Oktober 2015

 • VAL OP, druk op de lichtknop

  29 oktober 2015

  Op maandag 2 november start de fietsverlichtingscampagne ‘VAL OP, druk op de lichtknop’, die het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) samen met scholieren heeft bedacht. Goede fietsverlichting zorgt ervoor dat het risico om in het donker te worden aangereden met 20% afneemt.

 • Grensoverschrijdende vraagstukken op openingsconferentie ITEM

  08 augustus 2016

  ITEM, het instituut voor grensvraagstukken, gaat vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober officieel van start met een openingsconferentie. Het instituut is opgericht om adequaat in te kunnen springen op de kansen die Limburg als grensregio heeft.

 • Limburgs maatwerk voor huisvesting statushouders

  27 oktober 2015

  De Limburgse gemeenten en woningcorporaties gaan, met de Provincie, samen de schouders zetten onder de uitvoering van het actieplan ‘Limburgs Maatwerk’. Dat komt tegemoet aan de huisvestingsbehoefte die er nu al is en de komende tijd toeneemt als een deel van de nu instromende vluchtelingen een verblijfstatus krijgt. Onconventionele oplossingen worden daarbij niet uitgesloten: het aanbieden van een aantrekkelijk ‘ontzorgarrangement’ aan eigenaars van woningen in de verkoop, het ombouwen van vastgoed dat op de ‘slooplijst’ staat en het aanpassen van leegstaande zorginstellingen, studentenflats en hotels.

 • Ethiopian Airlines naar Maastricht: 50% meer vracht voor MAA

  27 oktober 2015

  Ethiopian Airlines heeft besloten zich te vestigen op Maastricht Aachen Airport. In eerste instantie gaat het om vijf à zes vluchten per week, goed voor 40.000 à 50.000 ton vracht op jaarbasis. Hiermee gaat de luchthaven ruim boven de 100.000 ton vracht per jaar vervoeren.

 • Provincie legt Maastrichts afvalbedrijf bestuursdwang op

  23 oktober 2015

  De Provincie Limburg heeft het Maastrichtse afvalrecycling- en overslagbedrijf John Peeters gesloten. Dit in het belang van de handhaving van de openbare orde én veiligheid van mens en milieu. Deze sluiting is het gevolg van een gevaarlijke situatie die op het terrein is ontstaan door de aanwezigheid van te grote hoeveelheden –veelal brandbare- (afval)stoffen.

 • Haalbaarheidsstudie voor Euregionale snelfietsroute

  23 oktober 2015

  Vandaag hebben gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit en Verkeer), wethouder Nico Aarts (gemeente Heerlen), wethouder Jo Bok (gemeente Kerkrade), Marcel Philipp (Oberbürgermeister Stadt Aachen), Helmut Etschenberg (Städteregionsrat) en Christoph von den Driesch (Bürgermeister Stadt Herzogenrath) de handen ineen geslagen om gezamenlijk de haalbaarheid van een snelfietsroute tussen Aken en Parkstad te onderzoeken. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een nieuwe grensoverschrijdende snelfietsroute van Aken naar Herzogenrath, Kerkrade en Heerlen.

 • Pendelbus P+R Maastricht Noord rijdt vanaf 28 november 7 dagen per week

  21 oktober 2015

  Vanaf 28 november rijdt Lijn 100 van P+R terrein Maastricht Noord niet meer alleen in het weekend maar ook van maandag tot en met vrijdag naar de Markt in Maastricht. De bus zal op weekdagen vier keer per uur gaan rijden tussen 7:00 uur ’s ochtends en 19:00 uur ’s avonds. In het weekend blijft de bus rijden van 10:00 uur tot 19:00 uur. Een retour met Lijn 100 kost vanaf dan 1 euro per persoon (voorheen 1 euro per auto). Kinderen tot 12 jaar reizen gratis.

 • Weekendafsluiting N271 tussen Bergen en Heijen van vrijdag 23 tot maandag 26 oktober

  10 augustus 2016

  In opdracht van Provincie Limburg voert aannemer KWS Infra bv onderhouds-werkzaamheden uit aan de Provinciale weg N271 tussen Bergen en Heijen. In het weekend van vrijdag 23 oktober, 19:00 uur tot en met maandag 26 oktober, 6:00 uur wordt de asfaltdeklaag vernieuwd, markering aangebracht en de bermen afgewerkt. Daarvoor wordt de N271 tussen Bergen en industrieterrein “De Grens” in Heijen in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het fietspad langs de N271 is normaal begaanbaar voor (brom)fietsverkeer tussen Bergen en Heijen.

 • Akkoord over verplaatsing straalbedrijf Cuijpers Weert

  15 oktober 2015

  Straalbedrijf Cuijpers aan de Lozerweg in Weert verhuist naar een nabijgelegen industrieterrein om te moderniseren. De 180 arbeidsplaatsen bij het bedrijf blijven daardoor behouden. Ook komt met de verplaatsing de weg vrij voor de verdere ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied Weert - Cranendonck.

 • Archeologisch depot Limburg wordt toegankelijk

  28 oktober 2015

  Limburg is een van rijkste provincies qua archeologische vondsten, kunstschatten en relicten. De meeste vondsten zijn opgeslagen in Maastricht, maar dit depot puilt bijna uit. Gedeputeerde Hans Teunissen zoekt om die reden naarstig naar een nieuwe ruimte. Daarnaast wil hij de vondsten toegankelijk maken voor het publiek, onderwijs en amateurarcheologen.

 • Startersregeling verlengd

  15 oktober 2015

  Provinciale Staten hebben besloten om de regeling voor starters op de woningmarkt wederom te verlengen voor 4 jaar. De regeling is daarmee verlengd tot en met 31 december 2019. Ook werd besloten de provinciale bijdrage per startersregeling te verhogen van 50% naar 75% per starterslening.

 • Dode hoek educatie voor scholieren Trevianum Scholengroep

  09 oktober 2015

  Scholieren van het Trevianum Scholengroep in Sittard-Geleen hebben donderdagmiddag 8 oktober een interactieve informatiebijeenkomst gehad over de dode hoek van een vrachtwagen. Met behulp van filmpjes en een opstelling van een vrachtwagen hebben de scholieren zelf kunnen ondervinden wat de dode hoek van een vrachtwagen inhoudt. Deze middag werd georganiseerd door aannemer Dura Vermeer, in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg.

 • Weekendafsluiting N271 tussen Bergen en Heijen van vrijdag 16 tot maandag 19 oktober

  24 augustus 2016

  In opdracht van Provincie Limburg voert aannemer KWS Infra bv onderhoudswerkzaamheden uit aan de Provinciale weg N271 tussen Bergen en Heijen. In het weekend van vrijdag 16 oktober, 19:00 uur tot en met maandag 19 oktober, 6:00 uur wordt de asfaltdeklaag vernieuwd, markering aangebracht en de bermen afgewerkt. Daarvoor wordt de N271 tussen Bergen en industrieterrein “De Grens” in Heijen in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het fietspad langs de N271 is normaal begaanbaar voor (brom)fietsverkeer tussen Bergen en Heijen.

 • Koninklijk bezoek Mijnstreek

  08 oktober 2015

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdagmiddag 8 oktober 2015 een bezoek aan de voormalige Mijnstreek in Limburg. Zij bezoeken achtereenvolgens de gemeenten Kerkrade, Heerlen en Sittard-Geleen. Tijdens het streekbezoek staat de transformatie van Limburg van de mijnen naar een toekomst vol economische mogelijkheden centraal. Vijftig jaar na de aankondiging van de mijnsluiting viert de voormalige mijnstreek tijdens het Jaar van de Mijnen haar verleden, heden en toekomst.

 • Nieuwe snelfietsroute Nijmegen – Malden- Mook – Cuijk

  08 oktober 2015

  Tussen Nijmegen, Malden, Mook en Cuijk komt een snelfietsroute. Deze sluit aan op de grootste werklocatie in Gelderland: campus Heyendaal. Wegen worden fietsvriendelijker, er komt een nieuwe fietsbrug over de Maas en een fietstunnel onder het spoor in Mook. De snelfietsroute komt er dankzij de samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en andere partijen.

 • Zes innovatieve Limburgse mkb'ers in landelijke top

  08 oktober 2015

  Dit jaar staan er zes innovatieve Limburgse ondernemers in de landelijke MKB Innovatie Top 100. Zij werden vandaag. in het zonnetje gezet door gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur. Dat gebeurde in het Grathemse kasteel Groot Buggenum.

 • Provincie blijft bij keus voor Arriva

  07 oktober 2015

  Er komt geen nieuwe aanbesteding van de concessie openbaar vervoer in Limburg. De Provincie Limburg wijst een verzoek van Veolia Transport daartoe af. Ook de overige bezwaren van Veolia tegen de gunning aan concurrent Arriva zijn ongegrond dan wel niet-ontvankelijk verklaard. De Provincie volgt met het besluit de Adviescommissie bezwaarschriften die zich de afgelopen maanden boog over een aantal bezwaarschriften van Veolia Transport.

 • Werkbezoek aan Roermondse wijk Donderberg

  07 oktober 2015

  Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme) bracht donderdag
  1 oktober een werkbezoek aan de Roermondse wijk Donderberg. Deze wijk is één van de tien wijken binnen de provincie die extra provinciale aandacht en middelen krijgen. De wijkontwikkelingspartners (Provincie Limburg, gemeente Roermond, Wonen Zuid en Wonen Limburg) lieten samen met een aantal actieve bewoners zien welke verbeteringen afgelopen tijd geboekt zijn.

 • Impuls voor Limburgse arbeidsmarkt

  06 oktober 2015

  Rijk, provincie en bedrijfsleven stellen ruim € 2,6 miljoen beschikbaar voor eerste regionaal sectorplan in Limburg. Het sectorplan gaat vraag en aanbod bij deelnemende MKB-bedrijven in kaart brengen en zo medewerkers die met ontslag bedreigd worden herplaatsen in kansrijke beroepen bij nieuwe werkgevers. De Limburgse arbeidsmarkt krijgt hiermee een belangrijke (kwaliteits-)impuls.

 • Provincie en Roermond zetten in op ‘waterdichte’ afrastering rond de Meinweg

  02 oktober 2015

  Steeds meer wilde zwijnen struinen rond buiten hun officiële leefgebied in De Meinweg. Met landbouwschade als gevolg. Volgens Roermondenaar Pierre Diederen komt dit doordat de afrastering die de zwijnen tegen moet houden niet goed functioneert. Gedeputeerde Patrick van der Broeck en wethouder Raja Fick-Moussaoui namen de proef op de som en gingen met Diederen het natuurgebied in.

 • Variantenstudie Tram Vlaanderen Maastricht gereed

  01 oktober 2015

  Een tijdelijke eindhalte Mosae Forum voor de Tram Vlaanderen Maastricht is een nagenoeg gelijkwaardig alternatief voor het oorspronkelijke tracé. De aanleg van een tijdelijke eindhalte op de westelijke Maasoever heeft nauwelijks effect op de vervoerswaarde en kan technisch, financieel en ruimtelijk binnen de kaders worden uitgevoerd. Dat blijkt uit de variantenstudie, gedaan door de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Aanleiding voor de variantenstudie waren de in februari 2015 geconstateerde kostenoverschrijdingen en grote technische knelpunten onder meer bij de Wilhelminabrug.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken