Januari 2015

 • Veerpontjes weer de Maas op

  30 januari 2015

  In het kader van het voortbestaan van de grensoverschrijdende veerponten is met de verschillende partners de basis gelegd voor een duurzaam samenwerkingsmodel. Om de veerponten ook in de toekomst in de vaart te houden en een maximale economische return te bekomen voor de regio worden deze voor alle gebruikers toegankelijk voor de prijs van €1,-. Daarnaast komt er de mogelijkheid voor een ‘beurtenkaart’, waardoor veelvuldig gebruik van de veerponten slechts € 0,50 per overzet kost. Dit is besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen de beide Limburgse provincies en de zes betrokken Maasgemeenten.

 • Provincie ondersteunt aanpak techniekonderwijs Noord- en Midden-Limburg

  02 februari 2015

  Het techniekonderwijs in Noord- en Midden-Limburg wordt actief heringericht. Scholen van verschillende opleidingsniveaus gaan nog beter met elkaar én met het bedrijfsleven samenwerken. Ook wordt stevig ingezet op het verhogen van de instroom in de techniek. De Provincie Limburg onderkent, vanuit het Techniekplan Limburg, het belang van goed georganiseerd technisch onderwijs en ondersteunt de doorontwikkeling van dit herinrichtingstraject met 1 miljoen euro.

 • ‘BrightBox’ nieuwe naam voor high tech tuinbouwcentrum in Venlo

  30 januari 2015

  BrightBox is de nieuwe naam van het onderzoeks- en onderwijscentrum in het Atrium van de Venlose Innovatoren. De nieuwe naam en het bijpassende logo werden vandaag door de samenwerkingspartners (HAS Hogeschool, Botany, Philips Horticulture LED Solutions en de Provincie Limburg) onthuld.

 • Provincie Limburg verlaagt belangrijkste provinciale heffingen voor 2015

  29 januari 2015

  Evenals vorig jaar heeft de Provincie Limburg ook in 2015 het tarief van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting verlaagd ten opzichte van 2013. De Provincie Limburg bevindt zich daarmee bij de vijf provincies die de laagste tarieven in rekening brengen. Daarnaast zijn evenals vorig jaar de bouwgerelateerde leges voor bedrijven ook voor 2015 op nihil gesteld. Dit betreft een stimuleringsmaatregel om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken te gaan investeren mede met het oog op de oplevende economie.

 • Maasfietsroute wordt economische motor

  30 januari 2015

  De aaneengesloten Maasfietsroute in Frankrijk, België en Nederland wordt een economische motor van betekenis. De duizend kilometer lange fietsroute langs de Maas trekt jaarlijks naar verwachting tienduizenden extra fietstoeristen en zal vele tientallen miljoenen euro’s opleveren voor herbergen, hotels, B&B en horeca in steden en dorpen langs de rivier.

 • 100.000 posters Vastelaovend in Limburg 2015

  01 maart 2016

  De Vastelaovendposter 2015 is uit. Hij is gemaakt door kunstenaar Wijnand Thönissen in Ool. Vandaag werd de inmiddels tiende op rij gepresenteerd door cultuurgedeputeerde Ger Koopmans. Hij deed dat samen met de kunstenaar, Jo Gulikers van de Sjeng Kraft Kompenei en No Wolfs van de Media Groep Limburg. Morgen start de verspreiding van 100.000 exemplaren.

 • Wensbusproject experimenteert verder

  27 januari 2015

  De overwegend positieve ervaringen van reizigers geven voor de Provincie Limburg de doorslag om het initiatief met de zogenoemde ‘wensbus’ voort te zetten met nog vier pilots. Ook de dorpskernen Baarlo/Maasbree, Meers, Landgraaf en America gaan experimenteren met vervoer van deur tot deur. Uiteindelijk moet dit experiment eind 2016 leiden tot een juiste aanvulling op de lijnbus, zodat ook de dunst bevolkte gebieden in Limburg een goede aansluiting hebben op het openbaar vervoer.

 • Kwaliteitsimpuls voor centrum Brunssum

  28 januari 2015

  Met een provinciale lening van 1 miljoen euro kan projectontwikkelaar VB Bouw Holding B.V. aan de slag gaan met een grondige renovatie van de Brunssumse ‘Singelflat’ aan de Doorvaartstraat. De totale kosten van dit project bedragen 2,58 miljoen euro. Door invulling te geven aan duurzaamheid (energielabel A) en levensloopbestendigheid (woningen worden rolstoelvriendelijk) in het sociale huursegment, wordt op die manier toekomst gegeven aan het centrum van Brunssum.

 • Provincie trekt 1,4 miljoen uit voor Nationaal Landschap Zuid-Limburg

  23 januari 2015

  De Provincie Limburg trekt 1,4 miljoen euro extra uit voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het geld wordt ingezet voor de aanleg van zo’n 50 ha nieuwe landschapselementen zoals boomgaarden, heggen, graften, holle wegen en poelen. Daarnaast worden nog dit jaar minstens 20 cultuurhistorische elementen opgeknapt.

 • Limburgse subsidieregeling media- innovatie

  23 januari 2015

  De Provincie Limburg introduceert een subsidieregeling die gericht is op het behoud van een onafhankelijk medialandschap in de provincie. Deze regeling zorgt voor financiële steun aan opleidingsmogelijkheden, stimuleert samenwerking en onderzoeksjournalistiek en versnelt innovatie.

 • Koninklijke onderscheiding voor scheidend waarnemend burgemeester Mr. Peter Cammaert van Roermond

  22 januari 2015

  Gouverneur drs. Theo Bovens overhandigde donderdag 22 januari de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding aan de heer mr. Peter Cammaert, waarnemend burgemeester van Roermond. De heer Cammaert is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn persoonlijke verdiensten in de uitoefening van het burgemeestersambt, gecombineerd met langdurige en veelzijdige maatschappelijke activiteiten.

 • Limburgse moslimorganisaties slaan handen ineen

  22 januari 2015

  Gedeputeerde Peter van Dijk juicht het initiatief toe: “Radicalisering moet eerder worden gesignaleerd”.

  De Limburgse Islamitische Raad en de Limburgse maatschappelijke organisaties Provinciaal Platform Minderheden en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit slaan de handen ineen om radicalisering onder moslimjongeren eerder te signaleren. Gedeputeerde Peter van Dijk (jeugd, welzijn, zorg en media) is blij met het initiatief en heeft bij de ontwikkeling van de plannen zijn medewerking toegezegd. “Moskee, school en ouders kunnen het niet meer alleen”, zeggen initiatiefnemers en gedeputeerde samen.

 • Provinciale onderscheiding voor voormalig Europarlementariër mevrouw Ria Oomen-Ruijten

  20 januari 2015

  Gouverneur Theo Bovens overhandigde op maandag 19 januari 2015 de Provinciale Erepenning aan mevrouw Ria Oomen tijdens een ontvangst in het Gouvernement te Maastricht. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten deze erepenning aan Ria Oomen toe te kennen uit waardering voor haar langdurige en veelzijdige verdiensten voor de provincie Limburg.

 • Jan van Eyck Academie en Domani Literair winnaars Stimuleringsprijs Mens en Cultuur 2014

  21 januari 2015

  Cultuurgedeputeerde Ger Koopmans overhandigde in Poppodium Grenswerk in Venlo de winnaars van de Stimuleringsprijs Mens en Cultuur 2014 hun prijzen. De prijs is bedoeld voor ondersteunde culturele organisaties of evenementen die er in 2013 in zijn geslaagd op creatieve wijze meer bezoekers te trekken en meer eigen inkomsten te genereren. De onafhankelijke jury, bestaande uit Theu Boermans (Nationaal Toneel), Katja Weitering (Cobra Museum) en voorzitter Joop de Jong (Universiteit Maastricht), selecteerde vijf genomineerden. De prijs van € 30.000,- is overtuigend gewonnen door de Jan van Eyck Academie. De prijs van € 5.000,- nam Domani Literair met trots in ontvangst.

 • Winnaar campagne fietsverlichting laat je zien

  15 januari 2015

  Scholen in Hoensbroek en Geleen maken Limburgs campagnebeeld

  Leerlingen van het DaCapo College voor Praktijkonderwijs in Geleen en van het Broeklandcollege in Hoensbroek hebben de ontwerpwedstrijd van de campagne Fietsverlichting laat je zien! gewonnen. Hun ontwerpen bepalen volgend seizoen het campagnebeeld. Uit handen van ROVL-voorzitter Erik Koppe (Gedeputeerde Verkeersveiligheid) ontvingen de winnaars hun prijs: kaartjes voor Movie Park Germany voor de hele klas.

 • POL2014: Voor de Kwaliteit van Limburg

  15 januari 2015

  Vanaf vrijdag 16 januari treedt het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan (POL2014) in werking en te raadplegen via de provinciale website www.limburg.nl/pol2014.

 • Ruim 300 ha verkaveld in Evertsoord-America

  15 januari 2015

  In opdracht van de Provincie Limburg is in het gebied Evertsoord-America de afgelopen 3,5 jaar ruim 300 ha verkaveld via vrijwillige kavelruil of directe aankoop. Dit levert een winst op voor landbouw én natuur. Afgelopen vrijdag werd bij deze mijlpaal stilgestaan met de ondertekening van de laatste vrijwillige kavelruil.

 • Proef met Rijopleiding op Maat: instructeur wordt rijcoach en leerling leert veilig rijden

  15 januari 2015

  Op dinsdag 13 januari is in Venlo het startschot gegeven voor een proef met de Rijopleiding op Maat in de regio Venlo. Deze rijopleiding bereidt leerlingen voor op het B-rijexamen, maar draagt er ook aan bij dat de leerlingen een veilige chauffeur worden. “Je leert dus niet pas rijden ná het rijbewijs, maar ervoor!”, staat in een flyer. Gedeputeerde Erik Koppe (Voorzitter ROVL) deed de aftrap en reikte een opleidingsboek uit aan een van de eerste leerlingen. Bij de proef zijn verkeersschool Ruud Rutten, verkeerschool Jan Christis en autorijschool Wim Ummenthum betrokken. Ze worden hierbij ondersteund door het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) en het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg.

 • Bob, ook met carnaval

  15 januari 2015

  Maandag 12 januari start de carnavalsBob-campagne in Limburg. Carnaval is een geweldig feest dat door veel Limburgers wordt gevierd. Door alcoholgebruik kan de verkeersveiligheid in gevaar komen. Bob is degene die geen alcohol drinkt en de anderen veilig thuis brengt. Omdat we streven naar nul verkeersslachtoffers voeren we rond de carnavalstijd wederom een Bob-campagne.

 • Accentennotitie Sport: Limburg legt lat hoger

  22 januari 2015

  De € 4,8 miljoen van de Provincie Limburg voor sport moet in de komende twee jaar beter maatschappelijk, financieel en sportief rendement opleveren: méér doen voor hetzelfde geld. Daarom wordt nieuwe focus aangebracht in het provinciale sportbeleid. Wielrennen en paardensport zijn het zwaartepunt. Daarnaast is er aandacht voor handbal, triatlon en ‘running’. Dat staat in de Accentennotitie Sport, die is opgesteld door sportgedeputeerde Ger Koopmans.

 • Gouverneur Bovens: saamhorigheid juist nu belangrijk

  08 januari 2015

  Gouverneur Theo Bovens van de Provincie Limburg roept iedereen op tot saamhorigheid als reactie op de aanslag in Parijs: “Wat in Parijs is gebeurd kunnen we niet accepteren. Het vrije woord is een groot goed in onze samenleving. Daarbij zijn waarden als wederzijds respect en tolerantie van groot belang. Het is van belang daar met z’n allen achter te blijven staan en het gezamenlijk uit te dragen.”

 • Provincie legt beslag op eigendommen Edelchemie/Phoenica

  02 januari 2015

  Als logische vervolgstap op de uitspraken van de Rechtbank Limburg in de zaak Edelchemie/Phoenica van 22 december 2014 heeft de Provincie Limburg op 31 december 2014 conservatoir beslag laten leggen op eigendommen van Phoenica B.V.

 • Nieuwjaarstoespraak 2015 gouverneur Theo Bovens

  02 januari 2015

  Op 2 januari 2015 sprak gouverneur Theo Bovens, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gouvernement aan de Maas, de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak uit. De toespraak had als motto: transitie is traditie.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken