Nieuwe denkkracht voor Limburgse cultuur

Gedeputeerde Staten heeft de leden van de nieuwe Denktank Cultuur benoemd. De 15 leden tellende denktank onder voorzitterschap van Nicoline Wisse Smit zal de Provincie gevraagd en ongevraagd adviseren over de culturele instellingen en het cultuurbeleid.

Benoeming van de leden vindt plaats met ingang van 1 januari 2017. De leden van de denktank komen op 18 januari 2017 voor het eerst bij elkaar en zij hebben dan ook een ontmoeting met de Limburgse culturele instellingen.

Diverse samenstelling
De werving en selectie voor de denktank is gebeurd volgens de motie Kuntzelaers met als uitgangspunt een evenwichtige verhouding van leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en woonplaats, zowel binnen de provincie Limburg als daarbuiten. Na een breed uitgezette oproep hebben zich 159 personen gemeld waarna met 24 kandidaten gesprekken zijn gevoerd. Uiteindelijk is de keuze gevallen op 14 leden die net zo divers zijn als de culturele wereld: vijf vrouwen en tien mannen, in leeftijd variërend van 23 tot 64 jaar en wonend van Maastricht tot Venlo en van Hasselt (B) tot Amsterdam.

 • Mevrouw Suzanne Dekker (23, Arnhem) Student Filosofie Nijmegen, Bachelor iArts HS Zuyd Maastricht
 • De heer Teun den Dekker (33, Venlo) Creatief Directeur /LAB service & experience design Venlo
 • De heer Fried Dobbelstein (55, Mheer) Musicus, dirigent, docent en muziekpedagoog
 • De heer Geert Driessen (35, Hasselt (B)) Coördinator Financiële en Administratieve Projecten Kunst in de open ruimte, Z33 Huis voor Actuele Kunst Hasselt (B)
 • Mevrouw Brigitte van Eck (47, Weert) Directeur/bestuurder Munttheater Weert
 • De heer Boris van der Ham (43, Amsterdam) Voorzitter Humanistisch Verbond, Acteur, voormalig lid Tweede Kamer
 • De heer Bram Jacobs (28, Venlo) Assistent programmeur popmuziek Parkstad Limburg Theaters Heerlen en coördinator De Muzikantine Horst
 • De heer Marc Janssen (47, Maastricht) Directeur Derhalve BV, lid van de Raad van Toezicht Levantogroep Sittard
 • Mevrouw Margo de Kock (47, Maastricht) Directeur Ronald McDonald Huis Maastricht
 • De heer Rick van der Linden (29, Maastricht) Docent architectuur- en cultuurreflectie, Maastricht Academy of Architecture
 • De heer Henk Moes, (64, Putten) Directeur Schaffelaartheater en Muziekschool Barneveld
 • De heer Jan van Opstal (59, Maastricht) Danser, Docent beweging Toneelacademie te Maastricht, Theatermaker, Tuinontwerper
 • Mevrouw Ingeborg Stijnen (52, Kerkrade) Dirigent, muziekdocent TTO, zangeres
 • Mevrouw Nicoline Wisse Smit (46, Maastricht), Communicatiestrateeg Wis & Waarachtig
 • De heer Michiel van Zuijlen (46, Den Haag), Educatie en PR voor diverse toneelgezelschappen

Boris van der Ham, voorzitter van de Provinciale Adviescommissie Film, is qualitate qua lid.

Opdracht en missie
De Denktank Cultuur komt in de plaats van de Provinciale Adviescommissie Cultuur en heeft een ruimere opdracht. Naast het beoordelen van subsidieaanvragen van cultuurinstellingen die een meerjarig provinciaal subsidie ontvangen, gaan de leden het gesprek met het culturele veld aan. Ook adviseren en reflecteren zij gevraagd en ongevraagd over het provinciale cultuurbeleid, de ontwikkeling en uitvoering.

Uitgebreide denkkracht
Alle leden voelen zich betrokken met cultuur en Limburg en geven blijk van een open, eigenzinnige en onafhankelijke geest. Gezamenlijk hebben ze uitgebreide kennis over podiumkunsten, culturele festivals,  beeldende kunsten & vormgeving, pop-, jazz-, klassieke- en moderne muziek, creatieve industrie, cultuureducatie, kunstonderwijs, talentontwikkeling, professionele en amateurkunsten. Deze combineren en toetsen ze met de provinciale speerpunten als grensoverschrijdende samenwerking, cultuurtoerisme en leefbaarheid, cultureel ondernemerschap en stedelijke cultuur.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken