Februari 2016

 • Grensinfopunt mijlpaal voor euregionale samenwerking

  29 februari 2016

  Met haar nieuwe grensinfopunt breidt de euregio rijn- maas - noord het persoonlijke informatieaanbod voor grensgangers fors uit. Het grensinfopunt biedt vanaf nu meer ruimte voor persoonlijk advies en wil nog sterker dan in het verleden de grensoverschrijdende arbeidsmarktmobiliteit stimuleren.

 • Twee nieuwe labs op campus Venlo

  26 februari 2016

  Drie maanden na de eerste steenlegging heeft gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur vandaag in de Villa Flora te Venlo het lab van Brightlabs BV geopend. Dat is een lab om residuen en inhoudsstoffen te analyseren. Daarnaast gaat de Universiteit Maastricht dit jaar bij Brightlabs werken met een simulatiemodel van het maagdarmkanaal om de gezondheid van voeding te bestuderen. Dit als aanloop voor de bouw van een eigen laboratorium van de Universiteit Maastricht op de campus in Venlo.

 • Intentieovereenkomst windturbinepark Greenport Venlo ondertekend

  25 februari 2016

  De gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, de Provincie Limburg en energie ontwikkelmaatschappij Etriplus hebben een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een windturbinepark in Greenport Venlo. De plaatsing van de windturbines draagt bij aan het behalen van de doelstellingen voor duurzaamheid in onze regio. Inwoners krijgen de kans mee te profiteren van het windturbinepark. Dat gebeurt via een gebiedsfonds en de mogelijkheid om in het windturbinepark te investeren.

 • Duivenmelker betrapt met vangkooi voor roofvogels

  25 februari 2016

  De Groene Brigade van de Provincie Limburg heeft een 75-jarige duivenmelker uit Neer op heterdaad betrapt met een vangkooi voor roofvogels.
  De Groene Brigade kwam de man op het spoor na een schriftelijke melding aan de Provincie Limburg over zijn illegale praktijken. Na contact met het Openbaar Ministerie stelde de Groene Brigade een onderzoek in.

 • Winnaars BobSport ballonvlucht bekend

  22 februari 2016

  De BobSport-wedstrijd maakt onderdeel uit van de BobSport-campagne. Doel van deze campagne is bewustwording creëren en aandacht vragen voor de preventie van rijden onder invloed vanuit (amateur)sportclubs en –verenigingen. De slogan luidt: ‘Scoor eerst een Bob, 100% BOB 0% op!’ Onlangs (maandag 22 februari) ontvingen Marco Thomissen uit Maastricht en Hanneke Paumen uit Neerbeek, de winnaars van de BobSport wedstrijd, hun prijs uit handen van Marc Schrijen, secretaris van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid.

 • Achttiende editie 'Op weg naar het Lagerhuis'

  22 februari 2016

  Het VARA-programma ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ gaat voor de achttiende keer op zoek naar het beste debat- en speechtalent van Nederland! Dit jaar strijden meer dan tweehonderd middelbare scholen uit heel Nederland om de titel van beste debatschool van Nederland. In de provincie Limburg vindt de voorronde plaats op donderdag 25 februari om 10.15 uur in het Gouvernement aan de Maas te Maastricht.

 • 2016 wordt het ‘Jaar van de Limburgse molens’

  15 februari 2016

  Limburg telde in de 19e eeuw nog honderden molens om graan te malen, olie te slaan, papier te maken of hout te zagen. Daarvan zijn er nu nog 88 over. Die krijgen dit jaar speciale aandacht want er zijn zorgen. De Provincie en Molenstichting Limburg gaan in 2016 bedreigingen, knelpunten en behoeften inventariseren.

 • Constructieve samenwerking Provincie en Gemeente Roermond leidt tot toekomstbestendige N280

  05 februari 2016

  Zowel de Provincie Limburg als de Gemeente Roermond zijn akkoord gegaan met het leveren van een extra financiële bijdrage voor wegvak Roermond van de N280. Hierdoor is er een robuuste en toekomstvaste verkeersoplossing voor de N280. Provinciale Staten hebben vandaag, vrijdag 5 februari, unaniem de definitieve projectscope vastgesteld. De Gemeenteraad Roermond heeft op donderdag 4 februari haar steun gegeven voor het voorstel schetsontwerp N280-Roermond.

 • Limburg versterkt acquisitiekracht

  05 februari 2016

  Limburg bundelt de krachten om meer investeerders en ondernemers naar de provincie te halen. Op 3 februari werd daartoe het convenant Acquisitie in Limburg ondertekend door negen partijen: de zeven grote Limburgse gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Weert, Venlo en Venray evenals Industriebank LIOF en de Provincie Limburg. Een en ander vond plaats in aanwezigheid van de Limburgse ontwikkelbedrijven Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, Development Company Greenport Venlo en Businesspark AviationValley Maastricht.

 • Jongeren op gezond gewicht door goed sport-eten

  04 februari 2016

  Met als missie ‘Jongeren op gezond gewicht’ maakt de GGD Limburg Noord zich sterk voor gezonder eten en drinken in sportkantines en clubhuizen in de Noord-Limburgse regio. Bij de uitvoering van dit project zijn dan ook zeven Noord-Limburgse gemeenten betrokken. Deze strijd tegen overgewicht wil de Provincie Limburg samen aangaan en steunt dan ook het project ‘De Gezonde Sportkantine‘ met een financiële bijdrage van maximaal 37.500 euro.

 • Op zoek naar innovatiemotor in de Limburgse land- en tuinbouw

  18 augustus 2016

  Gedeputeerde Patrick van der Broeck wil de innovatiekracht in de Limburgse land- en tuinbouw verder vergroten. Hiervoor trekt hij in vijf etappes door het Limburgse land. In gesprekken met ondernemers die voorop lopen stelt hij hen de vraag: Hoe kunnen we het beter doen? Een groep van innovatieve ondernemers, denkers en doeners gaat al wandelend het gesprek aan. Wat stimuleert en belemmert de Limburgse Land- en tuinbouw ondernemers om te innoveren? De resultaten van de trektocht zijn bouwstenen voor een aangescherpt beleidsplan “Limburgse Land- en tuinbouw loont” dat de gedeputeerde dit voorjaar aan Provinciale Staten wil voorleggen. De eerste twee etappes zijn afgelopen week gelopen in Siebengewald en Ysselsteyn.

 • Provinciale weg N271 Gennep wordt snel aangepakt

  01 februari 2016

  De provinciale weg N271 bij Gennep wordt snel veiliger gemaakt. Vanaf 15 februari wordt de weg tijdelijk aangepast. Op dit wegvak wordt de autoweg (100 km/uur) met in iedere richting twee rijstroken omgebouwd naar een gebiedsontsluitingsweg met in iedere richting één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer (80 km/uur) en één rijstrook voor landbouwverkeer en hulpdiensten. Na ongeveer een half jaar worden de maatregelen met alle betrokkenen waaronder de gemeente Gennep, transport- en landbouwsector en overige stakeholders geëvalueerd. Dat heeft gedeputeerde Eric Geurts van Mobiliteit vandaag toegezegd aan burgemeester Peter de Koning van de gemeente Gennep.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken