Januari 2016

 • Provincie investeert fors in toeristisch ondernemerschap

  27 januari 2016

  Toerisme is een belangrijke economische motor voor Limburg. Via een investeringsprogramma krijgt het toeristisch ondernemerschap de komende jaren een impuls van 12 miljoen euro. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en brancheorganisaties zet de Provincie Limburg in op scholing, innovatie en nieuwe digitale marketingconcepten. De investeringen moeten meer toeristen en bezoekers naar Limburg lokken en bijdragen aan werkgelegenheid en meer bestedingen. Het investeringsprogramma wordt in maart in Provinciale Staten behandeld.

 • Trade Centre Global Investments BV exploitant Maastricht Aachen Airport

  21 januari 2016

  Trade Centre Global Investments BV (TCGI) neemt de exploitatie over van Maastricht Aachen Airport (MAA). Deze onderneming heeft de beste papieren om de Limburgse luchthaven verder uit te bouwen qua luchtvracht en passagiersvervoer.

 • 3D-printen vindt nieuwe medische toepassingen

  19 januari 2016

  Tandartsen en chirurgen profiteren van nieuwe toepassingen van 3D-printen. Dit is het resultaat van een gezamenlijk project van de bedrijven Atum 3D in Tilburg en Xilloc op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen.

 • Lou Thissen maakt jubileumposter Vastelaovend in Limburg

  19 januari 2016

  De kunstposter Vastelaovend in Limburg viert het eerste carnavalsjubileum. Het schilderij is gemaakt door kunstenaar Lou Thissen uit Landgraaf. Vandaag werd de elfde op rij gepresenteerd door cultuurgedeputeerde Ger Koopmans. Hij deed dat samen met de kunstenaar, Jo Gulikers van de Sjeng Kraft Kompenei en Marc Stoffelen van de Media Groep Limburg. Woensdag 20 januari start de verspreiding van 100.000 exemplaren.

 • Provincie luidt noodklok voor betaalbare huurwoningen

  19 januari 2016

  Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Limburg en dat tekort dreigt de komende tien jaar alleen maar groter te worden als er geen actie wordt ondernomen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Opgave voor de huursector in Limburg 2015-2025’ dat het Delftse onderzoeksbureau ABF research in opdracht van de Provincie Limburg eind vorig jaar heeft opgeleverd.

 • Internationale aansluiting B221n maakt goede kans voor opname in het Bundesverkehrswegeplan

  14 januari 2016

  Dinsdag 12 januari spraken verkeersgedeputeerde Eric Geurts en wethouder Kelly Regterschot (Landgraaf) met Staatssecretaris Herr Enak Ferlemann in Berlijn. Gedeputeerde Geurts en wethouder Regterschot zijn bijzonder verheugd dat staatssecretaris Ferlemann kon mededelen dat de B221n een goede kans maakt om te worden opgenomen in het Bundesverkehrswegeplan (BVWP) van Duitsland. “Dat is een belangrijke stap op weg naar een veilige en volwaardige verbinding van Parkstad met het Duitse achterland. Als de weg wordt opgenomen in de BVWP betekent dat een enorme ontlasting voor de Grensstraat, Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat in Landgraaf”, aldus beide bestuurders. De kans dat dan ook de nieuwe randweg ‘Abdissenbosch’ in de gemeente Landgraaf wordt gerealiseerd, is gezien het politieke en bestuurlijke commitment groot.

 • Scholen in Panningen en Geleen ontwerpen Limburgse campagne “Fietsverlichting Laat Je Zien”

  14 januari 2016

  Leerlingen van het DaCapo College voor Praktijkonderwijs in Geleen en van het Bouwens van de Boyecollege in Panningen hebben de ontwerpwedstrijd van de campagne Fietsverlichting laat je zien! gewonnen. Hun ontwerpen bepalen volgend seizoen het campagnebeeld. Uit handen van gedeputeerde Geurts van de provincie Limburg ontvingen de winnaars hun prijs: kaartjes voor Movie Park Germany voor de hele klas.

 • Regionale economische samenwerking werpt vruchten af

  14 januari 2016

  De regionale economische samenwerking in Zuid-Nederland neemt in hoog tempo toe. De Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) die de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland gezamenlijk opgesteld hebben, wordt omarmd. Op Zuid-Nederlandse schaal zijn het afgelopen jaar nieuwe netwerken van bedrijven, kennisinstellingen, steden, provincies en uitvoeringsorganisaties als Kamers van Koophandel en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ontstaan. Ondernemers, kennisinstellingen en overheid verenigen zich in regionale Triple Helix-organisaties en werken meer en meer samen in thematische programma’s als een biobased economy, life science, logistiek en agrofood. De agenda’s worden afgestemd en de juiste projecten voorbereid voor aanvraag van subsidie binnen het Europees innovatieprogramma voor Zuid-Nederland, OPZuid 2014-2020.

