Juni 2015

 • Putdekselproblematiek onder de loep

  29 juni 2015

  De Provincie Limburg ontvangt steeds meer geluids- en trillingsklachten die terug te voeren zijn naar bewegende of verzakte putdeksels in provinciale wegen. De problemen komen overigens in het hele land voor. Om verbeteringen aan te brengen in het probleem heeft de Provincie met aannemers en toeleveranciers gesprekken gevoerd om oplossingen in kaart te brengen. In juli wordt een proef gedaan door drie verschillende typen putdeksels te plaatsen en daarover metingen te verrichten.

 • Provincie steunt Xilloc Medical

  24 juni 2015

  De Provincie Limburg steunt het Maastrichtse bedrijf Xilloc Medical, dat op maat botimplantaten maakt met behulp van een 3D printer. Dat is een apparaat, dat aan de hand van een computertekening een driedimensionaal object kan produceren. Het bedrijf, dat is ontstaan uit de samenwerking tussen een afstudeerproject aan de Universiteit Maastricht en een ingenieursbureau, krijgt een financiële bijdrage van ruim een ton. De 3Dprinter van Xilloc Medical gebruikt hiervoor calciumfosfaat, de voornaamste bouwsteen van menselijk bot.
  Het implantaat zal in het lichaam van de patiënt langzaam worden vervangen door lichaamseigen bot. Doordat de 3D-printer het implantaat laagje voor laagje opbouwt kunnen complexe vormen worden gerealiseerd.

 • Voorjaarsnota als eerste inkleuring van het Limburgs coalitieakkoord

  24 juni 2015

  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben vandaag de Voorjaarsnota 'In Limburg bereiken we meer! In actie voor een welvarend & sociaal Limburg' naar Provinciale Staten gestuurd. Op vrijdag 10 juli bespreekt het Limburgs Parlement deze Voorjaarsnota.

 • Project N280 West wegvak Weert-Leudal - Provincie en gemeente stellen voor bestaande situatie te handhaven

  23 juni 2015

  Zoals afgesproken is gedeputeerde Eric Geurts (Provinciale Wegen) na de informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden op woensdag 3 juni jl., waarin uitvoerig werd stil gestaan bij de N280 tussen Weert en afslag A2, in gesprek gegaan met de gemeente Weert. Allereerst met de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid op 12 juni jl. en daarna met wethouder Frans van Eersel van de gemeente Weert op 17 juni jl. Uit deze gesprekken is gebleken dat het handhaven van de bestaande situatie een wezenlijke optie is.

 • Verkenningen voor uitbreiding VDL Nedcar

  23 juni 2015

  Om VDL Nedcar in Limburg te verankeren, is het noodzakelijk dat op korte termijn het gebied Pasveld aan de noordzijde van de autofabriek gebruikt kan worden voor uitbreiding. Vanwege de verwachte productiegroei bij VDL Nedcar zou nu al gestart moeten worden met de voorbereidingen voor de eventuele aanleg van een spoorlijn aan de oostzijde van de fabriek. Met als doel om geproduceerde auto’s ook per spoor af te kunnen voeren.

 • Wie wint de snelst-door-de-spits-challenge?

  22 juni 2015

  Op initiatief van het Bonnefanten College vindt op 23 juni a.s. om 8.00 uur in Maastricht de spannende ‘snelst-door-de-spits-challenge’ plaats. Tijdens deze Top Gear-achtige wedstrijd neemt een scholier de uitdaging aan om met zijn e-bike sneller door de spits te bewegen dan een auto. Het parcours is uitdagend: tijdens de ochtendspits wordt gereden van Porta Mosana College in Maastricht Oost via de Kennedybrug naar het Bonnefanten College in Maastricht West.

 • Predicaat Koninklijk voor coöperatie ZON fruit & vegetables

  18 juni 2015

  Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het recht tot het voeren van het Predicaat ‘Koninklijk’ te verlenen aan de Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. (ZON fruit & vegetables).

 • Twee miljoen voor Calamiteitenfonds Mijn(water)schade

  17 juni 2015

  De Provincie Limburg, mede namens voormalige ‘mijngemeenten’, en Minister Kamp regelen op korte termijn de financiering voor een stichting die een nieuw Calamiteitenfonds Mijn(water)schade van twee miljoen euro gaat beheren. Voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer, Jan de Wit, is bereid gevonden om kwartiermaker/voorzitter van de op te richten stichting te worden.

 • Limburger van Verdienste voor afscheid nemend gedelegeerd bestuurder dr. Joop Sistermans van Brainport 2020

  17 juni 2015

  Gouverneur drs. Theo Bovens overhandigde woensdag 17 juni 2015 de provinciale onderscheiding ‘Limburger van Verdienste’ aan afscheid nemend gedelegeerd bestuurder van Brainport 2020, de heer dr. Joop Sistermans.

 • Nieuwe dagactiviteiten voor ouderen in Westelijke Mijnstreek

  17 juni 2015

  Met het proefproject Dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen wil de Volksuniversiteit (VU) Maasland twee jaar proefdraaien met het bieden van aantrekkelijke en kwalitatief verantwoorde creatieve- en educatieve activiteiten voor zelfstandig thuiswonende ouderen. Als blijkt dat dit daadwerkelijk in een behoefte voorziet, wordt het initiatief voortgezet en zo mogelijk uitgebreid naar andere Volksuniversiteiten. De Provincie Limburg honoreert dit initiatief vanuit de motie maatschappelijke participatie met een financiële bijdrage van maximaal 22.447 euro.

 • Heringerichte Limburgse groeves voorbeeld in Europa

  17 juni 2015

  In Brussel wordt vandaag de slotconferentie gehouden over de resultaten van het zogeheten RESTORE-project, waarin een groot aantal zand-, klei- en mergelgroeves met € 3,8 miljoen uit Brussel voor de natuur zijn ingericht. Ook Limburgse projecten worden dan belicht zoals de Grensmaas tussen Maastricht en Maasbracht, de Sibelco-groeve in Heerlen, de ENCI-groeve in Maastricht en de groeve Curfs in Valkenburg.

 • Herinnering: afsluiting rotonde Halfweg N277

  17 juni 2015

  De N277 Middenpeelweg tussen Maasbree en de aansluiting N273 Napoleonsbaan is vanaf vrijdag 12 juni 18.00 uur bij Kessel volledig afgesloten. Deze afsluiting duurt tot en met maandag 22 juni 06:00 uur. Ook is de rotonde Halfweg volledig afgesloten voor verkeer vanaf vrijdag 19 juni 18:00 uur tot en met maandag 22 juni 6:00 uur.

 • BOB, ook als je naar een feestje gaat

  15 juni 2015

  Ook deze zomer gaat de BOB-zomercampagne weer van start. Vanaf maandag 15 juni is de centrale boodschap ‘BOB, ook als je naar een feestje gaat’. Doel van deze campagne is om automobilisten en hun passagiers te stimuleren BOB-afspraken te maken en zo rijden onder invloed van alcohol te voorkomen. BOB is daarbij degene die geen alcohol drinkt en de anderen veilig thuis brengt.

 • Predicaat Hofleverancier voor 175-jarige firma Jos Poell te Weert

  12 juni 2015

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” te verlenen aan Jos Poell Verkoopmaatschappij B.V. bij gelegenheid van de viering van het 175-jarig bestaan van dit bedrijf. Gouverneur Theo Bovens overhandigde vandaag de oorkonde die bij dit Predicaat hoort aan de directie van deze onderneming.

 • Limburg voorop bij aanpak muziekonderwijs

  10 juni 2015

  Limburg loopt voorop bij het realiseren van structureel muziekonderwijs voor kinderen vanaf vier jaar. Dat constateert cultuurgedeputeerde Ger Koopmans donderdag 10 juni in Utrecht bij zijn benoeming tot lid van het nationale Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs, onder erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Máxima. In Utrecht maakten maar liefst tweeduizend kinderen muziek bij het eindconcert van het Oranjefonds. Dat was tevens de officiële start van het Platform. Muziekprovincie Limburg werd vertegenwoordigd door kinderen van de Koninklijke Ster van Maastricht, de Koninklijke Harmonie van Heer en de Koninklijke Fanfare van Venlo.

 • Limburg krijgt grenzeloos openbaar vervoer met gouden randje

  09 juni 2015

  De Limburgse reiziger krijgt met ingang van 16 december 2016 een grenzeloos openbaar vervoernetwerk: integraal van deur tot deur en grensoverschrijdend. De provincie Limburg en Arriva hebben een duidelijke duurzaamheidsdoelstelling. Bussen en treinen worden daarmee vooral elektrisch. Daarnaast is er veel aandacht voor participatie. Naast samenwerking met overheden, het Reizigersoverleg Limburg en de buurtbusverenigingen, zoekt Arriva ook naar vruchtbare samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

 • Afsluiting rotonde Halfweg N277

  05 juni 2015

  Van vrijdag 12 juni (18:00 uur) tot en met maandag 22 juni (06:00 uur) is de N277 Middenpeelweg tussen Maasbree en de aansluiting N273 Napoleonsbaan bij Kessel volledig afgesloten. Ook is de rotonde Halfweg tijdens twee weekenden volledig afgesloten voor verkeer:
  • vrijdag 12 juni, 18:00 uur tot en met maandag 15 juni, 6.00 uur
  • vrijdag 19 juni, 18:00 uur tot en maandag 22 juni, 6.00 uur.

 • Eerste fietssnelweg in Limburg geopend

  04 juni 2015

  Greenport Bikeway is de eerste snelfietsroute in de provincie Limburg. Deze verbindingsweg die van Venlo tot Horst-Sevenum loopt, heeft als doel om automobilisten te verleiden vaker met de fiets te gaan. Vandaag openden gedeputeerde Eric Geurts, wethouder Henk Brauer (Venlo) en wethouder Paul Driessen (Horst aan de Maas) de route. Samen met onder andere tientallen schoolkinderen werd de route in gebruik genomen.

 • ROVL en Provincie Limburg presenteren WOW

  03 juni 2015

  Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en de Provincie Limburg lanceren het magazine WOW (Wijzer Op Weg), een eenmalige uitgave gericht op de Limburgse zestigplusser. Met het magazine willen zij het bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid voor veilig verkeer onder senioren vergroten. Bij een kwart van alle verkeersongelukken zijn namelijk mensen boven de zestig jaar betrokken. Tijdens de Heuvelland Fiets 4 Daagse in Vilt is vandaag het eerste exemplaar aan verkeersgedeputeerde Eric Geurts uitgereikt.

 • Provincie kiest voor Arriva

  02 juni 2015

  Gedeputeerde Staten van de provincies Limburg en Gelderland hebben besloten Arriva te contracteren om in de periode 2016-2031 het complete openbaar vervoer in Limburg te verzorgen. De colleges van GS trekken daarmee de eerder genomen gunning aan NS-dochter Abellio in. Er wordt dus geen nieuwe aanbesteding op touw gezet.

 • Nauwe samenwerking MBO en bedrijfsleven krijgt steun

  01 juni 2015

  Vijf vernieuwende initiatieven in het Limburgse beroepsonderwijs krijgen steun van de Provincie en van het Rijk. In totaal wordt bijna € 14 miljoen in de projecten gestoken. Landelijk krijgen 29 plannen in innovatiever beroepsonderwijs groen licht van het kabinet.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken