Juni 2016

 • CODESTARTER (2).JPG

  CODESTARTER (2).JPG

 • Bevordering Koninklijke onderscheiding voor burgemeester drs. Martin Eurlings van Valkenburg aan de Geul

  30 juni 2016

  Gouverneur drs. Theo Bovens overhandigde donderdag 30 juni de versierselen die horen bij een bevordering voor een Koninklijke Onderscheiding aan de heer drs. Martin Eurlings, burgemeester van Valkenburg aan de Geul. De heer Eurlings is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn persoonlijke bijzondere verdiensten in en gerelateerd aan zijn hoofdfunctie op provinciaal en grensoverschrijdend niveau.

 • De heer drs. M.J.A. Eurlings waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul

  01 juli 2016

  De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer drs. M.J.A. Eurlings met ingang van 1 juli 2016 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De heer Eurlings was voorheen burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • Provincie en gemeente willen door met sneltram Hasselt – Maastricht

  29 juni 2016

  Overeenstemming over scopewijziging: Mosae Forum eindstation

  De colleges van de Provincie Limburg en gemeente Maastricht hebben definitief besloten het tramproject Hasselt - Maastricht uit te gaan voeren. Dat hebben de colleges besloten op basis van een overleg met de Vlaamse overheid eind mei. Partijen zijn het daarbij eens geworden over het definitieve tracé, waarbij Mosae Forum het eindstation wordt.

 • Hulp voor eigenaren kapotte asbestdaken als gevolg van noodweer

  29 juni 2016

  Limburg krijgt een meldpunt voor eigenaren van beschadigde asbestdaken als gevolg van het hevige noodweer van de afgelopen weken. De Provincie wil de eigenaren ondersteunen bij het repareren en gelijktijdig verduurzamen van deze daken. Daarvoor zijn leningen met lage rentetarieven beschikbaar.

 • Brexit kleurt kick-off Europe Calling

  28 juni 2016

  Jaar lang evenementen rond jubileum Verdrag van Maastricht

  Met het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie is het, precies 25 jaar na het tekenen van het Verdrag van Maastricht, tijd voor een nieuwe stap in de Europese geschiedenis. Met deze boodschap werd het jaarprogramma ‘Europe Calling! Maastricht Treaty 25th Anniversary’ geopend door gouverneur Theo Bovens en burgemeester Annemarie Penn-te Strake.

 • Parkstad pakt door: uit zwart, nu groen, naar goud

  27 juni 2016

  De transitie die de Stadsregio Parkstad in de afgelopen decennia heeft doorgemaakt is uniek te noemen. Zo bijzonder, dat de World Travel & Tourism Council (WTTC) in Dallas op 7 april jongstleden de hoogste toeristische onderscheiding ter wereld uitreikte aan Parkstad Limburg. Donderdag 23 juni werd iedereen bedankt die een rol speelde bij de totstandkoming van de prijs. Ook de beste toeristische ambassadeur van Zuid-Limburg, Anya Niewierra (directeur VVV Zuid-Limburg) werd door gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Kelly Regterschot (Stadsregio Parkstad Limburg) in het zonnetje gezet. Tevens werd een nieuw stijlelement gelanceerd als symbool voor de ontwikkeling van Parkstad en gingen alle ambassadeurs van deze regio met een certificaat naar huis.

 • Limburgse kinderen leren programmeren

  27 juni 2016

  In Limburg gaan kinderen al op de basisschool de beginselen van het programmeren van computers leren. Onderwijsgedeputeerde Hans Teunissen gaf daartoe vandaag in het Gouvernement samen met dertig schoolkinderen van basisschool De Driesprong in Geleen de aanzet. Een en ander in samenwerking met het Nemo Science Museum in Amsterdam evenals de bedrijven Google Nederland, DSM, Sabic en Openline. ,,Dit versterkt de concurrentiepositie van Limburg als hightech provincie,” zegt Gedeputeerde Teunissen.

 • Nieuwe koers voor krimpregio's

  23 juni 2016

  Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Groningen, Fryslân, Gelderland, Zeeland en Limburg

  Groningen, Fryslân, Gelderland, Zeeland en Limburg, de vijf provincies waarbinnen regio’s liggen die het meest te maken hebben met de negatieve effecten van bevolkingsdaling, ervaren dat Nederland niet in balans is. In sommige regio’s groeit de bevolking, in andere regio’s daalt hij. Voor Nederland is het beter als de krimpregio’s tot hun volle economische potentie komen. Provincies, gemeenten en regio’s zetten maximaal in op goed wonen, werken en leven in de krimpregio’s. Zij kunnen het echter niet alleen. Inzet en commitment van het Rijk blijven hard nodig. Er zijn stevige investeringen nodig op het gebied van economie en arbeidsmarkt, (digitale) bereikbaarheid, de particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstand van maatschappelijk vastgoed. De provincies presenteren deze nieuwe koers voor hun krimpregio’s in het position paper ‘Nederland in balans’. Een nieuwe koers; van symptoombestrijding naar structuurversterking.

 • Belgische en Nederlandse partners leggen afspraken grenscorrectie vast in Memorandum van overeenstemming

  25 november 2016

  Donderdag 23 juni ondertekenden de Belgische en Nederlandse partners in Visé een Memorandum van overeenstemming voor de beoogde grenscorrectie van de Maas bij Visé (België) en Eijsden-Margraten (Nederland). De bedoeling is om de grens weer in het midden van de Maas te laten lopen. Daarvoor is het nodig om stukken rivier en drie stukjes onbebouwd land te ruilen: Presqu’île de L’llal, Presqu’île Petit Gravier en Presqu’île d’Eijsden. In het Memorandum zijn werkafspraken en intenties vastgelegd over hoe in de nieuwe situatie wordt omgegaan met water, natuur en Ruimtelijke Ordening. In de tweede helft van 2016 volgt het officiële traject tot grenscorrectie door de beide koninkrijken.

 • Nieuw spoor in Limburg voor meer grensoverschrijdende treinen

  21 juni 2016

  Een directe treinverbinding tussen Luik, Maastricht en Aken wordt mogelijk nu een belangrijk spoortraject tussen Heerlen en Landgraaf wordt verdubbeld. Daarover heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt met regiobestuurders tijdens de internationale spoorconferentie TEN-T dagen in Rotterdam. De provincie Limburg en de Rijksoverheid investeren samen in de noodzakelijke uitbreiding van het spoor. Dat maakt de weg vrij voor goede internationale verbindingen in de regio op korte termijn en nog snellere intercity verbindingen op de langere termijn. Spoorvervoerders maken nu plannen voor een drielandentrein, die Limburg direct verbindt met Duitsland en België.

 • Tot en met 2019 financieel toezicht op afstand voor zes gemeenten in Parkstad

  21 juni 2016

  Gemeenten zijn alert op financiën

  De Provincie Limburg heeft in 2016 de financiële toestand van zes gemeenten in Parkstad (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) met een verdiepingsonderzoek in kaart gebracht. Dat gebeurt bij elke Limburgse gemeente eens in de vier jaar. Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie Limburg als toezichthouder dat zij hun financiële huishouding dusdanig op orde hebben dat alle zes gemeenten tot en met 2019 de meest lichte vorm van toezicht, het repressieve toezicht krijgen.

 • Nieuwe spuiterij op Maastricht Aachen Airport

  20 juni 2016

  Maastricht Aviation Aircraft Services (MAAS) bouwt voor ruim € 4 miljoen een tweede vliegtuigspuiterij op Maastricht Aachen Airport. De Provincie Limburg helpt het bedrijf met de financiering. Het provinciebestuur vindt het belangrijk dat het bedrijf hier investeert en daarmee de onderhoudsboulevard op de Limburgse luchthaven aantrekkelijker maakt.

 • BOB, ook als je naar een feest gaat

  13 juni 2016

  Ook dit jaar gaat de BOB-zomercampagne weer van start. Vanaf maandag 13 juni 2016 is de centrale boodschap ‘BOB, ook als je naar een feest gaat’. Doel van deze campagne is om automobilisten en hun passagiers te stimuleren BOB-afspraken te maken en zo rijden onder invloed van alcohol te voorkomen. BOB is daarbij degene die geen alcohol drinkt en de anderen veilig thuis brengt.

 • Van wijkontwikkelingsplan naar wijkontwikkelingsproces

  09 juni 2016

  In 2012 zijn de gemeente Roermond, de Provincie Limburg, Wonen Zuid en Wonen Limburg gestart met de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg. In dit WOP is aangegeven dat er periodiek evaluaties plaatsvinden om te beoordelen of de afspraken worden uitgevoerd en de resultaten worden bereikt. De Stuurgroep Wijkontwikkelingsplan Donderberg heeft H&S Adviseurs en Daan Bours Strategische samenwerking & Support opdracht gegeven deze evaluatie uit te voeren. De evaluatie is uitgevoerd in de periode november 2015- april 2016.

 • 5000 Pinkpop-shirts reclame voor Limburg

  09 juni 2016

  Op 10, 11 en 12 juni 2016 dragen maar liefst 5000 medewerkers van het muziekfestival Pinkpop in Landgraaf een T-shirt met de slogan ‘In Limburg beleven we meer’. Gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme) kreeg vandaag het eerste exemplaar uit handen van Jan Smeets (directeur Pinkpop).

 • Roermond verwelkomt riviercruiseschepen

  08 juni 2016

  Roermond wil aantrekkelijker worden voor riviercruiseschepen. Daarom zijn in de Maas, nabij de Arloflat, twee aanlegsteigers voor riviercruiseschepen en rondvaartboten aangelegd. Daarnaast is een aantrekkelijke voetgangersverbinding gemaakt vanuit de aanlegsteigers naar de binnenstad en het Designer Outlet Roermond. Ook is de Maashaven uitgebaggerd. Het project is mede gefinancierd door de Provincie Limburg en Jazz City. De totale investering bedraagt ruim 1,4 miljoen euro.

 • Film over Limburg als grensregio

  07 juni 2016

  In een korte film komen alle unieke facetten van Limburg als grensprovincie aan bod. Iedereen mag deze film gebruiken om Limburg in Nederland en ver daarbuiten op de kaart te zetten. Denk aan bedrijven die internationaal zaken doen, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties maar ook burgers die trots zijn op Limburg.

 • Herijkt kader Huis voor de Zorg

  10 juni 2016

  Het College van Gedeputeerde Staten gaat het vastgestelde herijkte kader Huis voor de Zorg voorleggen aan de commissie Cultuur en Samenleving. Deze provinciale organisatie wordt hiermee een belangrijke partner om bij te dragen aan de Sociale Agenda ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Van oorsprong behartigt het Huis voor de Zorg de belangen van patiënten en cliënten in de zorg in deze provincie.

 • 'Waar trek je de grens?'

  02 juni 2016

  Wat kun je als burger doen om je recht te halen als net over de Duits-Nederlandse grens een nieuwe fabriek, veehouderij of windmolen wordt gebouwd? Een antwoord op die vraag wordt gegeven in een tweetalige brochure, die is toegesneden op Limburgse inwoners langs de Duitse grens evenals voor Duitse burgers, die vlak bij de Nederlandse grens wonen. Limburg en Duitsland grenzen over 195 kilometer aan elkaar.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken