December 2016

 • Werving voor Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven van start

  03 januari 2017

  Volgende week start de werving van automobilisten die actief de ochtendspits willen mijden op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven. Automobilisten kunnen in 2017 een beloning ontvangen voor iedere gemeden ochtendspits op dit traject. Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant willen zo de verkeersdruk tijdens de ochtendspits verminderen.

 • Archeologische kennis heel Limburg gebundeld

  Op verzoek van het Beleidsplatform Erfgoed Limburg - een samenwerking van Limburgse gemeenten en Provincie - is heel wat beschikbare archeologische kennis samengevoegd. Dat heeft geleid tot drie publicaties die samen een actueel overzicht van de kennis per periode, per thema en per landschap vormen. De publicaties heten Vroege prehistorie, Late prehistorie en Romeinse Tijd.

 • Provinciale impuls voor ontwikkeling centrum Gulpen

  Gulpen-Wittem, 23 december 2016 – Gulpen-Wittem kan rekenen op een provinciale bijdrage van ruim 1 miljoen euro voor de uitvoering van het centrumplan in Gulpen. In het kersverse Belevingscentrum van Gulpener bierbrouwerij is het centrumplan gepresenteerd en een convenant ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een kwaliteitsslag die de gemeente wil maken en die ze heeft vertaald in verschillende projecten. Het geld wordt niet zomaar verstrekt, maar Provincie Limburg en gemeente sturen gezamenlijk op de afgesproken eindresultaten.

 • Bevordering Koninklijke Onderscheiding voor dr. Jan Schrijen scheidend voorzitter/dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas

  Gouverneur drs. Theo Bovens overhandigde donderdag 22 december 2016 de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding aan de heer dr. Jan Schrijen, voorzitter/dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas. De heer Schrijen is bevorderd van Lid in de Orde van Oranje-Nassau tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn persoonlijke bijzondere verdiensten in de uitoefening van zijn hoofdfunctie en in tal van maatschappelijke nevenfuncties op een breed terrein.

 • Nieuwjaarsontvangst Provinciaal Bestuur

  22 december 2016

  Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg nodigt u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari 2017 van 16.30 tot 19.00 uur. De receptie vindt plaats in de Feestzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht. U bent van harte welkom.

 • Heerlen koopt Schinkel-Zuid van Multi Vastgoed

  21 december 2016

  Gemeente Heerlen koopt het deel van Schinkelkwadrant-Zuid dat in handen is van Multi Vastgoed. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van € 4,6 miljoen. Dit geld komt onder andere uit de middelen die de Provincie heeft toegezegd voor de realisatie van het Bidboek Urban Heerlen.

 • Nieuwe denkkracht voor Limburgse cultuur

  Gedeputeerde Staten heeft de leden van de nieuwe Denktank Cultuur benoemd. De 15 leden tellende denktank onder voorzitterschap van Nicoline Wisse Smit zal de Provincie gevraagd en ongevraagd adviseren over de culturele instellingen en het cultuurbeleid.

 • Tom Dumoulin en Maaike Head Limburgse sporters van het jaar

  22 december 2016

  In schouwburg De Domijnen in Sittard werd tijdens een feestelijke bijeenkomst op maandag 19 december de Provinciale Sportprijs Limburg 2016 uitgereikt.

 • Gezamenlijke verkeersconferentie Noordrijn Westfalen en vier Nederlandse provincies

  19 december 2016

  De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) en de Nederlandse provincies Gelderland, Limburg, Overijssel en Noord-Brabant willen het grensoverschrijdend verkeer verbeteren. Deze vijf partners leggen zich daarbij vooral toe op het personenvervoer per spoor. Vandaag ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst die het belang hiervan onderstreept.

 • Provinciale Erepenning voor scheidend gedeputeerde Patrick van der Broeck

  Gouverneur Theo Bovens heeft op vrijdag 16 december de Provinciale Erepenning aan de heer Patrick van der Broeck overhandigd in verband met zijn afscheid als lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.

 • Koninklijke onderscheiding voor scheidend Provinciaal Statenlid Hubert Mackus

  Gouverneur Theo Bovens heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering aan Hubert Mackus de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke Onderscheiding.

 • WHO CARES? Een ontwerpprijsvraag voor nieuwe manier van wonen, zorg en ondersteuning

  Veranderingen in de zorg en ondersteuning, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid, leiden tot nieuwe kansen in de woonwijken. De Rijksbouwmeester, Floris Alkemade, organiseert samen met de andere initiatiefnemers, waaronder Stichting Humanitas, de prijsvraag WHO CARES?. Ontwerpers en andere innovatieve denkers en doeners zijn uitgenodigd om nieuwe ontwikkelingen in de zorg en demografie in de woonwijken te bedenken en vorm te geven.

 • Gemeenten houden financiën in evenwicht

  Na beoordeling van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de 33 Limburgse gemeenten concludeert de Provincie Limburg dat alle gemeenten hun financiën voldoende in evenwicht hebben. Dat betekent dat alle Limburgse gemeenten in aanmerking kunnen komen voor de lichte vorm van toezicht, het repressief toezicht. Toch vallen drie gemeenten, Onderbanken, Nuth en Schinnen, verplicht onder het zware, preventieve toezicht. Dat komt door hun plannen om samen één nieuwe gemeente te vormen.

 • Limburgs kraanwater voor een gezond en vitaal Limburg

  22 december 2016

  Meer aandacht voor kraanwater als gezonde dorstlesser, kraanwater op meer evenementen, meer watertappunten in Limburgse gemeenten, samenwerking in educatie over water, gezondheid en duurzaamheid: de Provincie Limburg en drinkwaterbedrijf WML gaan vanaf 2017 samen acties uitvoeren om het drinken van gezond en duurzaam kraanwater in de provincie te stimuleren. Als startsein overhandigden de gedeputeerden Van Rijnsbergen en Prevoo en WML-directeur Doedel op vrijdag 16 december een watertap aan bewoners van de wijk De Donderberg en de Roermondse wethouder IJff.

 • Geen directe veiligheidsrisico’s door voormalige steenkolenwinning in Limburg

  (persbericht van het Ministerie van Economische Zaken)
  Er zijn op dit moment geen directe veiligheidsrisico’s door voormalige steenkoolwinning in Limburg. Deze conclusie komt uit het onderzoek dat minister Kamp van Economische Zaken heeft laten doen naar de gevolgen van de steenkolenwinning. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen, worden oude schachten en het grondwater in de mijnstreek voortaan gemonitord. Dit staat in een gezamenlijk pakket aan maatregelen van de gemeenten, provincie Limburg en de rijksoverheid dat de minister vandaag heeft bekend gemaakt.

 • Via Belgica zichtbaar gemaakt op de Goudsberg

  De Via Belgica is een Romeinse weg dwars door Zuid-Limburg, van het Franse Boulogne sur Mer tot het Duitse Keulen. Een nieuw geplaatst bankje op de Goudsberg is onderdeel van een regionaal plan om samen met de Provincie het unieke verhaal van deze historische route te vertellen.

 • College Den Hulster landelijke winnaar Fietsmodus Schoolchallenge

  15 december 2016

  Op donderdag 15 december heeft gedeputeerde Eric Geurts (Verkeersveiligheid) in het College Den Hulster in Venlo de landelijke winnaar van de Fietsmodus Schoolchallenge bekendgemaakt. Het College Den Hulster is de winnaar van een geheel verzorgd schoolfeest met een optreden van de act Broederliefde, DJ’s van 538, een MC, een podium, geluidsapparatuur en een lichtshow. De Limburgse regionale prijs is gewonnen door het College in Weert.

 • Sabine Kern Beste Ambtenaar 2016

  15 december 2016

  Limburgs provincieambtenaar Sabine Kern (50) is de winnaar van de PD Top 100 Beste Ambtenaar van het jaar 2016. Dat werd woensdagavond bekend gemaakt door juryvoorzitter Erik Akerboom in het Haagse politiebureau Hoefkade.

 • Limburgse fietser wil beter wegdek

  Er schort nogal wat aan de Limburgse fietspaden. Er zijn teveel hobbels door boomwortels, teveel gevaarlijke oversteekplaatsen, te weinig vrij liggende fietspaden en oplaadpunten voor de E-bike, er is een gebrek aan picknickplaatsen en prullenbakken en er is vaak sprake van slechte bermen en bewegwijzering.

 • B221 met hoogste prioriteit wettelijk vastgelegd

  De Duitse Bundestag heeft het "Ausbaugesetz Fernstraßen" definitief vastgesteld. De B221 Ortsumgehung Scherpenseel, de Duitste aansluiting op onze Randweg, staat hierin met de hoogste prioriteit opgenomen in de categorie "Vordringlicher Bedarf". Dit betekent dat nu wettelijk is vastgelegd dat de B221 wordt gerealiseerd en dat de financiële middelen in de begroting zijn gereserveerd. Er is geen enkele onzekerheid meer dat de B221 gerealiseerd wordt. De B221n is noodzakelijk om de in Landgraaf al vele jaren gewenste Randweg Abdissenbosch aan te kunnen leggen.

 • Aanleg groot duurzaam warmtenet Sittard-Geleen, Stein en Beek gestart

  Op 9 december heeft Het Groene Net twee belangrijke stappen gezet voor de aanleg van het duurzame warmtenet voor de gemeente Sittard-Geleen, en later mogelijk ook voor de gemeentes Stein en Beek. Onder toeziend oog van diverse genodigden en de pers tekenden de betrokkenen van het ministerie van Economische Zaken, provincie Limburg, Utility Support Group (producent en leverancier van utilities aan bedrijven op het Chemelot-terrein) en Het Groene Net de zogeheten bedrijfsspecifieke afspraak. Vervolgens ging de eerste schop de grond in als officiële inluiding van de aanleg van de eerste fase.

 • Limburg prikkelt maakindustrie én nu ook logistiek

  08 december 2016

  De Provincie Limburg blijft ook de komende jaren via LIOF miljoenen investeren in vernieuwende ondernemers. Niet alleen in de maakindustrie maar nu ook voor logistieke bedrijven.

 • Opening vernieuwde Mergellandroute Gronsveld-Hoogcruts

  Woensdag 7 december zijn wethouder Opreij (Verkeersveiligheid) en gedeputeerde Geurts (Mobiliteit en Toerisme) met genodigden over het 11 km lange tracé van Gronsveld naar Hoogcruts gefietst, om zo het vernieuwde traject van de Mergellandroute in de gemeente Eijsden-Margraten officieel in gebruik te nemen.

 • Limburg brengt Romeins verleden tot leven

  06 december 2016

  Na jaren voorbereiden en blootleggen is de Romeinse weg dwars door Zuid-Limburg, van het Franse Boulogne sur Mer tot het Duitse Keulen, klaar voor het grote publiek. Met een totale financiële impuls van 300.000 euro slaan gemeenten, Provincie en bedrijfsleven de handen ineen om dit vroege staaltje van beschaving letterlijk tot leven te brengen bij bewoners en bezoekers. Door haar unieke verhaal te vertellen, door een aantal hotspots uit te lichten en door alle betrokken partijen, van geïnteresseerde inwoner tot toeristisch ondernemer, deelgenoot te maken van deze geschiedenis.

 • 11 december: vuurdoop voor Arriva

  06 december 2016

  Vanaf 11 december is Arriva vijftien jaar verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Limburg. Op deze dag gaat de nieuwe dienstregeling in, die enerzijds voorziet in frequentere en snellere verbindingen tussen de drukke bestemmingen en anderzijds maatwerk biedt in de gebieden met minder reizigers.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken