofdrijbaan voorzien van een nieuwe asfalt-toplaag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Infra BV.

 • Officieel startsein aanleg rotonde Halfweg Peel en Maas

  26 februari 2015

  Op donderdag 26 februari hebben gedeputeerde Erik Koppe (Provincie Limburg) en wethouder Arno Janssen (gemeente Peel en Maas) formeel het startsein gegeven voor de reconstructie van de N277, N275, N562 en de nieuwe ontsluiting naar Koningslust (projectnaam: N277-N275-N562 Rotonde Halfweg) in de gemeente Peel en Maas. Gezamenlijk hebben ze het laatste stukje asfalt aangelegd voor de tijdelijke rotonde aan de N277. Hiermee zijn de voorbereidende werkzaamheden nagenoeg gereed en kan aannemer BAM vanaf volgende week starten met de sloop van het viaduct en de bouw van de vijfpoots-rotonde.

 • Twintig genomineerden voor InnovAward 2015

  26 februari 2015

  Een pleister om hartfalen op te sporen, remmen waarmee je ook kunt koelen en planten melken in plaats van oogsten. Het is slechts een greep uit de twintig nieuwe vindingen van Limburgse bedrijven die genomineerd zijn voor de InnovAward 2015. Dat is een geldprijs van € 30.000,-, die het laatst in 2013 aan acht ondernemers werd toegekend. Met deze financiële steun van de Provincie Limburg kunnen zij hun vinding vervolmaken of in de markt zetten.

 • Frans van Leijden kwartiermaker Brigthlands Campus Greenport Venlo

  08 augustus 2016

  Frans van Leijden (52) wordt per 1 maart kwartiermaker van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Van Leijden blíjft tevens directeur van HAS Hogeschool in Venlo.

 • Tweede boot voor de Groene Brigade Limburg

  27 februari 2015

  De Groene Brigade van de Provincie Limburg beschikt vanaf woensdag 25 februari over een tweede boot: de TinnSilver 700, met een buitenboordmotor van 200Pk. Deze aluminium kajuitboot van Limburgse makelij is gemaakt in samenwerking met botenbouwer Tinnemans en Zn BV uit Maasbracht. Vandaag is de TinnSilver 700 officieel gedoopt en te water gelaten door gedeputeerde Erik Koppe (Handhaving).

 • IRONMAN Maastricht-Limburg – een bijzonder fraai, maar technisch veeleisend parcours

  24 februari 2015

  Het parcours van de IRONMAN Maastricht-Limburg, die wordt gehouden op 2 augustus 2015, bevat alle ingrediënten voor een schitterende wedstrijd: technisch lastige stukken, landschappelijk schoon en interessante kijkplekken voor het publiek.

 • Regio Limburg werkt samen in aanpak parkeerproblemen vrachtwagens

  24 februari 2015

  De regio Limburg, het bedrijfsleven, politie en Rijkswaterstaat ondertekenen aanstaande donderdag 26 februari in Roermond een intentieovereenkomst over een netwerk van veilige truckstops in Limburg. In de intentieovereenkomst leggen de partijen vast de aanleg van minstens vijf beveiligde truckstops zo veel mogelijk te stimuleren en te faciliteren.

 • Winst voor natuur én landbouw bij Bergense Maas

  24 februari 2015

  Nog dit voorjaar gaat de schop in de Heukelomsebeekdalgrond. Tussen de Maas en de rijksweg zijn de gronden zó herverkaveld dat er nieuwe natuur én goede landbouwgronden zijn ontstaan. Dit is het resultaat van gedegen voorbereiding door maar liefst zeven partijen, te weten: Waterschap Peel en Maasvallei, gemeente Bergen, landbouwers in het gebied, Stichting het Limburgs Landschap, Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat en Provincie Limburg. Gedeputeerde Patrick van der Broeck geeft op vrijdag 27 februari het startsein voor de werkzaamheden.

 • Verantwoording en controle provinciale faciliteiten adequaat

  23 februari 2015

  Het systeem van verantwoording van en controle op het gebruik van de provinciale faciliteiten van de Provincie Limburg is nog steeds adequaat. Ook is dit systeem door de provincie juist toegepast in alle tien onderzochte voorbeelden, die recent via de media in de publiciteit zijn gekomen.

 • Wegafsluiting N276 in kader van Buitenring Parkstad Limburg

  19 februari 2015

  Op maandag 23 februari 2015 start de aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg vanaf 7.00 uur met werkzaamheden aan de N276 ter hoogte van het tracé van de Buitenring. Tussen de stoplichten bij de afslag Oirsbeek/Amstenrade en de rotonde bij de Emmaweg/Karel Doormanstraat is met ingang van 23 februari geen verkeer mogelijk. De werkzaamheden houden onder meer het ophogen van de N276 in, de aanleg van twee turborotondes, en de afbouw van een nieuw viaduct voor de Buitenring. Het verkeer krijgt gedurende de werkzaamheden (ongeveer zeven maanden) te maken met omleidingsroutes.

 • Start Pilot Duurzaam Sloopprotocol

  12 februari 2015

  Op 12 februari werd in Kerkrade het startsein gegeven voor het eerste pilotproject met het duurzame sloopprotocol. Dit gebeurde nabij het Informatiecentrum van HEEMwonen in Kerkrade-West (Kampstraat 69). Het pilotproject, het duurzaam slopen van de woningen aan de Gladiolenstraat 49 t/m 77 te Kerkrade wordt uitgevoerd conform het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol. De sloop van 15 woningen aan de Gladiolenstraat in Kerkrade is het eerste project voor het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol.

 • Opdracht aan externe deskundige inzake gebruik provinciale faciliteiten

  12 februari 2015

  Gouverneur Theo Bovens heeft Provinciale Staten vanmiddag geïnformeerd over het feit dat hij opdracht zal geven aan een externe deskundige met ruime ervaring op het gebied van accountancy.
  Aanleiding hiervoor zijn publicaties in de media over het gebruik door voormalig gedeputeerde Verheijen van door de Provincie Limburg ter beschikking gestelde faciliteiten.

 • Eerste Limburgse Landbouw Effectenrapportage aangeboden aan LLTB

  12 februari 2015

  In de Milieu Effectenrapportage (MER) zijn de gevolgen voor het milieu in beeld gebracht. Voor de eerste keer in Limburg is aanvullend daarop een Landbouw Effectenrapportage (LER) uitgevoerd. De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) heeft bij de provincie Limburg aangedrongen een dergelijk onderzoek uit te voeren om aandacht te vragen voor de positie van de land- en tuinbouw bij gebiedsontwikkeling.

 • Facelift voor bedrijventerreinen Stationsweg en Roerstreek-Noord

  11 februari 2015

  De bedrijventerreinen Stationsweg/Roerstreek-Noord in de gemeenten Roerdalen en Roermond krijgen een opknapbeurt. De totale kosten bedragen € 1,5 miljoen. Die worden betaald door de Provincie Limburg en de gemeenten Roerdalen en Roermond.

 • Ruim € 14 miljoen voor kenniseconomie Limburg

  11 februari 2015

  Twee Europese topinstituten naar Brightlands Maastricht Health Campus

  De Provincie Limburg heeft vandaag besloten om ruim € 14 miljoen euro, het eerste deel op een provinciale bijdrage van in totaal € 25,5 miljoen, te investeren in het project Limburg INvesteert in haar Kenniseconomie (LINK) van de Universiteit Maastricht.

 • Mevrouw O.M.T. Wolfs waarnemend burgemeester van de gemeente Onderbanken

  11 februari 2015

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft mevrouw O.M.T. Wolfs met ingang van 1 maart 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Onderbanken. Mevrouw Wolfs was van 1999 tot 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg.

 • Limburg kiest Abellio als nieuwe openbaar vervoerder

  10 februari 2015

  Abellio gaat vanaf december 2016 tot en met 2031 het openbaar vervoer in Limburg verzorgen. De nieuwe vervoerder wordt verantwoordelijk voor alle regionale bus- en spoorverbindingen, zo heeft de Provincie Limburg besloten na een openbare aanbesteding. Met deze concessie is een subsidiebedrag gemoeid van jaarlijks 55,5 miljoen euro.

 • Provincie en gemeente restaureren markante schoorsteen Melkfabriek Venray

  09 februari 2015

  De schoorsteen van de melkfabriek in de gemeente Venray wordt onder handen genomen. Behalve een monumentale functie dient het gebouw, dat werd gebouwd in 1904 en sinds 2011 een gemeentelijk monument is, straks ook een cultureel en maatschappelijk doel voor lokale gemeenschappen. De Provincie Limburg en de gemeente Venray dragen bij aan de restauratie van de fabriek.

 • Provincie geeft extra impuls voor uitrol Gezonde School vignet in Limburg

  09 februari 2015

  De Provincie Limburg trekt € 170.000,- euro uit om de uitrol van het (landelijke) vignet Gezonde School bij de Limburgse basisscholen te realiseren. De Provincie Limburg is hiermee de eerste provincie in Nederland die in de Gezonde School investeert. Het geld wordt onder andere ingezet voor het begeleiden van de basisscholen om tot een vignet Gezonde School te komen en voor de inzet van een activiteitenbudget. Het doel is dat in 2016 veertig Limburgse basisscholen het Gezonde School vignet met een themacertificaat behalen.

 • Start Reconstructie noordzijde rotonde Avantis

  06 februari 2015

  Op maandag 9 februari vanaf 8.00 uur start de aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg* met de reconstructie noordzijde rotonde Avantis. Het noordelijk deel van de rotonde wordt - gedurende de werkzaamheden - afgesloten voor doorgaand verkeer. Gedurende deze afsluiting wordt het zuidelijk deel opengesteld voor verkeer in twee richtingen. De toe- en afrit aan de zuidzijde blijft geopend voor het verkeer. Voor de afgesloten toe- en afrit naar de N281 aan de noordzijde worden omleidingsroutes ingesteld.

 • ROVL en Provincie Limburg starten campagne voor verkeersveiligheid senioren

  05 februari 2015

  Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en de Provincie Limburg trapten op 5 februari de campagne ‘Wijzer op weg’ af, die zich gedurende 2015 richt op verbetering van de verkeersveiligheid onder senioren. Gedeputeerde Erik Koppe (Verkeer): “Doel van de campagne is om bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van zestigplussers in het verkeer te vergroten.” Dat gebeurt door provinciebreed veilig gedrag te stimuleren en door verkeersprojecten te ondersteunen.

 • Sittard-Geleen carpoolplein rijker

  04 februari 2015

  Binnenkort is de gemeente Sittard-Geleen een carpoolplein rijker: dan verrijst op het bedrijventerrein Holtum Noord III een nieuwe carpoolplein dat plaats moet bieden aan in totaal 51 vrij beschikbare carpoolplaatsen. De Provincie Limburg honoreert dit initiatief met een maximale projectsubsidie van 200.000,00 euro.

 • Provincie heeft duurzame wegverlichting hoog in het vaandel

  04 februari 2015

  Als eigenaar van de Limburgse provinciale wegen heeft de Provincie groen licht gegeven aan verdere verduurzaming van haar wegverlichting, die is aangebracht ten behoeve van de verkeersveiligheid. Dat betekent dat vanaf dit jaar nog ruim 7.000 traditionele lampen – lichtmasten, bewegwijzeringsmasten en verkeersregelinstallaties – plaatsmaken voor duurzame LED-verlichting. Hiervoor is, over een periode van 10 jaar een financiële bijdrage beschikbaar van zes miljoen euro. Gedeputeerde Erik Koppe (Wegen, Verkeersveiligheid) is verheugd dat de Provincie aandacht heeft voor een duurzaam verlichtingsnetwerk.

 • Samenwerking in Maastrichtse wijk Heer werpt vruchten af

  18 augustus 2016

  In de Maastrichtse wijk Heer staan negen (bouw)projecten op het punt van beginnen. Het betreft de sloop van ongeveer 120 verouderde woningen, opwaardering van 28 woningen, nieuwbouw van bijna 200 nieuwe duurzame en grotendeels levensloopbestendige woningen, verbetering van de (regen)waterhuishouding, vergroening en verplaatsing van sportvelden. Totale investeringskosten: bijna 40 miljoen euro. Gedragen door Woningstichting Maasvallei, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Bouwbedrijven Jongen. Komend voorjaar start de uitvoering waarmee meteen honderden manjaren werk wordt gecreëerd.

 • Railtransport Limburg-Italië groeit

  03 februari 2015

  Het spoorvervoer vanuit Rotterdam via Venlo naar Italië groeit. Cabooter Railcargo in Venlo handelt nu al dagelijks twee treinen af maar wil die capaciteit verdubbelen. Om dat mogelijk te maken wordt de bestaande railterminal in Venlo vergroot. De Rabobank en de Provincie Limburg financieren de uitbreiding.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken