Augustus 2016

 • Winnaar aanbesteding gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum bekend

  31 augustus 2016

  De aanbesteding van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is succesvol verlopen. Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om aan de Combinatie Dura Vermeer – Ploegam de opdracht te gunnen. Deze combinatie heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan.

 • Realisatie eerste fase van warmtebedrijf Het Groene Net kan beginnen

  08 augustus 2016

  Onlangs hebben wethouder Ruud Guyt van de gemeente Sittard-Geleen en Erik Stronk, Algemeen Directeur van Ennatuurlijk hun handtekeningen gezet onder het investeringsbesluit voor Het Groene Net. Met de ondertekening geven de aandeelhouders goedkeuring voor de realisatie van de eerste fase. Deze eerste fase maakt deel uit van het totale ontwikkelmodel van Het Groene Net. Het ontwikkelmodel bestaat vooralsnog uit zeven ontwikkelgebieden. Na de zomer wordt in samenwerking met de Provincie Limburg een start gemaakt met de overige deelgebieden

 • Provincie stelt ruim 4 miljoen beschikbaar voor innovatie en infrastructuur land- en tuinbouw

  02 augustus 2016

  De Provincie Limburg stelt voor 2016 € 2.050.000,00 beschikbaar voor innovatie in de land- en tuinbouw. Daar komt nog eens € 2.340.000,00 bij voor investeringen in de infrastructuur van land- en tuinbouw. Dit gebeurt in het kader van de ‘Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 Limburg’ (Subsidieverordening POP3 Limburg). Het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling verstrekt 50% subsidie op de toegekende bedragen.

 • Zes nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

  02 augustus 2016

  Het Europese Interreg-programma Vlaanderen - Nederland is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Vlaamse en Nederlandse en overheden en de 8 provincies in hun grensstreek. Met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) investeert het programma in projecten die innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. Op 1 augustus 2016 keurde Interreg Vlaanderen-Nederland maar liefst zes nieuwe projecten goed. Met deze goedkeuring wordt in totaal ruim 1,1 miljoen euro aan Europees geld in Limburg geïnvesteerd en daarmee staat de teller voor het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland momenteel al bijna op 4 miljoen euro. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie van de huidige coalitie om meer Europese middelen naar Limburg te halen.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken