Maart 2016

 • Internationale designprijs voor het Co Creation Lab

  31 maart 2016

  Het Co Creation Lab in de Villa Flora te Venlo, een ontwerp van het Maastrichtse architectenbureau Maurer United Architects, is in de prijzen is gevallen voor de prestigieuze Red Dot Design Award. Dat is een internationale prijs voor design, die sinds 1955 jaarlijks wordt uitgereikt door het Design Zentrum Nordrhein Westfalen in het Duitse Essen.

 • Limburg verdubbelt aantal laadpalen voor elektrische auto’s

  30 maart 2016

  Limburg gaat samen met de Provincie Noord-Brabant een grote uitbreiding van het aantal publieke laadpalen voor elektrische auto’s aanbesteden. Met 240 extra laadpalen verdubbelt het aantal in Limburg. De Provincie wil samen met de Limburgse gemeenten, die zich vóór 1 mei moeten aanmelden, deze grote kans realiseren en staat voor bijna drie ton garant voor de kosten.

 • Winnaars Groene Helden Limburgprijs bekend

  25 maart 2016

  Op dinsdagavond 22 maart hebben tien Limburgse MKB ondernemers uit handen van een jury met als voorzitter gedeputeerde Patrick van der Broeck, een Groene Helden Limburg Stimuleringsprijs ontvangen. In De Oolderhof in Herten pitchten de tien genomineerden kort hun initiatief dat zij hadden ingezonden om in aanmerking te komen voor een mooie geldprijs waarmee ze hun groene initiatief kunnen starten of doorontwikkelen. De eerste prijs t.w.v. € 15.000,- ging naar het initiatief LOCOTuinen Maastricht van LOCOtuinen Maastricht en Freek Mennen.

 • Koninklijke erepenning voor 100-jarige vereniging van ingenieurs in Zuid-Limburg

  24 maart 2016

  Gouverneur drs. Theo Bovens heeft gisteren tijdens de jubileumconferentie van de Vereniging van Ingenieurs Zuid-Limburg (VIZL) de Koninklijke Erepenning overhandigd aan het bestuur van deze vereniging.

 • Europese impuls voor landelijk gebied in Limburg

  24 maart 2016

  De Provincie Limburg heeft begin dit jaar het startsein gegeven voor de uitvoering van het Europees PlattelandsOntwikkelingsProgramma POP3. Hiermee is er tot 2021 financiële steun beschikbaar voor projecten die passen binnen de programmathema’s Water, Landbouw, Natuur en LEADER (Europese maatregel voor plattelandsontwikkeling door samenwerking). In totaal bedraagt deze Europese subsidie voor Limburg 46,6 miljoen euro.

 • Tevredenheid over openbaar vervoer in Limburg stijgt

  23 maart 2016

  De reizigers van Veolia geven het openbaar vervoer in Limburg in 2015 een hogere waardering dan in het jaar ervoor. Het openbaar vervoer in Noord- en Midden-Limburg krijgt een 7,3, terwijl dit in 2014 nog een 7,1 was. In Zuid-Limburg stijgt de waardering van een 7,5 naar een 7,6. Ook het veiligheidsgevoel, zowel in trein of bus als op de stations en haltes wordt in Limburg hoog beoordeeld. Daarnaast valt op dat de waardering voor informatievoorziening bij vertraging in de lift zit. Hoewel er volgens de reizigers nog veel verbetering mogelijk is, is daarvoor voor het eerst sprake van een voldoende. Dit blijkt uit de OV Klantenbarometer 2015, een landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer dat in 2015 voor het vijftiende achtereenvolgende jaar is gehouden.

 • Lastendruk 2016 Limburgse gemeenten omhoog

  22 maart 2016

  De lastendruk 2016 van de Limburgse gemeenten stijgt. Huurders zien hun lasten met gemiddeld 0,81% toenemen en eigenaar/gebruikers met 1,98%. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht 2016 van de Provincie Limburg over de ontwikkeling 2015-2016 van de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

 • Limburg leeft intens mee met slachtoffers en nabestaanden aanslagen in Brussel

  24 maart 2016

  De provincie Limburg voelt zich in rouw verbonden met buurland Belgie waar Brussel deze ochtend in het hart van Europa werd getroffen door verschillende terroristische aanslagen. Gouverneur Bovens: "Als grensprovincie voelen we ons zeer betrokken bij onze buren. Limburg leeft intens mee met de slachtoffers en nabestaanden."

 • Studie naar aanleg spoor VDL Nedcar

  10 april 2017

  De Provincie Limburg onderzoekt de mogelijkheden om autofabriek VDL Nedcar en andere automotive bedrijven in Born ook per spoor te ontsluiten. Een aansluiting op de naastgelegen spoorlijn Roermond-Maastricht is nodig om de groeiende stroom nieuwe auto’s af te kunnen voeren. Een en ander blijkt uit een nota van Gedeputeerde Staten.

 • Limburgse Gouverneurspenning voor oud-Gouverneur Michel Foret van de provincie Luik

  18 maart 2016

  Op 14 maart jongstleden reikte gouverneur Theo Bovens de Limburgse Gouverneurspenning uit aan oud-gouverneur – thans ere-gouverneur – Michel Foret van de provincie Luik. De heer Foret ontving de onderscheiding uit waardering voor zijn bijzondere en persoonlijke inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de provincies Luik en Limburg.

 • Grensoverschrijdend samenwerken leidt tot realisatie Randweg Abdissenbosch (Landgraaf)

  17 maart 2016

  Op 16 maart 2016 heeft de Duitse verkeersminister, de heer Dobrindt bekend gemaakt dat de B221n met hoge prioriteit is opgenomen in het (concept-)Bundesverkehrswegeplan2030 (BVWP). Deze B221n is noodzakelijk om de in Landgraaf al vele jaren gewenste Randweg Abdissenbosch aan te kunnen leggen. De voorbereidingen voor de realisatie van de Randweg Abdissenbosch kunnen nu eindelijk van start gaan. “Dit is een belangrijke stap op weg naar een veilige en volwaardige verbinding van Parkstad met het Duitse achterland. Het betekent een enorme ontlasting voor de Grensstraat, Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat in Landgraaf”, aldus wethouder Kelly Regterschot (Landgraaf) en gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg.

 • Provincie steunt brede triathlon ambities in Limburg

  16 maart 2016

  De Provincie Limburg steunt het project Stimulering Triathlon Limburg met een subsidie van bijna € 74.000. Met de bijdrage wordt bijgedragen aan het stimuleren van de sportdeelname bij de triathlonsport onder andere via ruim 300 clinics op Limburgse basisscholen. Hiermee wordt tevens een impuls gegeven aan tal van triathlonevenementen in heel Limburg, waaronder de IRONMAN Maastricht-Limburg.

 • Ruimte voor burgerinitiatieven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

  15 maart 2016

  In de komende vijf jaar kunnen ondernemers en burgers in Zuid-Limburg rekenen op ondersteuning van projecten die op een vernieuwende manier bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling én aan de kwaliteit van het landschap. Maatschappelijke organisaties organiseerden daarvoor een zogenaamd LEADER-programma. Europa, de Provincie Limburg en de gemeenten in het gebied stellen geld beschikbaar voor initiatiefnemers die met goede plannen komen. Op 16 maart geeft gedeputeerde Patrick van der Broeck de aftrap met de installatie van een commissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma en de beoordeling van ingediende projecten.

 • Basisschool OBS Molenakker is gezond!

  24 augustus 2016

  OBS Molenakker heeft het landelijk Vignet Gezonde School behaald (deelcertificaat bewegen en sport). Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die de gezondheid van leerlingen verbeteren. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk & Welzijn) reikt het vignet, samen met wethouder Gabriëls uit aan de directeur, Jacques Franssen.

 • Kwartiermakers aangesteld voor nieuwe Limburgse wielerorganisatie

  11 maart 2016

  Limburg staat stevig op de kaart als dé wielerprovincie van Nederland, maar de Provincie wil meer samenhang in de Limburgse wielersport. Daarom zijn er vanaf vandaag de kwartiermakers Joop Atsma (voorzitter), Miriam van Es, Hans Bluijssen en Mattie Kaelen aangesteld. Allen zijn zeer betrokken in de wielerwereld. De onafhankelijke groep van kwartiermakers moet zorgen voor een nieuw op te richten wielerorganisatie, het zogenoemde ‘Sporttakplatform Limburgs Wielerplan’.

 • Euregionaal stedennetwerk in Zuid-Limburg op nationale agenda

  10 maart 2016

  De Zuid-Limburgse steden Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, de Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht, de Brightlands Campussen en Limburg Economic Development slaan de handen ineen om de weerbarstige (lands)grenzen te doorbreken.

 • Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start

  09 maart 2016

  Maandag 14 maart 2016 gaat de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ weer van start. Deze, vorig jaar zeer succesvol verlopen campagne, richt zich op de bewustwording van automobilisten, die ondanks dat ze van goede wil zijn toch harder rijden dan toegestaan.

 • Provincie investeert miljoenen in snelle en veilige fietsverbindingen

  08 maart 2016

  Limburgers moeten vaker de fiets pakken. Daarom investeert de Provincie Limburg de komende vier jaar € 24 miljoen in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019. Gedeputeerde Staten hebben dit uitvoeringsprogramma onlangs vastgesteld. Fietsen in Limburg wordt nu nog veiliger, leuker én efficiënter.

 • Drs. Paul Hustinx Limburger van Verdienste

  07 maart 2016

  Gouverneur drs. Theo Bovens overhandigde maandag 7 maart 2016 de provinciale onderscheiding ‘Limburger van Verdienste’ aan de heer drs. Paul Hustinx, voormalig CEO van The European Fine Art Fair (TEFAF).

 • Limburgse werkgevers scoren goed in de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2015

  04 maart 2016

  Op woensdag 2 maart 2016 kreeg gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen een exemplaar van de Sociale Innovatie Monitor uitgereikt. Onder sociale innovatie wordt verstaan: vernieuwingen in organisaties en nieuwe manieren van werken, die leiden tot het beter ontwikkelen en benutten van competenties van medewerkers om daarmee prestaties van de organisatie te verhogen. Met de sociale innovatie monitor hopen het Lectoraat Employability, ROA en LWV een impuls te geven aan de verdere verbetering van bedrijfsinterne en –externe sociale innovaties. Recentelijk hebben 158 Limburgse organisaties deelgenomen aan de Sociale Innovatie Monitor Limburg editie 2015; een initiatief van Zuyd Hogeschool (Lectoraat Employability), Maastricht University (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, ROA) en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

 • Groen licht voor uniek onderwijsproject IKC Zuidstroom

  01 maart 2016

  Specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, het invoeren van passend onderwijs en voor de decentralisaties in de zorg. Hiermee wordt in het Integraal Kind Centrum (IKC) Zuidstroom ‘gebouwd’ voor de toekomst.

Zoeken

Uitgelicht

Persdesk

Zoeken