 • Toerisme Parkstad Limburg genomineerd voor prestigieuze prijs

  19 januari 2016

  Op woensdag 13 januari heeft het World Travel & Tourism Council (WTTC) bekend gemaakt dat Parkstad Limburg één van de drie finalisten is in de categorie 'Destination' voor de WTTC Award 2016 . Parkstad Limburg nestelt zich daarmee binnen wereldwijd toonaangevende regio’s op het gebied van toerisme. Naast Parkstad Limburg zijn ook Swiss Parks Network, Switzerland en V&A Waterfront, South Africa genomineerd. De Winnaar wordt op 7 april 2016 tijdens de bijeenkomst van het WTTC in Dallas (VS) bekend gemaakt.

 • Provincie: Monument is méér dan een object

  13 januari 2016

  De Provincie Limburg heeft tot en met 2019 ruim 33 miljoen euro beschikbaar voor restauratie en behoud van monumentale gebouwen. Bij het toekennen van subsidies en leningen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid voor een groot publiek, de omgeving van het monument en de betrokkenheid van andere partijen. Dat staat in de nieuwe monumentennota van de Provincie Limburg dat in maart in Provinciale Staten wordt besproken.

 • Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg opgericht om gevaarlijke woonsituaties te verhelpen

  13 januari 2016

  Op initiatief van het provinciaal bestuur van Limburg is een Stichting opgericht die in noodsituaties eventuele schade aan woningen als gevolg van stijgend mijnwater kan vergoeden. Voorzitter is de heer mr. Jan de Wit, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer. De Stichting neemt verzoeken om een schadevergoeding in behandeling mits sprake is van een ernstige situatie waarbij de veiligheid van wonen in het geding is. De Stichting heeft daarvoor een schaderegeling opgesteld met procedures en criteria voor een correcte afwikkeling van een verzoek om schadevergoeding.

 • Provincie Limburg steunt Hart voor Limburg 2.0

  22 januari 2016

  Onder de vlag ‘Hart voor Limburg’ heeft een groeiend aantal inwoners van Limburg - en met name jongeren – geleerd om te reanimeren. Deze Limburgers, veelal vrijwilligers, kunnen in voorkomende gevallen veel sneller dan een ambulance ter plaatse zijn als iemand in de directe omgeving een hartstilstand krijgt. De kans om een hartstilstand te overleven is in Limburg de laatste jaren gestegen. Maar het kan nog beter! Daarom geeft de provincie Limburg aan Taskforce QRS Maastricht* en AmbulanceZorg Limburg-Noord (in samenwerking met GGD Zuid-Limburg en de Open Universiteit Heerlen) een subsidie van in totaal bijna € 280.000,- voor vervolgprojecten.

 • Voorbereidende veldwerkzaamheden reconstructie N274 van start

  08 januari 2016

  Vanaf maandag 11 januari tot medio februari 2016 vinden op en langs de N274 in Onderbanken diverse bodemonderzoeken en archeologische onderzoeken plaats. Gedurende deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van tijdelijke wegafzettingen. Het verkeer zal hier minimale hinder van ondervinden.

 • Bob, ook met carnaval is BOB jouw held!

  07 januari 2016

  Maandag 11 januari 2016 start de CarnavalsBob campagne in Limburg. Carnaval is een geweldig volksfeest dat door veel Limburgers gevierd wordt. Door het gebruik van alcohol kan de verkeersveiligheid echter in gevaar komen. Daarom wordt er in de carnavalstijd wederom een Bob-campagne gevoerd.

 • Burgerinitiatief Vredepeel combineert kerk en gemeenschap

  07 januari 2016

  Door de dorpskerk uit te breiden met een gemeenschapshuis geven inwoners van het dorp Vredepeel een nieuwe impuls aan haar gemeenschap. Niet alleen steekt men ook zelf de handen uit de mouwen. Het initiatief speelt bovendien in op de (toekomstige) bevolkingssamenstelling en wordt duurzaam ingevuld. Met een bijdrage van 350.000 euro honoreert de Provincie Limburg dit initiatief.

 • Nieuwjaarstoespraak 2016 Gouverneur Theo Bovens

  05 januari 2016

  Op 4 januari 2016 sprak Gouverneur Theo Bovens, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gouvernement aan de Maas, de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak uit waarin hij de hoop uitsprak dat in 2016 Limburg symbool zal staan voor de dialoog.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken