September 2015

 • Limburg verkoopt fors meer bedrijvengrond

  30 september 2015

  De groei van de Limburgse economie vertaalt zicht in de fors gestegen verkoop van bedrijventerreinen. In 2014 is 107 hectare grond verkocht op Limburgse bedrijventerreinen. Dat is behoorlijk meer dan het jaarlijks gemiddelde van 68 hectare in de periode 2009 tot en met 2012. Het jaar 2013 vormde al een keerpunt na de vastgoedcrisis: toen werd 74 hectare verkocht. Landelijk stond Limburg in 2012 en 2013 op de tweede plaats achter Noord-Brabant. Ook opvallend is dat de leegstand op de kantorenmarkt in 2014 gestabiliseerd is.

 • Uitstel kostenverhoging luchtverkeersleiding

  30 september 2015

  Staatsecretaris Wilma Mansveld heeft woensdag 30 september in het Algemeen Overleg Luchtvaart toegezegd geen besluit te willen nemen over de luchtverkeersleiding voordat de marktverkenning is uitgevoerd. Ze wil op dit moment niet vooruitlopen op de uitkomsten hiervan. Gedeputeerde Twan Beurskens van Limburg en gedeputeerde Henk Brink van Drenthe zijn positief gestemd: "De kostenverhoging van de luchtverkeersleiding is uitgesteld. Wij hebben de afgelopen periode de belangen van de beide vliegvelden, ook in relatie tot de regionale economie, onder de aandacht gebracht in Den Haag en met goed resultaat. Bovendien is het belangrijk dat Drenthe en Limburg betrokken zijn bij de marktverkenning. De race is nog niet gelopen, maar onze argumenten zijn dus goed geland."

 • Week van de veiligheid

  29 september 2015

  Week 41, van 5 tot en met 11 oktober, is de Week van de Veiligheid.
  Veiligheid is een abstract begrip. Niemand is er tegen. Maar het krijgt ineens inhoud als je er zelf mee bezig bent. Of met onveiligheid geconfronteerd wordt. Veel ondernemers hebben op het gebied van veiligheid al het een en ander geregeld. Maar hoe pak je dat aan?

 • Herbestemming Gemmakerk in Sittard

  29 september 2015

  Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van € 350.000,- ter beschikking te stellen voor de bescherming en herbestemming van de Gemmakerk in Sittard-Sanderbout.

 • Tijdelijk Ondersteuningsplatform Vluchtelingenaangelegenheden

  29 september 2015

  Mede op verzoek van de Vereniging Limburgse Gemeenten is in samenwerking tussen gemeenten en de Provincie Limburg een platform ingericht, waar gemeenten zaken kunnen afstemmen die te maken hebben met de opvang van vluchtelingen. Dit Tijdelijk Ondersteuningsplatform Vluchtelingenaangelegenheden (TOPV) moet hieraan bijdragen. Over dit onderwerp hebben Gedeputeerde Staten vandaag een brief naar Provinciale Staten gestuurd.

 • Provincie Limburg besteedt ruim € 0,5 miljard in 2016

  05 november 2015

  De Provincie Limburg pakt volgend jaar door. Zowel op economisch als op sociaal vlak worden verdere slagen gemaakt om wonen, werken, onderwijs en recreëren in Limburg nog aantrekkelijker te maken. Ook in cultuur wordt fors geïnvesteerd evenals in duurzame energie. Een en ander blijkt uit de Begroting 2016 van ruim een half miljard euro, die Gedeputeerde Staten (GS) vandaag aan Provinciale Staten (PS) hebben gestuurd. Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie van CDA, SP, VVD, PvdA en D66. In de Statenvergadering van 6 november besluiten PS over het voorstel van GS.

 • Mook & Middelaar brengt projecten onder de aandacht

  24 september 2015

  Donderdag 24 september heeft gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme & Recreatie) in de Provincie Limburg, de gemeente Mook en Middelaar bezocht. Na ontvangst door het college van burgemeester en wethouders is een aantal locaties in onze gemeente bezocht waar uitleg werd gegeven over de daar lopende ontwikkelingen. Het gaat om onderwerpen en locaties die aansluiten bij de portefeuille van gedeputeerde Geurts. De Mookse wethouders Wienhoven en Baneke hebben een nadere toelichting gegeven.

 • Project Schinveldse Es afgesloten

  23 september 2015

  De afgelopen 4,5 jaar is heel hard gewerkt aan de uitvoering van het inrichtingsplan Schinveldse Es. Dit is een wettelijk inrichtingsproject dat in opdracht van Gedeputeerde Staten voor Limburg is uitgevoerd door de speciaal daarvoor benoemde bestuurscommissie. Nu de werkzaamheden zijn uitgevoerd is de bestuurscommissie op 17 september 2015 uit haar functie ontheven door gedeputeerde Patrick van der Broeck.

 • Nieuwe openstelling OPZuid 1B1 per 1 november

  15 augustus 2016

  Het OPZuid wordt per 1 november opnieuw opengesteld voor de indiening van projecten in het kader van investeringsdoelstellingen 1B1 Versterking innovatiesysteem. Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar voor deze call. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 november 2015 tot en met 29 februari 2016 via de EFRO-webportal.

 • Limburgs arbeidsmarktbeleid werpt vruchten af

  22 september 2015

  Met de ingezette koers van ruim drie jaar geleden levert de Provincie Limburg een substantiële bijdrage aan de beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerde vakmensen. Zoals door de arbeidsparticipatie te vergroten van 45-plussers. Met de instroomregeling 45+ zijn 18 projecten ondersteund. Hiermee worden werkzoekende 45-plussers op verschillende fronten – van coaching tot empowerment, van digitale dienstverlening tot vraaggerichte scholing – geholpen bij hun terugkeer
  op de arbeidsmarkt. Het doel van de instroomregeling 45+ was om circa duizend mensen uit deze doelgroep naar werk te begeleiden. Voor de regeling was in totaal 1,95 miljoen euro beschikbaar.

 • Formeel startschot Interreg V Vlaanderen-Nederland

  17 september 2015

  Vandaag is, door formele ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst, Interreg V Vlaanderen-Nederland officieel van start gegaan. De betrokken Vlaamse en Nederlandse overheden en provinciebesturen zetten samen met de Europese Commissie de schouders stevig onder het subsidieprogramma.

 • Ondernemers en onderzoekers omarmen Co-Creation Lab

  17 september 2015

  Ondernemers en onderzoekers omarmen het Co-Creation Lab in de Villa Flora, dat vandaag door Limburgs gedeputeerde Twan Beurskens (Economie en Kennisinfrastructuur) wordt geopend. Veertig ondernemers, onderzoekers en kennisinstellingen presenteren zich tijdens de opening met een Innofair, een B2B-beurs, waar vandaag 400 ondernemers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen op af komen.

 • Nieuw glastuinbouwbedrijf in het gebied Siberië dankzij erfpacht

  16 september 2015

  Lokale ondernemer Van Dijck Groenteproducties gaat in het gebied Siberië een nieuw glastuinbouwbedrijf realiseren. De Provincie Limburg geeft de benodigde gronden in erfpacht uit aan deze producent van vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen.

 • Stimuleren grensoverschrijdende arbeidsmarkt leidt tot nieuw Grensinfopunt in Maastricht

  16 september 2015

  Op woensdag 16 september ondertekende gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Arbeidsmarkt) samen met de Euregio Maas-Rijn en zeven gemeenten* een realisatie-overeenkomst voor het steunpunt voor grenswerkers en bedrijven. Het zogenaamde grensinfopunt (GIP), dat zal vestigen op Centre Céramique, heeft als doel om (potentiele) werknemers en werkgevers zo goed mogelijk te informeren en adviseren over gevolgen van grensarbeid.
  *(Maastricht, Eijsden-Margraten, Beek, Sittard-Geleen, Valkenburg, Meerssen en Stein)

 • BOSS park op weg naar bewonersbedrijf

  16 september 2015

  Op woensdag 16 september brachten wethouder Leon Geilen (Sittard-Geleen) en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Leefbaarheid & Burgerparticipatie) een werkbezoek aan het BOSS park in Sittard. Ze werden bijgepraat over de doorontwikkeling van het park en het vormen van een bewonersbedrijf. Van Rijnsbergen: “Het project is uniek in Sittard-Geleen en de ontwikkeling van een bewonersbedrijf vanuit een bewonersinitiatief is uniek in Limburg.”

 • Limburgse reactie miljoenennota: investeer in de relatie met Duitsland

  15 september 2015

  Limburg ziet voor Nederland kansen om aan te haken bij de economische kracht die zich over de grens ontwikkelt. Samen met de andere aan Duitsland grenzende provincies benutten we alle kansen die bijdragen aan de versterking van de Nederlandse groei. We doen dat door samen te werken met onze partners over de grens. Vanuit een coöperatieve grondhouding tussen overheden, ondernemers en onderzoekers in Vlaanderen, Wallonië en Duitsland zoeken de grensprovincies de wederzijdse krachten op om zo samen te komen tot economische versterking, over landsgrenzen heen. Ook Nederland kan daarvan mee profiteren.

 • Hou je aandacht op de weg

  14 september 2015

  Het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden of op de fiets is levensgevaarlijk voor jezelf en andere weggebruikers daarom start op 14 september de campagne ‘Hou je aandacht op de weg’. Deze campagne laat zien dat appen, facebooken, tweeten etc. niet samengaan met een veilige en verantwoorde verkeersdeelname. De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat samenwerkt met provincies, gemeenten, politie, diverse maatschappelijke organisaties, drie grote telecomproviders en andere bedrijven.

 • Grootste fietsonderzoek ooit gestart: 1900 Limburgse deelnemers

  14 september 2015

  Vandaag start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. De Provincie Limburg doet hier in samenwerking met Limburgse gemeenten en de Fietsersbond aan mee. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de fietsstromen. Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit & Toerisme) geeft het goede voorbeeld en doet mee met de FietsTelWeek. “Wij weten heel weinig over het fietsgebruik van fietsers en dit landelijke initiatief is een mooie kans voor ons allen om meer informatie te verzamelen over hoeveel wordt gefietst en welke fietsroutes interessant zijn. De gegevens kunnen bijdragen aan goede keuzes in beleid voor een verkeersveilige omgeving voor onze fietsende weggebruikers."

 • Koning en Koningin brengen bezoek aan de Mijnstreek in Limburg

  11 september 2015

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 8 oktober 2015 een bezoek aan de voormalige Mijnstreek in Limburg. Zij bezoeken achtereenvolgens de gemeenten Kerkrade, Heerlen en Sittard-Geleen. Tijdens het streekbezoek staat de transformatie van Limburg van de mijnen naar een toekomst vol economische mogelijkheden centraal. Vijftig jaar na de aankondiging van de mijnsluiting viert de voormalige mijnstreek tijdens het Jaar van de Mijnen haar verleden, heden en toekomst.

 • Guido Derks treedt in dienst bij Provincie en wordt algemeen directeur IBA-Parkstad

  10 september 2015

  Guido Derks treedt per 1 december in dienst bij de Provincie en zal op detacheringsbasis de functie van algemeen directeur IBA gaan vervullen. Hij zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het managen van complexe processen, waardoor IBA-Parkstad de zo gewenste structuurverbetering kan versnellen. Naast zijn statutair directeurschap van IBA zal Guido Derks voor de Provincie Limburg ook andere (economische) programma’s gaan aansturen op directieniveau.

 • Limburg stelt doelstellingen en ambities op sportgebied vast

  06 november 2015

  In het recentelijk vastgestelde Uitvoeringsprogramma Sport 2015-2017 staan concrete acties en regelingen waarmee het provinciale sportbeleid uitgevoerd gaat worden. Naast talentontwikkeling en evenementen, krijgt breedtesport in Limburg volop de aandacht.

 • Werk beste medicijn voor gezonde(re) Limburger

  05 november 2015

  Nederlanders worden steeds ouder. Maar Limburgers leven gemiddeld een jaar korter dan andere Nederlanders. Op verzoek van Provinciale Staten van Limburg heeft de GGD Zuid-Limburg onderzocht hoe dat komt. Naast leefstijl en leefomgeving zijn vooral opvoeding, opleiding en het hebben van werk van invloed op een goede gezondheid. Nu dit voor het eerst op een rijtje is gezet, is duidelijker dan ooit dat het inhalen van de achterstand alleen mogelijk is als iedereen bijdraagt aan een gezonder Limburg.

 • Heel Limburg App de fiets binnenkort van start

  08 september 2015

  Op maandag 14 september start de Nationale Fietstelweek. Voor het eerst worden alle fietsbewegingen in kaart gebracht die fietsers maken. Het onderzoek duurt een week, waarbij zoveel mogelijk fietsers worden opgeroepen mee te doen. Inmiddels hebben zich meer dan 24.000 deelnemers aangemeld. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Nederlandse fietsnetwerk te verbeteren. Onder de deelnemers worden 20 fietsen verloot.

 • Wegwerkzaamheden Maastrichterlaan en Beemderlaan in Vaals

  07 september 2015

  Op woensdag 9 september tot en met vrijdag 11 september is de Beemderlaan komende vanaf de Maastrichterlaan overdag tussen 7:00 uur en 16:00 uur voor alle verkeer afgesloten. De Provincie Limburg voert dan werkzaamheden uit aan de drempel op de kruising Maastrichterlaan – Beemderlaan. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 • Voormalige brouwerij in Valkenburg wordt bruisend ‘belevingscentrum’

  07 september 2015

  Ontwikkelaar Wyckerveste heeft samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul ambitieuze plannen gepresenteerd voor de herontwikkeling van het voormalige brouwerijcomplex in Valkenburg. Het industrieel erfgoed en de bijbehorende omgeving worden met een nieuw, eigen Valkenburgs concept omgevormd naar een bruisend belevingscentrum, met onder andere een hotel, cycle-experience, foodexperience en eventcenter.

 • De heer L.J.P.M. Frissen waarnemend burgemeester van de gemeente Schinnen

  04 september 2015

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer L.J.P.M. Frissen met ingang van 17 september 2015 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Schinnen. De heer Frissen was onder meer lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, burgemeester van Arcen en Velden, burgemeester van Horst aan de Maas en Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg.

 • Provincie Limburg stimuleert technologie in onderwijs

  04 september 2015

  Maar liefst 120 basisscholen en 5 middelbare scholen in 8 Noord-Limburgse gemeenten gaan vanaf het nieuwe schooljaar 2015-2016 aan de slag met het programma Wetenschap & Technologie (W&T). Dit is mogelijk dankzij een projectsubsidie van de Provincie Limburg van
  € 452.020,- aan een aantal samenwerkende onderwijsorganisaties, met als penvoerder onderwijsstichting Prisma*. Doel van het programma is de nieuwsgierigheid van kinderen van 4 t/m 14 jaar te prikkelen en hen bekend te maken met vaardigheden gebaseerd op de technologie van de toekomst.

 • Limburgse beweging tegen kindermishandeling

  19 april 2017

  Zeventien Limburgse bestuurders zijn op 3 september een beweging gestart tegen kindermishandeling. Onder leiding van gouverneur Theo Bovens en vicevoorzitter Diana Monissen van de landelijke Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik spraken Limburgse burgemeesters en bestuurders van diverse instellingen af zich als ambassadeur sterk te maken voor het terugdringen van het aantal mishandelde kinderen in Limburg.

 • Predicaat Hofleverancier voor 150-jarige brood- en banketbakkerij Martens te Beek

  03 september 2015

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” te verlenen aan Brood- en Banketbakkerij P.A.S. Martens bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van deze onderneming. Gouverneur Theo Bovens overhandigde vandaag de oorkonde die bij dit Predicaat hoort aan de directie van deze bakkerij.

 • Aanpak gevolgen klimaatverandering via Deltaplan Hoge Zandgronden

  08 september 2015

  De Provincies Limburg en Noord-Brabant gaan samen met de waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, terreinbeheerders , landbouworganisaties en het Rijk maatregelen treffen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Hiermee wordt de beschikbaarheid van voldoende schoon oppervlakte- en grondwater zoveel mogelijk gewaarborgd. Daarvoor is het Deltaplan Hoge Zandgronden opgezet.

 • College van Gedeputeerde Staten houdt vaart in Buitenring Parkstad Limburg

  01 september 2015

  Provincie en regio maken werk van de Buitenring Parkstad Limburg. Met het groene licht van de Raad van State in de hand is de afgelopen maanden na de bijna twee jaar vertraagde uitspraak hard gewerkt. En met succes; de eerste wegdelen zijn eerder dan gepland klaar. Uiteraard heeft de wereld niet stilgestaan in die twee jaar en dus heeft het College van Gedeputeerde Staten met de kennis van vandaag een nieuwe planning en begroting moeten maken als gevolg van de uitspraak. Hiermee wordt de vaart in het project gehouden. De gevolgen in tijd en geld zijn verwerkt in een voorstel aan Provinciale Staten dat vrijdag 11 september sonderend wordt besproken in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid en vrijdag 9 oktober ter besluitvorming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken