April 2016

 • Rijk en Provincies in unieke diplomatieke samenwerking

  02 mei 2016

  "Het was meer dan tijd dat we dit op deze wijze optuigden" aldus Ton Lansink, Consul-Generaal. Samen met de Commissarissen van de Koning van Gelderland en Limburg en gedeputeerde Lievers van Overijssel tekende hij donderdag 28 april 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 mei 2016 zullen vertegenwoordigers van de drie provincies samen met de BZ-collega's in Düsseldorf werken aan de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking.

 • Onderzoek naar archeologisch depot in Heerlen en Venlo

  29 april 2016

  De Provincie Limburg onderzoekt in Venlo en Heerlen mogelijkheden voor het onderbrengen van het provinciaal archeologisch depot in combinatie met een restauratie / onderzoeks-, onderwijs- en publieksfunctie. Het gaat om de voormalige bibliotheek van Heerlen en het Museum Bommel van Dam in Venlo. Dit blijkt uit nota van Gedeputeerde Staten van deze week.

 • Provincie maakt overdekte railterminal in Beatrixhaven mogelijk

  28 april 2016

  De Provincie Limburg verstrekt een tijdelijke lening van € 750.000,- aan Schavemaker Logistics BV om een openbare en overdekte railterminal aan te leggen aan de Ankerkade in de Beatrixhaven te Maastricht.

 • Snellere afhandeling vergunningaanvragen bij natuurgebieden

  25 april 2016

  De Provincie Limburg gaat vergunningaanvragen voor bedrijfsvestigingen of -uitbreidingen in de buurt van zogenoemde Natura 2000-gebieden sneller afhandelen. Aanvragers krijgen hiermee eerder duidelijkheid, maar moeten wel rekenen op legeskosten. De legesheffing wordt nog besproken in Provinciale Staten.

 • Algemeen overzicht Koninklijke Onderscheidingen in Limburg in verband met de viering van Koningsdag 2016

  25 april 2016

  Bij de Algemene Gelegenheid, in verband met de viering van Koningsdag 2016, worden aan 238 verdienstelijke burgers in de provincie Limburg de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke Onderscheiding.

 • Wat gebeurt er in Zuid-Nederland met Europees geld?

  06 juni 2017

  Tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen op 13 en 14 mei kunt u een kijkje nemen bij bedrijven en kennisinstellingen bij u in de buurt, die met behulp van Europese subsidies werken aan innovatie en op die manier bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale en lokale economie.

 • Investeringspact voor een duurzame, innovatieve en sociale toekomst voor Limburg én Nederland

  01 juli 2016

  De komende maanden maken de verkiezingsprogrammacommissies keuzes voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Vanuit de overtuiging dat Limburg voor haar inwoners én heel Nederland kansen biedt, heeft gouverneur Bovens, namens het College van Gedeputeerde Staten de voorzitters van de verkiezingsprogrammacommissies voorgesteld een regionaal investeringspact met Limburg te sluiten. Een pact waarin nationaal draagvlak voor en betrokkenheid bij regionale investeringen in stedelijke ontwikkeling, economische versnelling en een vitale samenleving in Limburg centraal staan.

 • MKB Financieringspoort Limburg: verbeteren toegang tot financieringsmogelijkheden

  20 april 2016

  Vandaag is in het Ondernemersplein in Roermond het startsein gegeven om de toegang tot financiering voor Limburgse Middelgrote en Kleine Bedrijven te verbeteren. Dit startschot werd gegeven door Gedeputeerde Twan Beurskens. Met behulp van het project MKB Financieringspoort Limburg kunnen MKB-ondernemers met steun en kennis van specialisten onderzoeken of ze in aanmerking komen voor leningen, bijdragen uit fondsen of andere financieringsmogelijkheden. MKB Financieringspoort Limburg is een initiatief van LIOF en de Limburgse Kamer van Koophandel. Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg.

 • Provincie: 4,7 miljoen voor de restauratie van monumenten

  19 april 2016

  De Provincie Limburg heeft € 4,7 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het restaureren van kastelen, kloosters, molens en industrieel erfgoed. Belangrijkste doel is het inlopen van restauratieachterstanden. De subsidiepot is niet bedoeld voor woningen en kerken.

 • Provincie Limburg investeert 3,3 miljoen in Actieplan Waterrecreatie

  19 april 2016

  Met de Maas als snoer en de Maasplassen als parels heeft de Provincie Limburg een juweel van een waterrecreatiegebied in huis. Om dit natuurlijk juweel te laten schitteren, wil de Provincie de ontwikkelkansen die het gebied kent volop de ruimte bieden. Daarom wordt 3,3 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van het Actieplan Waterrecreatie. Dit budget komt uit het Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019 dat Provinciale Staten op 18 maart jl. hebben vastgesteld.

 • Grensoverschrijdende samenwerking voor realisatie B 221 / Randweg Abdissenbosch

  15 april 2016

  Op vrijdag 15 april hebben Wolfgang Jungnitsch (burgemeester gemeente Übach-Palenberg) en Kelly Regterschot (wethouder gemeente Landgraaf) tijdens een overleg met de provincie Limburg een gezamenlijke zienswijze op het ‘(concept-) Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP)’ getekend. Eric Geurts (gedeputeerde van de provincie Limburg) tekent deze zienswijze komende dinsdag na behandeling in GS. Hiermee bekrachtigen de drie partijen dat zij ook in de toekomst, in het kader van de planning en realisatie van de weg, de krachten willen bundelen. Deze intensieve samenwerking is in het hele voortraject dé spil geweest om het project op een goede manier van de grond te krijgen.

 • Mijlpaal voor innovatief Arbeidsmarktdashboard.nl

  15 april 2016

  De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben een raamovereenkomst getekend met Arbeidsmarktdashboard.nl, de website die op unieke wijze inzicht geeft in de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktdashboard.nl heeft daarmee voor de komende vier jaar de financiële ruimte om het dashboard op een toegankelijke manier actueel en online beschikbaar te houden. De provincies geven met de ondertekening support aan de gebruikers van de site, onder meer regio’s, werkgevers, onderwijsinstellingen én werkzoekenden.

 • Veolia trekt beroep in tegen Limburgse OV-gunning

  15 april 2016

  Veolia Transport heeft de beroepsprocedure ingetrokken tegen de gunning door de Provincie Limburg van de concessie openbaar vervoer aan Arriva. Hiermee zijn tijdrovende juridische procedures van de baan waardoor een naadloze overgang naar de nieuwe trein- en busvervoerder voor de reiziger in december van dit jaar is verzekerd.

 • Gemeenten en Provincie werken Omgevingsplan samen uit

  12 april 2016

  Gemeenten en Provincie bepalen voortaan samen waar en hoe in Limburg nieuwe huizen, winkels en kantoren komen of waar nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

 • Aanmoedigingsprijs Archeologie voor deputé Hans Teunissen

  11 april 2016

  Archeologen vinden de aandacht van de Provincie Limburg voor archeologie een opvallende omslag in beleid. Gedeputeerde Hans Teunissen heeft afgelopen weekeinde in Venlo dan ook de Aanmoedigingsprijs Archeologie 2016 ontvangen.

 • TeamAlert wapent jongeren tegen smartphoneverleiding

  11 april 2016

  Jongeren op het Citaverde College in Roermond worden dinsdag 12 april door stichting TeamAlert uitgedaagd op de weg te letten in plaats van op hun mobiel. TeamAlert trapt samen met de leerlingen van het Citaverde College de campagne ‘Fiets op, modus aan’ af. Deze campagne stimuleert jongeren hun telefoon niet te gebruiken als ze op de fiets zitten. De actie wordt georganiseerd in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

 • Campagne ‘Fiets op, modus aan’ in volle gang

  08 april 2016

  Jaarlijks gebeuren er veel ongevallen met fietsers door mobiel telefoongebruik in het verkeer. Bij 1 op de 5 fietsongevallen waar jongeren betrokken zijn, speelt mobiel telefoongebruik een rol. De campagne 'Fiets op, modus aan' stimuleert jongeren hun telefoon niet te gebruiken als ze op de fiets zitten.

 • Duurzaam perspectief Greenport Venlo

  23 september 2016

  De Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht en de gemeenten in Noord-Limburg
  pakken samen flink door in Greenport Venlo met de ontwikkeling van een krachtig Ontwikkelbedrijf, een Brightlands Campus en de inrichting van een ondernemer gedreven innovatienetwerk.

 • Dr. Lou Spronck Limburger van Verdienste

  08 april 2016

  Gouverneur drs. Theo Bovens overhandigde vrijdag 8 april 2016 de provinciale onderscheiding ‘Limburger van Verdienste’ aan de heer dr. Lou Spronck uit Maastricht. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten deze onderscheiding aan de heer Spronck toe te kennen uit waardering voor zijn langdurige en bijzondere verdiensten op literair gebied en zijn inzet voor de cultuurhistorie van Limburg.

 • Strategische allianties helpen boeren

  08 april 2016

  De Provincie Limburg zet de komende jaren sterk in op de vorming van strategische allianties in de land- en tuinbouw, meer onderlinge samenwerking en partnerships met andere ondernemers. Hiervoor is € 20 miljoen beschikbaar. Dat staat in de nota LLTL 2, die deze week naar het Provinciale Staten is gestuurd.

 • Parkstad Limburg wint wereldprijs

  08 april 2016

  Zojuist maakte de jury van de World Travel & Tourism Council (WTTC) in Dallas (VS) bekend dat Parkstad Limburg de Tourism for Tomorrow Award 2016 - de hoogste toeristische onderscheiding ter wereld - heeft gewonnen. Hier namen Eric Geurts, gedeputeerde Toerisme Provincie Limburg, Kelly Regterschot, wethouder Toerisme stadsregio Parkstad Limburg en Anya Niewierra, algemeen directeur VVV Zuid-Limburg de felicitaties in ontvangst. Vooral de structurele, complete aanpak die in korte tijd leidde tot een succesvolle ontwikkeling van een ‘zwart naar groen’ gebied, werden geroemd door de jury. Parkstad Limburg was één van de drie finalisten in de categorie Destination voor deze prestigieuze WTTC Award 2016. Parkstad Limburg is daarmee de eerste Nederlandse bestemming die de prijs wint en nu wereldwijd te boek staat als een van de toonaangevende regio’s op het gebied van toerisme.

 • Campagne Ik Fiets Vriendelijk - on Tour gaat door

  01 april 2016

  Na het succes van 2015 gaan, in het kader van de campagne Ik Fiets Vriendelijk - On Tour, ook dit jaar politiemotards samen met twee motorverenigingen in het Heuvelland fietsers controleren op hun gedrag. Dit zal gebeuren op zondag 10 april en zondag 29 mei. Fietsers die hinder of ander negatief gedrag veroorzaken worden door de politie aangesproken en krijgen een waarschuwing. Wielrenners die zich goed gedragen ontvangen twee groene ventieldopjes, het symbool van de vriendelijke fietser. Hiermee wil de campagne de nadruk leggen op de invloed van zowel gewenst áls ongewenst gedrag van fietsers op hun medeweggebruikers.

 • Provincies en minister Blok vinden elkaar in bredere aanpak gevolgen bevolkingsdaling

  01 april 2016

  Minister Blok en vertegenwoordigers van de provincies met krimpregio’s hebben een constructief overleg gehad over het Actieplan Bevolkingsdaling. De vijf regio’s missen in het actieplan de grotere landelijke reikwijdte van bevolkingsdaling die zich niet beperkt tot enkele regio’s maar heel Nederland raakt. De provincies hebben aangeboden in relatie hiermee meerdere onderwerpen uit het actieplan concreet uit te werken zoals leegstand van maatschappelijk en particulier vastgoed. Het stemt de provincies positief dat de minister deze insteek herkent en zich openstelt voor het aanbod van de provincies om vanuit dit brede perspectief de gevolgen van bevolkingsdaling uit te werken.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken